Antallet af danske bierhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2011 - 2020.
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervsfisker

  Antal Gennemsnitsalder
2011 1.049 61,29
2012 1.027 61,97
2013 1.010 62,42
2014 999 63,15
2015 986 63,67
2016 964 64,24
2017 933 64,72
2018 859 64,99
2019 746 65,46
2020 661 66,07

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 3. november 2021