Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervsfisker

  Antal Gennemsnitsalder
2011 4.712 47,18
2012 4.678 48,04
2013 4.737 48,40
2014 4.724 49,04
2015 4.762 49,49
2016 4.720 50,30
2017 4.754 50,72
2018 4.683 51,18
2019 4.534 51,72
2020 4.373 51,68

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 3. november 2021