Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 2. Januar 2012 23:20 .

  Forvaltningsperiode
2010
Forvaltningsperiode
2011
Prognose 2011 Udnyttelsespct
2010 v/Kwdage
2010
Udnyttelsespct
2011 v/Kwdage
2011
Kw-kvote 2010 Kw-kvote 2011
TR1 I alt 4.674.836 4.009.680 4.272.739 96% 103% 4.892.761 4.139.276
Februar 213.426 130.136 130.136 4% 3% 4.892.761 4.139.276
Marts 338.734 341.713 341.713 7% 8% 4.892.761 4.139.276
April 411.682 407.554 407.554 8% 10% 4.892.761 4.139.276
Maj 501.219 463.615 463.615 10% 11% 4.892.761 4.139.276
Juni 504.891 547.133 547.133 10% 13% 4.892.761 4.139.276
Juli 513.681 494.902 494.902 10% 12% 4.892.761 4.139.276
August 438.200 400.098 400.098 9% 10% 4.892.761 4.139.276
September 424.793 402.013 402.013 9% 10% 4.892.761 4.139.276
Oktober 411.247 351.573 351.573 8% 8% 4.892.761 4.139.276
November 303.565 327.497 327.497 6% 8% 4.892.761 4.139.276
December 350.339 143.447 143.447 7% 3% 4.892.761 4.139.276
Januar 263.059 . 263.059 5% 6% 4.892.761 4.139.276
TR2 I alt 2.985.266 3.028.672 3.229.816 73% 93% 4.106.634 3.474.212
Februar 250.055 185.596 185.596 6% 5% 4.106.634 3.474.212
Marts 242.278 275.301 275.301 6% 8% 4.106.634 3.474.212
April 187.332 223.173 223.173 5% 6% 4.106.634 3.474.212
Maj 192.281 308.194 308.194 5% 9% 4.106.634 3.474.212
Juni 291.058 332.725 332.725 7% 10% 4.106.634 3.474.212
Juli 223.663 298.556 298.556 5% 9% 4.106.634 3.474.212
August 325.658 294.610 294.610 8% 8% 4.106.634 3.474.212
September 302.791 325.144 325.144 7% 9% 4.106.634 3.474.212
Oktober 300.228 319.941 319.941 7% 9% 4.106.634 3.474.212
November 249.386 356.717 356.717 6% 10% 4.106.634 3.474.212
December 219.393 108.716 108.716 5% 3% 4.106.634 3.474.212
Januar 201.144 . 201.144 5% 6% 4.106.634 3.474.212
TR3 I alt 1.021.349 333.424 358.954 23% 14% 4.391.356 2.545.009
April . 5.885 5.885 . 0% 4.391.356 2.545.009
Maj 2.401 1.597 1.597 0% 0% 4.391.356 2.545.009
Juni 3.463 16.328 16.328 0% 1% 4.391.356 2.545.009
Juli 25.250 3.513 3.513 1% 0% 4.391.356 2.545.009
August 142.002 3.368 3.368 3% 0% 4.391.356 2.545.009
September 327.710 73.342 73.342 7% 3% 4.391.356 2.545.009
Oktober 225.410 77.154 77.154 5% 3% 4.391.356 2.545.009
November 148.308 144.227 144.227 3% 6% 4.391.356 2.545.009
December 121.275 8.010 8.010 3% 0% 4.391.356 2.545.009
Januar 25.530 . 25.530 1% 1% 4.391.356 2.545.009
BT1 I alt 514.002 357.587 397.540 44% 34% 1.157.265 1.157.265
Februar 37.129 26.655 26.655 3% 2% 1.157.265 1.157.265
Marts 64.079 50.393 50.393 6% 4% 1.157.265 1.157.265
April 31.304 26.478 26.478 3% 2% 1.157.265 1.157.265
Maj 42.321 40.204 40.204 4% 3% 1.157.265 1.157.265
Juni 33.245 38.246 38.246 3% 3% 1.157.265 1.157.265
Juli 48.014 34.358 34.358 4% 3% 1.157.265 1.157.265
August 44.139 34.498 34.498 4% 3% 1.157.265 1.157.265
September 41.601 38.246 38.246 4% 3% 1.157.265 1.157.265
Oktober 51.957 25.007 25.007 4% 2% 1.157.265 1.157.265
November 47.662 20.369 20.369 4% 2% 1.157.265 1.157.265
December 32.598 23.133 23.133 3% 2% 1.157.265 1.157.265
Januar 39.953 . 39.953 3% 3% 1.157.265 1.157.265
BT2 I alt 3.678 220 220 4% 0% 88.645 84.053
Maj 3.678 220 220 4% 0% 88.645 84.053
GN1 I alt 1.436.591 1.219.470 1.330.985 62% 58% 2.307.977 2.307.977
Februar 112.682 68.834 68.834 5% 3% 2.307.977 2.307.977
Marts 147.068 132.545 132.545 6% 6% 2.307.977 2.307.977
April 151.389 156.166 156.166 7% 7% 2.307.977 2.307.977
Maj 161.638 145.579 145.579 7% 6% 2.307.977 2.307.977
Juni 147.271 135.042 135.042 6% 6% 2.307.977 2.307.977
Juli 125.329 114.892 114.892 5% 5% 2.307.977 2.307.977
August 97.385 119.422 119.422 4% 5% 2.307.977 2.307.977
September 91.547 90.590 90.590 4% 4% 2.307.977 2.307.977
Oktober 92.857 95.607 95.607 4% 4% 2.307.977 2.307.977
November 80.218 105.446 105.446 3% 5% 2.307.977 2.307.977
December 117.692 55.347 55.347 5% 2% 2.307.977 2.307.977
Januar 111.515 . 111.515 5% 5% 2.307.977 2.307.977
GT1 I alt 176.411 195.025 215.714 79% 96% 224.124 224.124
Februar 14.125 20.082 20.082 6% 9% 224.124 224.124
Marts 23.478 43.039 43.039 10% 19% 224.124 224.124
April 32.416 41.098 41.098 14% 18% 224.124 224.124
Maj 16.425 23.007 23.007 7% 10% 224.124 224.124
Juni 14.901 12.596 12.596 7% 6% 224.124 224.124
Juli 9.066 8.266 8.266 4% 4% 224.124 224.124
August 6.926 7.623 7.623 3% 3% 224.124 224.124
September 11.027 6.056 6.056 5% 3% 224.124 224.124
Oktober 6.833 10.492 10.492 3% 5% 224.124 224.124
November 10.127 17.354 17.354 5% 8% 224.124 224.124
December 10.398 5.412 5.412 5% 2% 224.124 224.124
Januar 20.689 . 20.689 9% 9% 224.124 224.124
LL1 I alt 31.572 29.043 29.946 56% 53% 56.312 56.312
Februar 1.844 327 327 3% 1% 56.312 56.312
Marts 1.875 763 763 3% 1% 56.312 56.312
April 2.127 1.023 1.023 4% 2% 56.312 56.312
Maj 1.821 872 872 3% 2% 56.312 56.312
Juni 2.101 981 981 4% 2% 56.312 56.312
Juli 1.432 436 436 3% 1% 56.312 56.312
August 7.265 4.922 4.922 13% 9% 56.312 56.312
September 8.550 14.533 14.533 15% 26% 56.312 56.312
Oktober 1.234 2.975 2.975 2% 5% 56.312 56.312
November 842 1.199 1.199 1% 2% 56.312 56.312
December 1.578 1.012 1.012 3% 2% 56.312 56.312
Januar 903 . 903 2% 2% 56.312 56.312

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.