Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2009 - 2018
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Fiskeristyrelsens Individregister
 
BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj

  Antal Gennemsnitsalder
2009 2.076 53,92
2010 2.078 54,46
2011 2.038 55,12
2012 1.984 55,86
2013 1.929 56,34
2014 1.827 56,42
2015 1.768 56,97
2016 1.698 57,27
2017 1.641 57,81
2018 1.597 58,23

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. juni 2019