Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 5. Marts 2013 23:20 .

  Forvaltningsperiode
2011
Forvaltningsperiode
2012
Prognose 2012 Udnyttelsespct
2011 v/Kwdage
2011
Udnyttelsespct
2012 v/Kwdage
2012
Kw-kvote 2011 Kw-kvote 2012
TR1 I alt 4.260.868 4.296.772 4.296.772 98% 101% 4.339.279 4.270.872
Februar 129.871 167.091 167.091 3% 4% 4.339.279 4.270.872
Marts 340.790 301.165 301.165 8% 7% 4.339.279 4.270.872
April 406.333 383.851 383.851 9% 9% 4.339.279 4.270.872
Maj 462.378 492.857 492.857 11% 12% 4.339.279 4.270.872
Juni 546.239 503.610 503.610 13% 12% 4.339.279 4.270.872
Juli 494.059 431.264 431.264 11% 10% 4.339.279 4.270.872
August 400.164 410.965 410.965 9% 10% 4.339.279 4.270.872
September 402.219 384.262 384.262 9% 9% 4.339.279 4.270.872
Oktober 351.338 399.350 399.350 8% 9% 4.339.279 4.270.872
November 327.745 339.819 339.819 8% 8% 4.339.279 4.270.872
December 150.537 246.778 246.778 3% 6% 4.339.279 4.270.872
Januar 249.195 235.761 235.761 6% 6% 4.339.279 4.270.872
TR2 I alt 3.217.159 2.665.957 2.665.957 93% 94% 3.474.212 2.841.906
Februar 185.183 143.928 143.928 5% 5% 3.474.212 2.841.906
Marts 273.331 286.939 286.939 8% 10% 3.474.212 2.841.906
April 222.521 251.937 251.937 6% 9% 3.474.212 2.841.906
Maj 306.842 220.039 220.039 9% 8% 3.474.212 2.841.906
Juni 332.627 184.291 184.291 10% 6% 3.474.212 2.841.906
Juli 298.753 181.196 181.196 9% 6% 3.474.212 2.841.906
August 293.994 276.539 276.539 8% 10% 3.474.212 2.841.906
September 325.396 283.933 283.933 9% 10% 3.474.212 2.841.906
Oktober 320.619 265.032 265.032 9% 9% 3.474.212 2.841.906
November 356.562 185.544 185.544 10% 7% 3.474.212 2.841.906
December 109.514 188.507 188.507 3% 7% 3.474.212 2.841.906
Januar 191.817 198.072 198.072 6% 7% 3.474.212 2.841.906
TR3 I alt 340.241 896.449 896.449 13% 35% 2.545.009 2.545.009
April 5.885 68.342 68.342 0% 3% 2.545.009 2.545.009
Maj 1.597 4.954 4.954 0% 0% 2.545.009 2.545.009
Juni 16.108 4.590 4.590 1% 0% 2.545.009 2.545.009
Juli 3.513 2.281 2.281 0% 0% 2.545.009 2.545.009
August 3.112 48.248 48.248 0% 2% 2.545.009 2.545.009
September 73.342 108.600 108.600 3% 4% 2.545.009 2.545.009
Oktober 77.154 175.153 175.153 3% 7% 2.545.009 2.545.009
November 144.227 194.392 194.392 6% 8% 2.545.009 2.545.009
December 8.010 194.643 194.643 0% 8% 2.545.009 2.545.009
Januar 7.293 95.246 95.246 0% 4% 2.545.009 2.545.009
BT1 I alt 395.154 402.798 402.798 34% 39% 1.157.265 1.022.265
Februar 26.655 20.479 20.479 2% 2% 1.157.265 1.022.265
Marts 50.393 31.556 31.556 4% 3% 1.157.265 1.022.265
April 26.478 35.304 35.304 2% 3% 1.157.265 1.022.265
Maj 40.204 31.781 31.781 3% 3% 1.157.265 1.022.265
Juni 38.246 35.304 35.304 3% 3% 1.157.265 1.022.265
Juli 34.358 33.833 33.833 3% 3% 1.157.265 1.022.265
August 34.498 38.246 38.246 3% 4% 1.157.265 1.022.265
September 38.246 32.362 32.362 3% 3% 1.157.265 1.022.265
Oktober 25.007 39.717 39.717 2% 4% 1.157.265 1.022.265
November 20.369 35.304 35.304 2% 3% 1.157.265 1.022.265
December 23.133 32.137 32.137 2% 3% 1.157.265 1.022.265
Januar 37.567 36.775 36.775 3% 4% 1.157.265 1.022.265
BT2 I alt 220 . 220 0% 0% 84.053 79.212
Maj 220 . 220 0% 0% 84.053 79.212
GN1 I alt 1.285.794 1.213.467 1.213.467 61% 95% 2.097.977 1.273.477
Februar 65.104 69.518 69.518 3% 5% 2.097.977 1.273.477
Marts 127.736 120.998 120.998 6% 10% 2.097.977 1.273.477
April 151.924 141.220 141.220 7% 11% 2.097.977 1.273.477
Maj 144.549 136.667 136.667 7% 11% 2.097.977 1.273.477
Juni 134.067 122.414 122.414 6% 10% 2.097.977 1.273.477
Juli 113.665 123.101 123.101 5% 10% 2.097.977 1.273.477
August 118.204 140.574 140.574 6% 11% 2.097.977 1.273.477
September 89.822 85.200 85.200 4% 7% 2.097.977 1.273.477
Oktober 94.746 101.706 101.706 5% 8% 2.097.977 1.273.477
November 103.718 57.801 57.801 5% 5% 2.097.977 1.273.477
December 58.729 44.725 44.725 3% 4% 2.097.977 1.273.477
Januar 83.530 69.543 69.543 4% 5% 2.097.977 1.273.477
GT1 I alt 221.987 356.449 356.449 95% 99% 234.124 359.124
Februar 19.906 37.740 37.740 9% 11% 234.124 359.124
Marts 41.470 71.006 71.006 18% 20% 234.124 359.124
April 39.258 49.296 49.296 17% 14% 234.124 359.124
Maj 22.303 21.958 21.958 10% 6% 234.124 359.124
Juni 12.314 19.570 19.570 5% 5% 234.124 359.124
Juli 7.714 13.392 13.392 3% 4% 234.124 359.124
August 7.341 17.576 17.576 3% 5% 234.124 359.124
September 5.844 8.889 8.889 2% 2% 234.124 359.124
Oktober 10.022 9.301 9.301 4% 3% 234.124 359.124
November 16.897 23.467 23.467 7% 7% 234.124 359.124
December 5.318 24.166 24.166 2% 7% 234.124 359.124
Januar 33.600 60.088 60.088 14% 17% 234.124 359.124
LL1 I alt 28.856 . 28.856 51% 51% 56.312 56.312
Februar 218 . 218 0% 0% 56.312 56.312
Marts 763 . 763 1% 1% 56.312 56.312
April 1.023 . 1.023 2% 2% 56.312 56.312
Maj 763 . 763 1% 1% 56.312 56.312
Juni 981 . 981 2% 2% 56.312 56.312
Juli 436 . 436 1% 1% 56.312 56.312
August 4.922 . 4.922 9% 9% 56.312 56.312
September 14.533 . 14.533 26% 26% 56.312 56.312
Oktober 2.866 . 2.866 5% 5% 56.312 56.312
November 1.199 . 1.199 2% 2% 56.312 56.312
December 1.012 . 1.012 2% 2% 56.312 56.312
Januar 140 . 140 0% 0% 56.312 56.312

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2013 er foreløbige tal.