Område Kattegat
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 2. Januar 2012 23:20 .

  Forvaltningsperiode
2010
Forvaltningsperiode
2011
Prognose 2011 Udnyttelsespct
2010 v/Kwdage
2010
Udnyttelsespct
2011 v/Kwdage
2011
Kw-kvote 2010 Kw-kvote 2011
TR1 I alt 57.116 39.872 40.987 29% 21% 197.929 197.929
Februar 2.787 133 133 1% 0% 197.929 197.929
Marts 9.107 541 541 5% 0% 197.929 197.929
April 9.341 885 885 5% 0% 197.929 197.929
Maj 8.381 463 463 4% 0% 197.929 197.929
Juni 7.440 5.791 5.791 4% 3% 197.929 197.929
Juli 2.989 6.353 6.353 2% 3% 197.929 197.929
August 2.986 6.323 6.323 2% 3% 197.929 197.929
September 5.077 8.020 8.020 3% 4% 197.929 197.929
Oktober 4.182 4.389 4.389 2% 2% 197.929 197.929
November 1.566 5.549 5.549 1% 3% 197.929 197.929
December 2.145 1.425 1.425 1% 1% 197.929 197.929
Januar 1.115 . 1.115 1% 1% 197.929 197.929
TR2 I alt 1.923.347 1.487.840 1.616.311 98% 82% 1.967.506 1.967.506
Februar 61.341 31.301 31.301 3% 2% 1.967.506 1.967.506
Marts 203.606 46.884 46.884 10% 2% 1.967.506 1.967.506
April 202.172 59.303 59.303 10% 3% 1.967.506 1.967.506
Maj 197.101 97.261 97.261 10% 5% 1.967.506 1.967.506
Juni 234.626 172.013 172.013 12% 9% 1.967.506 1.967.506
Juli 142.921 177.488 177.488 7% 9% 1.967.506 1.967.506
August 200.549 263.757 263.757 10% 13% 1.967.506 1.967.506
September 212.294 209.523 209.523 11% 11% 1.967.506 1.967.506
Oktober 153.110 147.857 147.857 8% 8% 1.967.506 1.967.506
November 98.041 202.293 202.293 5% 10% 1.967.506 1.967.506
December 89.115 80.161 80.161 5% 4% 1.967.506 1.967.506
Januar 128.471 . 128.471 7% 7% 1.967.506 1.967.506
TR3 I alt 39.019 29.018 34.371 7% 8% 523.126 441.872
Februar 2.006 843 843 0% 0% 523.126 441.872
Marts 4.549 2.521 2.521 1% 1% 523.126 441.872
April 3.934 1.253 1.253 1% 0% 523.126 441.872
Maj 281 179 179 0% 0% 523.126 441.872
Juni 651 2.508 2.508 0% 1% 523.126 441.872
Juli 2.604 562 562 0% 0% 523.126 441.872
August 2.287 2.447 2.447 0% 1% 523.126 441.872
September 4.226 378 378 1% 0% 523.126 441.872
Oktober 7.067 3.787 3.787 1% 1% 523.126 441.872
November 3.073 8.772 8.772 1% 2% 523.126 441.872
December 2.988 5.768 5.768 1% 1% 523.126 441.872
Januar 5.353 . 5.353 1% 1% 523.126 441.872
BT1 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
BT2 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
GN1 I alt 63.499 45.034 47.141 55% 41% 115.456 115.456
Februar 1.696 2.549 2.549 1% 2% 115.456 115.456
Marts 7.994 9.240 9.240 7% 8% 115.456 115.456
April 5.439 2.991 2.991 5% 3% 115.456 115.456
Maj 5.710 2.574 2.574 5% 2% 115.456 115.456
Juni 7.643 9.533 9.533 7% 8% 115.456 115.456
Juli 4.586 2.694 2.694 4% 2% 115.456 115.456
August 5.071 3.391 3.391 4% 3% 115.456 115.456
September 11.953 8.476 8.476 10% 7% 115.456 115.456
Oktober 8.180 1.825 1.825 7% 2% 115.456 115.456
November 1.984 1.356 1.356 2% 1% 115.456 115.456
December 1.136 405 405 1% 0% 115.456 115.456
Januar 2.107 . 2.107 2% 2% 115.456 115.456
GT1 I alt 14.661 10.928 11.880 65% 52% 22.645 22.645
Februar 284 286 286 1% 1% 22.645 22.645
Marts 3.838 2.098 2.098 17% 9% 22.645 22.645
April 3.515 2.337 2.337 16% 10% 22.645 22.645
Maj 1.524 2.202 2.202 7% 10% 22.645 22.645
Juni 2.180 1.706 1.706 10% 8% 22.645 22.645
Juli 376 564 564 2% 2% 22.645 22.645
August 94 411 411 0% 2% 22.645 22.645
September 752 760 760 3% 3% 22.645 22.645
Oktober 668 282 282 3% 1% 22.645 22.645
November 288 188 188 1% 1% 22.645 22.645
December 190 94 94 1% 0% 22.645 22.645
Januar 952 . 952 4% 4% 22.645 22.645
LL1 I alt . . . . . 1.100 1.100
Februar . . . . . 1.100 1.100

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.