Område Kattegat
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Opgjort pr. 22. Februar 2015 20:48 .

  Forvaltningsperiode
2013
Forvaltningsperiode
2014
Prognose 2014 Udnyttelsespct
2013 v/Kwdage
2013
Udnyttelsespct
2014 v/Kwdage
2014
Kw-kvote 2013 Kw-kvote 2014
TR1 I alt 56.046 52.561 52.561 28% 27% 197.929 197.929
Februar 2.895 2.502 2.502 1% 1% 197.929 197.929
Marts 4.846 4.608 4.608 2% 2% 197.929 197.929
April 4.026 4.637 4.637 2% 2% 197.929 197.929
Maj 6.798 4.513 4.513 3% 2% 197.929 197.929
Juni 4.260 7.403 7.403 2% 4% 197.929 197.929
Juli 8.087 5.018 5.018 4% 3% 197.929 197.929
August 8.436 5.340 5.340 4% 3% 197.929 197.929
September 5.315 5.416 5.416 3% 3% 197.929 197.929
Oktober 3.638 4.551 4.551 2% 2% 197.929 197.929
November 3.851 4.957 4.957 2% 3% 197.929 197.929
December 3.894 2.263 2.263 2% 1% 197.929 197.929
Januar . 1.353 1.353 . 1% 197.929 197.929
TR2 I alt 1.656.068 1.433.668 1.433.668 84% 73% 1.967.506 1.967.506
Februar 77.991 73.878 73.878 4% 4% 1.967.506 1.967.506
Marts 60.499 58.329 58.329 3% 3% 1.967.506 1.967.506
April 110.876 107.465 107.465 6% 5% 1.967.506 1.967.506
Maj 187.276 168.376 168.376 10% 9% 1.967.506 1.967.506
Juni 174.559 188.363 188.363 9% 10% 1.967.506 1.967.506
Juli 154.034 145.002 145.002 8% 7% 1.967.506 1.967.506
August 337.203 177.905 177.905 17% 9% 1.967.506 1.967.506
September 180.197 177.677 177.677 9% 9% 1.967.506 1.967.506
Oktober 135.868 97.762 97.762 7% 5% 1.967.506 1.967.506
November 99.260 111.010 111.010 5% 6% 1.967.506 1.967.506
December 75.818 76.827 76.827 4% 4% 1.967.506 1.967.506
Januar 62.488 51.074 51.074 3% 3% 1.967.506 1.967.506
TR3 I alt 10.111 39.783 39.783 2% 9% 441.872 441.872
Februar . 717 717 . 0% 441.872 441.872
Marts 1.967 698 698 0% 0% 441.872 441.872
April 4.052 2.408 2.408 1% 1% 441.872 441.872
Maj 837 310 310 0% 0% 441.872 441.872
Juni . 7.447 7.447 . 2% 441.872 441.872
Juli 126 7.700 7.700 0% 2% 441.872 441.872
August 281 5.712 5.712 0% 1% 441.872 441.872
September . 7.345 7.345 . 2% 441.872 441.872
Oktober 436 2.093 2.093 0% 0% 441.872 441.872
November 155 1.909 1.909 0% 0% 441.872 441.872
December 717 366 366 0% 0% 441.872 441.872
Januar 1.540 3.078 3.078 0% 1% 441.872 441.872
BT1 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
BT2 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
GN1 I alt 26.186 26.092 26.092 23% 23% 115.456 115.456
Februar 1.019 2.118 2.118 1% 2% 115.456 115.456
Marts 1.697 2.540 2.540 1% 2% 115.456 115.456
April 2.818 2.693 2.693 2% 2% 115.456 115.456
Maj 2.589 1.695 1.695 2% 1% 115.456 115.456
Juni 5.503 5.363 5.363 5% 5% 115.456 115.456
Juli 2.913 2.732 2.732 3% 2% 115.456 115.456
August 2.937 3.583 3.583 3% 3% 115.456 115.456
September 4.211 1.137 1.137 4% 1% 115.456 115.456
Oktober 1.254 2.081 2.081 1% 2% 115.456 115.456
November 471 228 228 0% 0% 115.456 115.456
December . 357 357 . 0% 115.456 115.456
Januar 774 1.565 1.565 1% 1% 115.456 115.456
GT1 I alt 5.668 4.382 4.382 25% 19% 22.645 22.645
Marts 317 672 672 1% 3% 22.645 22.645
April 864 1.020 1.020 4% 5% 22.645 22.645
Maj 2.844 2.152 2.152 13% 10% 22.645 22.645
Juni 1.643 442 442 7% 2% 22.645 22.645
Juli . 96 96 . 0% 22.645 22.645
LL1 I alt . . . . . 1.100 1.100
Februar . . . . . 1.100 1.100

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2015 er foreløbige tal.