Område Kattegat
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Opgjort pr. 1. Marts 2011 23:18 .

  Forvaltningsperiode
2009
Forvaltningsperiode
2010
Prognose 2010 Udnyttelsespct
2009 v/Kwdage
2009
Udnyttelsespct
2010 v/Kwdage
2010
Kw-kvote 2009 Kw-kvote 2010
TR1 I alt 90.108 57.116 57.116 42% 29% 212.768 197.929
Februar 4.333 2.787 2.787 2% 1% 212.768 197.929
Marts 5.051 9.107 9.107 2% 5% 212.768 197.929
April 10.919 9.341 9.341 5% 5% 212.768 197.929
Maj 10.489 8.381 8.381 5% 4% 212.768 197.929
Juni 10.189 7.440 7.440 5% 4% 212.768 197.929
Juli 9.574 2.989 2.989 4% 2% 212.768 197.929
August 6.805 2.986 2.986 3% 2% 212.768 197.929
September 8.495 5.077 5.077 4% 3% 212.768 197.929
Oktober 7.094 4.182 4.182 3% 2% 212.768 197.929
November 5.171 1.566 1.566 2% 1% 212.768 197.929
December 8.195 2.145 2.145 4% 1% 212.768 197.929
Januar 3.793 1.115 1.115 2% 1% 212.768 197.929
TR2 I alt 1.725.480 1.923.001 1.923.001 83% 98% 2.070.883 1.967.506
Februar 62.779 61.341 61.341 3% 3% 2.070.883 1.967.506
Marts 55.151 203.606 203.606 3% 10% 2.070.883 1.967.506
April 137.943 202.172 202.172 7% 10% 2.070.883 1.967.506
Maj 176.543 197.101 197.101 9% 10% 2.070.883 1.967.506
Juni 193.468 234.626 234.626 9% 12% 2.070.883 1.967.506
Juli 178.046 142.921 142.921 9% 7% 2.070.883 1.967.506
August 221.819 200.549 200.549 11% 10% 2.070.883 1.967.506
September 210.179 212.294 212.294 10% 11% 2.070.883 1.967.506
Oktober 167.505 153.110 153.110 8% 8% 2.070.883 1.967.506
November 114.008 97.820 97.820 6% 5% 2.070.883 1.967.506
December 113.630 89.115 89.115 5% 5% 2.070.883 1.967.506
Januar 94.409 128.346 128.346 5% 7% 2.070.883 1.967.506
TR3 I alt 87.282 39.019 39.019 20% 7% 427.760 523.126
Februar 5.218 2.006 2.006 1% 0% 427.760 523.126
Marts 11.794 4.549 4.549 3% 1% 427.760 523.126
April 7.024 3.934 3.934 2% 1% 427.760 523.126
Maj 720 281 281 0% 0% 427.760 523.126
Juni 3.336 651 651 1% 0% 427.760 523.126
Juli 12.036 2.604 2.604 3% 0% 427.760 523.126
August 7.919 2.287 2.287 2% 0% 427.760 523.126
September 13.233 4.226 4.226 3% 1% 427.760 523.126
Oktober 10.338 7.067 7.067 2% 1% 427.760 523.126
November 7.417 3.073 3.073 2% 1% 427.760 523.126
December 5.283 2.988 2.988 1% 1% 427.760 523.126
Januar 2.964 5.353 5.353 1% 1% 427.760 523.126
BT1 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
BT2 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
GN1 I alt 79.215 65.935 65.935 82% 57% 96.048 115.456
Februar 2.929 1.696 1.696 3% 1% 96.048 115.456
Marts 1.754 8.858 8.858 2% 8% 96.048 115.456
April 2.795 6.111 6.111 3% 5% 96.048 115.456
Maj 5.262 5.710 5.710 5% 5% 96.048 115.456
Juni 5.720 8.987 8.987 6% 8% 96.048 115.456
Juli 5.355 4.586 4.586 6% 4% 96.048 115.456
August 8.916 5.182 5.182 9% 4% 96.048 115.456
September 21.991 11.731 11.731 23% 10% 96.048 115.456
Oktober 17.086 8.180 8.180 18% 7% 96.048 115.456
November 2.085 1.651 1.651 2% 1% 96.048 115.456
December 3.240 1.136 1.136 3% 1% 96.048 115.456
Januar 2.082 2.107 2.107 2% 2% 96.048 115.456
GT1 I alt 21.630 14.661 14.661 91% 65% 23.684 22.645
Februar 2.022 284 284 9% 1% 23.684 22.645
Marts 2.589 3.838 3.838 11% 17% 23.684 22.645
April 7.427 3.515 3.515 31% 16% 23.684 22.645
Maj 288 1.524 1.524 1% 7% 23.684 22.645
Juni 286 2.180 2.180 1% 10% 23.684 22.645
Juli 785 376 376 3% 2% 23.684 22.645
August 2.386 94 94 10% 0% 23.684 22.645
September 1.834 752 752 8% 3% 23.684 22.645
Oktober 2.183 668 668 9% 3% 23.684 22.645
November 1.454 288 288 6% 1% 23.684 22.645
December . 190 190 . 1% 23.684 22.645
Januar 376 952 952 2% 4% 23.684 22.645
LL1 I alt . . . . . 140 1.100
Februar . . . . . 140 1.100

Kilde: Fiskeridirektoratets logbogs- og fartøjsregister.