Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 37.355 216.905
AS24 - DNK000033972 6660 . . 1
E349 - DNK000042032 6660 41,40 2.092.121 2.118.395
E727 - DNK000008410 6660 0,00 0 .
FLH1073 - FLH000001073   0,00 0 .
FLH1088 - FLH000001088 6660 0,00 0 .
FLH1106 - FLH000001106 6660 0,00 0 .
FLH2000 - FLH000002000 6660 0,00 5.964 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,00 2.085 .
HG200 - DNK000039591 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 0,00 416.490 483.668
HG264 - DNK000046479 6660 112,58 4.130.876 4.109.518
HG265 - DNK000038389 6660 68,52 2.601.165 3.190.083
HG333 - DNK000036406 6660 151,45 8.332.938 8.833.781
HG62 - DNK000043855 6660 77,10 4.030.018 4.341.804
HM169 - DNK000027141 6618 . . 0
HM265 - DNK000038369 6660 . . 0
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 3.143 .
HM379 - DNK000045479 6618 8,12 684.350 706.084
HM424 - DNK000037331 6660 0,00 6.414 6.414
L144 - DNK000008410 6660 0,00 0 .
L153 - DEU302540207 6660 . . 2
L421 - SWE000009445 6660 0,00 243.626 234.059
L47 - DNK000044876 6618 0,00 120.314 113.827
L70 - DNK000013799 6660 . . 1
L920 - IRL000I13642 6660 0,32 3.251.626 3.248.879
RI372 - DNK000013702 6660 0,00 0 4
S144 - DNK000044616 6660 52,88 2.109.655 2.145.271
S205 - DNK000044557 6660 9,04 657.419 698.664
S206 - SWE000008319 6660 0,00 30 .
S264 - DNK000042875 6660 0,00 1.119.178 1.334.550
S349 - DNK000043655 6660 0,00 9.774.711 10.754.926
S349 - GBR000C17961 6660 195,40 0 .
S364 - DNK000046202 6660 144,58 11.703.280 12.221.673
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .
T165 - DNK000036106 6618 . . 1
T94 - DNK000033811   . . 783

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal.