Beregning af kw-loft i kwdageordningen for år 2006 samt år 2014.
Opgjort pr. 4. Januar 2016 21:14 .

  Kw Kw-rettighedshavere pt. uden
fartøj
Kw-Total Antal fartøjer Antal rettighedshavere pt.
uden fartøj
2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014
Kattegat 66.767 43.940 . . 66.767 43.940 308 220 . .
Skagerrak/Nordsøen 162.327 115.870 . . 162.327 115.870 573 387 . .

Note: Beregning er foretaget i.h.t. art 14, stk. 3 i Rådets Forordning 1342/2008
Note: Tabellen indeholder kw fra rettighedshavere som pt ikke er oprettet med et fartøj.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.