Beregning af kw-loft i kwdageordningen for år 2006 samt år 2013.
Opgjort pr. 22. Februar 2015 20:48 .

  Kw Kw-rettighedshavere pt. uden
fartøj
Kw-Total Antal fartøjer Antal rettighedshavere pt.
uden fartøj
2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013
Kattegat 66.767 41.639 . . 66.767 41.639 308 210 . 1
Skagerrak/Nordsøen 162.327 128.157 . . 162.327 128.157 573 402 . 2

Note: Beregning er foretaget i.h.t. art 14, stk. 3 i Rådets Forordning 1342/2008
Note: Tabellen indeholder kw fra rettighedshavere som pt ikke er oprettet med et fartøj.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.