Årsmængder - Sperling i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (SPE2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   793,63 0 3.791.651
E349 - DNK000042032 6660 56,58 0 .
E727 - DNK000008410 6660 70,27 0 235.704
FLH1034 - FLH000001034 6660 33,48 0 .
FLH1035 - FLH000001035 6660 30,00 0 .
HG265 - DNK000038389 6660 99,72 0 .
HG333 - DNK000036406 6660 1,80 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 78,81 0 .
L207 - DNK000022600 6660 0,00 0 .
L227 - DNK000007457 6660 . . 421.700
L228 - DNK000014179   0,00 0 .
L229 - DNK000011092 6660 . . 298.188
L441 - DNK000012801 6660 32,19 0 1.063.924
L526 - DNK000014179   0,00 0 .
L526 - DNK000014179 6660 0,00 0 311.498
L573 - DNK000014382 6660 12,28 0 .
L673 - DNK000043115 6660 51,64 0 .
R500 - DNK000012028 6660 153,22 0 33.298
S144 - DNK000044616 6660 61,56 0 527.846
S149 - DNK000045339 6660 . . 586.442
S205 - DNK000044557   160,00 . .
S205 - DNK000044557 6660 . 0 306.076
S206 - SWE000008319 6660 10,16 0 .
S264 - DNK000042875 6660 51,90 0 6.975
S349 - DNK000043655 6660 45,13 0 .
S430 - DNK000040452 6660 4,89 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.