Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
HM88 - DNK000007817 0,00 61.194 40.220
L17 - DNK000034212 4,85 0 .
L220 - DNK000007851 0,00 1.425.004 1.425.004
L222 - DNK000013574 0,00 57.978 74.020
L420 - SWE000008182 0,00 0 .
L900 - DNK000013807 0,00 741.617 741.617
L920 - DNK000014382 0,00 0 .
L920 - SWE000008182 0,00 0 .
L920 - SWE000008182 63,34 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.