Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
FLH1 - FLH000000001   0,00 12 .
FLH1073 - FLH000001073   0,00 0 .
HM379 - DNK000045479 6618 4,85 7.702 .
HM80 - DNK000013574 6660 0,00 0 .
HM88 - DNK000007817 6660 0,00 91 .
L920 - IRL000I13642 6660 63,34 0 .
SK49 - DNK000012719 6660 . . 0

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal.