Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 7.000
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 365.321
E349 - DNK000042032 41,40 4.156.873 4.156.873
E532 - GBR000B14389 0,00 5.689.720 5.689.720
E727 - DNK000008410 21,28 1.702.217 1.702.250
FLH875 - FLH000000875 1,70 0 .
FLH886 - FLH000000886 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 117,10 18.569.455 18.447.845
HG265 - DNK000038389 68,52 5.632.399 6.254.417
HG333 - DNK000036406 151,45 12.973.738 13.797.266
HG62 - DNK000043855 77,10 5.446.812 6.030.673
HM379 - DNK000012832 4,66 1.063.769 1.370.013
HM41 - DNK000007899 1,76 0 .
L106 - DNK000008201 0,00 684.812 685.058
L273 - DNK000008070 0,00 21.891 .
L673 - DNK000043115 0,00 227.767 210.253
L852 - DNK000008232 0,00 28.648 .
L854 - DNK000006184 0,00 444.878 430.781
L920 - IRL000I01195 5,32 4.857.117 4.857.117
L920 - SWE000008182 0,00 442.030 442.030
RI105 - DNK000013970 0,00 206.264 .
S144 - DNK000008512 22,08 1.392.031 1.790.491
S205 - DNK000036587 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 144,58 14.734.051 16.480.307
S349 - DNK000043655 204,44 16.651.401 20.163.963

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.