Antallet af danske bierhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2009 - 2018.
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervsfisker

  Antal Gennemsnitsalder
2009 1.050 59,94
2010 1.062 60,48
2011 1.043 61,19
2012 1.021 61,86
2013 1.004 62,31
2014 994 63,06
2015 982 63,58
2016 964 64,17
2017 938 64,76
2018 878 65,13

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. juni 2019