Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
FLH886 - FLH000000886 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 4,85 0 .
HM80 - DNK000013574 0,00 81 .
HM88 - DNK000007817 0,00 81 .
HM911 - DNK000036022 0,00 0 .
L17 - DNK000034212 0,00 0 .
L222 - DNK000013574 0,00 0 .
L222 - DNK000013574 0,00 0 .
L920 - IRL000I01195 63,34 0 .
L920 - SWE000008182 0,00 0 .
SK21 - DNK000006428 0,00 50 .
SK49 - DNK000012719 0,00 206.264 206.259
SK924 - DNK000040473 0,00 5.000 2.500
T192 - DNK000036022 0,00 0 .
T192 - DNK000036022 0,00 206.264 201.674

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.