Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A956 - DNK000028949 6618 0,00 100 .
HM379 - DNK000045479 6618 4,85 285.553 .
HM80 - DNK000013574 6660 0,00 59 .
HM88 - DNK000007817 6660 0,00 59 .
L920 - IRL000I01195 6660 63,34 0 .
SK21 - DNK000006428   0,00 132.000 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.