Beregning af kw-loft i kwdageordningen for år 2006 samt år 2015.
Opgjort pr. 11. Januar 2017 3:17. .

  Kw Kw-rettighedshavere pt. uden
fartøj
Kw-Total Antal fartøjer Antal rettighedshavere pt.
uden fartøj
2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015
Kattegat 66.767 45.288 . . 66.767 45.288 308 232 . .
Skagerrak/Nordsøen 162.327 126.911 . . 162.327 126.911 573 390 . .

Note: Beregning er foretaget i.h.t. art 14, stk. 3 i Rådets Forordning 1342/2008
Note: Tabellen indeholder kw fra rettighedshavere som pt ikke er oprettet med et fartøj.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.