Beregning af kw-loft i kwdageordningen for år 2006 samt år 2009.
Fartøjer under 10 meter er ikke omfattet. Opgjort pr. 1. Marts 2011 23:19 .

  kW Antal fartøjer
2006 2009 2006 2009
Kattegat 66.767 37.469 308 183
Skagerrak/Nordsøen 162.327 104.492 573 372

Beregning er foretaget i.h.t. art. 14, stk. 3 i Rådets Forordning 1342/2008
Kilde: Fiskeridirektoratets logbogs- og fartøjsregister.