Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2011 - 2020
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Fiskeristyrelsens Individregister
 
BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj

  Antal Gennemsnitsalder
2011 2.023 55,04
2012 1.971 55,74
2013 1.915 56,24
2014 1.809 56,36
2015 1.747 56,89
2016 1.678 57,19
2017 1.622 57,74
2018 1.575 58,08
2019 1.522 58,24
2020 1.490 59,00

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 3. november 2021