Antallet af erhvervs- og bierhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2011 - 2020.
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervs- eller bierhvervsfisker

  Antal Gennemsnitsalder
2011 5.760 49,40
2012 5.704 50,25
2013 5.745 50,65
2014 5.721 51,29
2015 5.746 51,72
2016 5.682 52,47
2017 5.685 52,89
2018 5.540 53,21
2019 5.278 53,58
2020 5.032 53,50

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 3. november 2021