Antallet af danske erhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2007 - 2018.
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervsfisker

  Antal Gennemsnitsalder
2007 4.600 45,43
2008 4.606 45,94
2009 4.637 46,51
2010 4.668 46,87
2011 4.707 47,37
2012 4.672 48,21
2013 4.737 48,56
2014 4.730 49,18
2015 4.775 49,67
2016 4.739 50,51
2017 4.782 50,90
2018 4.750 51,48

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. juni 2019