Område Kattegat
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Opgjort pr. 4. Januar 2016 21:14 .

  Forvaltningsperiode
2014
Forvaltningsperiode
2015
Prognose 2015 Udnyttelsespct
2014 v/Kwdage
2014
Udnyttelsespct
2015 v/Kwdage
2015
Kw-kvote 2014 Kw-kvote 2015
TR1 I alt 52.561 28.010 29.363 27% 15% 197.929 197.929
Februar 2.502 258 258 1% 0% 197.929 197.929
Marts 4.608 129 129 2% 0% 197.929 197.929
April 4.637 676 676 2% 0% 197.929 197.929
Maj 4.513 2.644 2.644 2% 1% 197.929 197.929
Juni 7.403 3.224 3.224 4% 2% 197.929 197.929
Juli 5.018 3.062 3.062 3% 2% 197.929 197.929
August 5.340 4.117 4.117 3% 2% 197.929 197.929
September 5.416 3.074 3.074 3% 2% 197.929 197.929
Oktober 4.551 2.240 2.240 2% 1% 197.929 197.929
November 4.957 6.138 6.138 3% 3% 197.929 197.929
December 2.263 2.449 2.449 1% 1% 197.929 197.929
Januar 1.353 . 1.353 1% 1% 197.929 197.929
TR2 I alt 1.434.271 1.365.547 1.417.106 73% 72% 1.967.506 1.967.506
Februar 73.878 50.704 50.704 4% 3% 1.967.506 1.967.506
Marts 58.329 27.336 27.336 3% 1% 1.967.506 1.967.506
April 107.465 73.411 73.411 5% 4% 1.967.506 1.967.506
Maj 168.376 129.001 129.001 9% 7% 1.967.506 1.967.506
Juni 188.363 188.651 188.651 10% 10% 1.967.506 1.967.506
Juli 145.002 213.893 213.893 7% 11% 1.967.506 1.967.506
August 177.905 277.400 277.400 9% 14% 1.967.506 1.967.506
September 177.677 171.815 171.815 9% 9% 1.967.506 1.967.506
Oktober 97.762 108.597 108.597 5% 6% 1.967.506 1.967.506
November 111.010 67.750 67.750 6% 3% 1.967.506 1.967.506
December 76.945 56.989 56.989 4% 3% 1.967.506 1.967.506
Januar 51.559 . 51.559 3% 3% 1.967.506 1.967.506
TR3 I alt 39.783 16.177 30.835 9% 7% 441.872 441.872
Februar 717 . 717 0% 0% 441.872 441.872
Marts 698 . 698 0% 0% 441.872 441.872
April 2.408 . 2.408 1% 1% 441.872 441.872
Maj 310 . 310 0% 0% 441.872 441.872
Juni 7.447 . 7.447 2% 2% 441.872 441.872
Juli 7.700 2.698 2.698 2% 1% 441.872 441.872
August 5.712 2.936 2.936 1% 1% 441.872 441.872
September 7.345 4.128 4.128 2% 1% 441.872 441.872
Oktober 2.093 3.255 3.255 0% 1% 441.872 441.872
November 1.909 2.726 2.726 0% 1% 441.872 441.872
December 366 434 434 0% 0% 441.872 441.872
Januar 3.078 . 3.078 1% 1% 441.872 441.872
BT1 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
BT2 I alt . . . . . 0 0
Februar . . . . . 0 0
GN1 I alt 26.499 14.211 16.429 23% 14% 115.456 115.456
Februar 2.118 3.885 3.885 2% 3% 115.456 115.456
Marts 2.540 5.040 5.040 2% 4% 115.456 115.456
April 2.693 893 893 2% 1% 115.456 115.456
Maj 1.695 867 867 1% 1% 115.456 115.456
Juni 5.363 1.294 1.294 5% 1% 115.456 115.456
Juli 2.732 288 288 2% 0% 115.456 115.456
August 3.583 324 324 3% 0% 115.456 115.456
September 1.137 729 729 1% 1% 115.456 115.456
Oktober 2.081 648 648 2% 1% 115.456 115.456
November 339 243 243 0% 0% 115.456 115.456
December 357 . 357 0% 0% 115.456 115.456
Januar 1.861 . 1.861 2% 2% 115.456 115.456
GT1 I alt 4.382 5.036 5.036 19% 22% 22.645 22.645
Marts 672 192 192 3% 1% 22.645 22.645
April 1.020 960 960 5% 4% 22.645 22.645
Maj 2.152 1.989 1.989 10% 9% 22.645 22.645
Juni 442 538 538 2% 2% 22.645 22.645
Juli 96 177 177 0% 1% 22.645 22.645
September . 1.018 1.018 . 4% 22.645 22.645
November . 162 162 . 1% 22.645 22.645
LL1 I alt . . . . . 1.100 1.100
Februar . . . . . 1.100 1.100

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2015 er foreløbige tal.