Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
HM379 - DNK000012832 4,85 0 .
HM80 - DNK000013574 0,00 118 .
HM88 - DNK000007817 0,00 118 .
HM911 - DNK000036022 0,00 203.234 31.808
L920 - IRL000I01195 63,34 0 .
SK21 - DNK000006428 0,00 203.743 .
SK49 - DNK000012719 0,00 213.743 213.679
SK924 - DNK000040473 0,00 100 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.