Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 450.000 .
E349 - DNK000042032 6660 41,40 2.333.348 2.024
E727 - DNK000008410 6660 21,28 1.252.824 .
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 112,58 6.975.564 .
HG265 - DNK000038389 6660 68,52 4.033.823 .
HG333 - DNK000036406 6660 151,45 8.682.958 312
HG62 - DNK000043855 6660 77,10 4.146.251 4.017.142
HM265 - DNK000038369 6660 0,00 100 .
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 202.000 .
HM379 - DNK000045479 6618 8,12 27.775 .
L920 - IRL000I01195 6660 0,32 3.326.167 .
RI28 - DNK000009116   . . 560
RI294 - DNK000013462   . . 100
S144 - DNK000044616 6660 31,60 1.860.456 .
S205 - DNK000044557 6660 9,04 532.215 .
S264 - DNK000042875 6660 144,58 7.048.587 2.552.931
S349 - DNK000043655 6660 195,40 11.503.847 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.