Antallet af erhvervs- og bierhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2009 - 2018.
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervs- eller bierhvervsfisker

  Antal Gennemsnitsalder
2009 5.687 48,99
2010 5.730 49,39
2011 5.750 49,88
2012 5.693 50,66
2013 5.740 50,96
2014 5.723 51,59
2015 5.756 52,04
2016 5.702 52,82
2017 5.719 53,18
2018 5.627 53,61

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. juni 2019