Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 1. Marts 2011 23:18 .

  Forvaltningsperiode
2009
Forvaltningsperiode
2010
Prognose 2010 Udnyttelsespct
2009 v/Kwdage
2009
Udnyttelsespct
2010 v/Kwdage
2010
Kw-kvote 2009 Kw-kvote 2010
TR1 I alt 4.818.649 4.674.561 4.674.561 70% 96% 6.911.144 4.892.761
Februar 233.241 213.426 213.426 3% 4% 6.911.144 4.892.761
Marts 323.597 338.734 338.734 5% 7% 6.911.144 4.892.761
April 596.305 411.682 411.682 9% 8% 6.911.144 4.892.761
Maj 481.815 501.219 501.219 7% 10% 6.911.144 4.892.761
Juni 484.509 504.891 504.891 7% 10% 6.911.144 4.892.761
Juli 536.290 513.681 513.681 8% 10% 6.911.144 4.892.761
August 447.942 438.200 438.200 6% 9% 6.911.144 4.892.761
September 448.031 424.793 424.793 6% 9% 6.911.144 4.892.761
Oktober 371.960 411.057 411.057 5% 8% 6.911.144 4.892.761
November 321.642 303.565 303.565 5% 6% 6.911.144 4.892.761
December 306.732 350.339 350.339 4% 7% 6.911.144 4.892.761
Januar 266.585 262.974 262.974 4% 5% 6.911.144 4.892.761
TR2 I alt 3.258.785 2.984.891 2.984.891 54% 73% 6.061.661 4.106.634
Februar 272.026 250.055 250.055 4% 6% 6.061.661 4.106.634
Marts 241.199 242.278 242.278 4% 6% 6.061.661 4.106.634
April 270.737 187.332 187.332 4% 5% 6.061.661 4.106.634
Maj 267.679 192.281 192.281 4% 5% 6.061.661 4.106.634
Juni 256.064 291.058 291.058 4% 7% 6.061.661 4.106.634
Juli 245.622 223.663 223.663 4% 5% 6.061.661 4.106.634
August 268.343 325.658 325.658 4% 8% 6.061.661 4.106.634
September 339.516 302.791 302.791 6% 7% 6.061.661 4.106.634
Oktober 331.702 300.228 300.228 5% 7% 6.061.661 4.106.634
November 233.810 249.261 249.261 4% 6% 6.061.661 4.106.634
December 250.528 219.018 219.018 4% 5% 6.061.661 4.106.634
Januar 281.559 201.269 201.269 5% 5% 6.061.661 4.106.634
TR3 I alt 563.188 1.021.349 1.039.453 14% 24% 3.920.732 4.391.356
Februar 396 . 396 0% 0% 3.920.732 4.391.356
Marts 4.550 . 4.550 0% 0% 3.920.732 4.391.356
April 13.158 . 13.158 0% 0% 3.920.732 4.391.356
Maj . 2.401 2.401 . 0% 3.920.732 4.391.356
Juni 1.911 3.463 3.463 0% 0% 3.920.732 4.391.356
Juli 8.016 25.250 25.250 0% 1% 3.920.732 4.391.356
August 66.106 142.002 142.002 2% 3% 3.920.732 4.391.356
September 155.127 327.710 327.710 4% 7% 3.920.732 4.391.356
Oktober 120.131 225.410 225.410 3% 5% 3.920.732 4.391.356
November 73.969 148.308 148.308 2% 3% 3.920.732 4.391.356
December 103.741 121.275 121.275 3% 3% 3.920.732 4.391.356
Januar 16.083 25.530 25.530 0% 1% 3.920.732 4.391.356
BT1 I alt 352.815 514.002 514.002 27% 44% 1.316.589 1.157.265
Februar 17.652 37.129 37.129 1% 3% 1.316.589 1.157.265
Marts 37.571 64.079 64.079 3% 6% 1.316.589 1.157.265
April 36.775 31.304 31.304 3% 3% 1.316.589 1.157.265
Maj 31.181 42.321 42.321 2% 4% 1.316.589 1.157.265
Juni 31.844 33.245 33.245 2% 3% 1.316.589 1.157.265
Juli 18.683 48.014 48.014 1% 4% 1.316.589 1.157.265
August 41.784 44.139 44.139 3% 4% 1.316.589 1.157.265
September 38.215 41.601 41.601 3% 4% 1.316.589 1.157.265
Oktober 31.401 51.957 51.957 2% 4% 1.316.589 1.157.265
November 19.551 47.662 47.662 1% 4% 1.316.589 1.157.265
December 5.647 32.598 32.598 0% 3% 1.316.589 1.157.265
Januar 42.511 39.953 39.953 3% 3% 1.316.589 1.157.265
BT2 I alt 52.073 3.678 49.867 49% 56% 106.658 88.645
Februar 10.885 . 10.885 10% 12% 106.658 88.645
Maj 5.884 3.678 3.678 6% 4% 106.658 88.645
Juni 10.297 . 10.297 10% 12% 106.658 88.645
Juli 22.065 . 22.065 21% 25% 106.658 88.645
November 2.942 . 2.942 3% 3% 106.658 88.645
GN1 I alt 1.371.228 1.433.395 1.433.395 70% 62% 1.962.340 2.307.977
Februar 100.806 112.682 112.682 5% 5% 1.962.340 2.307.977
Marts 112.628 147.068 147.068 6% 6% 1.962.340 2.307.977
April 203.908 151.389 151.389 10% 7% 1.962.340 2.307.977
Maj 130.392 161.638 161.638 7% 7% 1.962.340 2.307.977
Juni 138.522 147.271 147.271 7% 6% 1.962.340 2.307.977
Juli 109.224 125.329 125.329 6% 5% 1.962.340 2.307.977
August 97.833 97.385 97.385 5% 4% 1.962.340 2.307.977
September 74.834 91.547 91.547 4% 4% 1.962.340 2.307.977
Oktober 98.934 92.857 92.857 5% 4% 1.962.340 2.307.977
November 65.771 80.218 80.218 3% 3% 1.962.340 2.307.977
December 135.321 117.581 117.581 7% 5% 1.962.340 2.307.977
Januar 103.055 108.430 108.430 5% 5% 1.962.340 2.307.977
GT1 I alt 170.159 176.000 176.000 86% 79% 198.783 224.124
Februar 42.935 14.125 14.125 22% 6% 198.783 224.124
Marts 40.344 23.204 23.204 20% 10% 198.783 224.124
April 31.520 32.279 32.279 16% 14% 198.783 224.124
Maj 12.646 16.425 16.425 6% 7% 198.783 224.124
Juni 9.531 14.901 14.901 5% 7% 198.783 224.124
Juli 4.025 9.066 9.066 2% 4% 198.783 224.124
August 5.392 6.926 6.926 3% 3% 198.783 224.124
September 3.547 11.027 11.027 2% 5% 198.783 224.124
Oktober 4.752 6.833 6.833 2% 3% 198.783 224.124
November 2.873 10.127 10.127 1% 5% 198.783 224.124
December 2.474 10.398 10.398 1% 5% 198.783 224.124
Januar 10.120 20.689 20.689 5% 9% 198.783 224.124
LL1 I alt 6.428 31.572 31.572 15% 56% 44.283 56.312
Februar . 1.844 1.844 . 3% 44.283 56.312
Marts . 1.875 1.875 . 3% 44.283 56.312
April 126 2.127 2.127 0% 4% 44.283 56.312
Maj 756 1.821 1.821 2% 3% 44.283 56.312
Juni 378 2.101 2.101 1% 4% 44.283 56.312
Juli 252 1.432 1.432 1% 3% 44.283 56.312
August 756 7.265 7.265 2% 13% 44.283 56.312
September 630 8.550 8.550 1% 15% 44.283 56.312
Oktober 882 1.234 1.234 2% 2% 44.283 56.312
November 378 842 842 1% 1% 44.283 56.312
December 770 1.578 1.578 2% 3% 44.283 56.312
Januar 1.500 903 903 3% 2% 44.283 56.312

Kilde: Fiskeridirektoratets logbogs- og fartøjsregister.