Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 10. Marts 2014 23:58 .

  Forvaltningsperiode
2012
Forvaltningsperiode
2013
Prognose 2013 Udnyttelsespct
2012 v/Kwdage
2012
Udnyttelsespct
2013 v/Kwdage
2013
Kw-kvote 2012 Kw-kvote 2013
TR1 I alt 4.295.126 4.028.827 4.028.827 100% 99% 4.315.762 4.061.402
Februar 167.091 192.374 192.374 4% 5% 4.315.762 4.061.402
Marts 301.165 268.626 268.626 7% 7% 4.315.762 4.061.402
April 383.851 376.870 376.870 9% 9% 4.315.762 4.061.402
Maj 492.857 387.272 387.272 11% 10% 4.315.762 4.061.402
Juni 503.610 414.125 414.125 12% 10% 4.315.762 4.061.402
Juli 431.264 392.881 392.881 10% 10% 4.315.762 4.061.402
August 410.965 484.193 484.193 10% 12% 4.315.762 4.061.402
September 384.262 395.779 395.779 9% 10% 4.315.762 4.061.402
Oktober 399.350 428.003 428.003 9% 11% 4.315.762 4.061.402
November 339.819 316.865 316.865 8% 8% 4.315.762 4.061.402
December 246.778 215.891 215.891 6% 5% 4.315.762 4.061.402
Januar 234.115 155.948 155.948 5% 4% 4.315.762 4.061.402
TR2 I alt 2.665.299 2.041.460 2.041.460 94% 72% 2.841.906 2.841.906
Februar 143.928 157.409 157.409 5% 6% 2.841.906 2.841.906
Marts 286.939 149.121 149.121 10% 5% 2.841.906 2.841.906
April 251.937 154.940 154.940 9% 5% 2.841.906 2.841.906
Maj 220.039 129.761 129.761 8% 5% 2.841.906 2.841.906
Juni 184.291 149.504 149.504 6% 5% 2.841.906 2.841.906
Juli 181.196 103.418 103.418 6% 4% 2.841.906 2.841.906
August 276.539 125.743 125.743 10% 4% 2.841.906 2.841.906
September 283.933 246.827 246.827 10% 9% 2.841.906 2.841.906
Oktober 265.032 189.531 189.531 9% 7% 2.841.906 2.841.906
November 185.544 257.384 257.384 7% 9% 2.841.906 2.841.906
December 188.507 184.086 184.086 7% 6% 2.841.906 2.841.906
Januar 197.414 193.738 193.738 7% 7% 2.841.906 2.841.906
TR3 I alt 905.777 1.327.394 1.327.394 36% 52% 2.545.009 2.545.009
Marts . 126 126 . 0% 2.545.009 2.545.009
April 68.342 5.605 5.605 3% 0% 2.545.009 2.545.009
Maj 4.954 25.138 25.138 0% 1% 2.545.009 2.545.009
Juni 4.590 35.840 35.840 0% 1% 2.545.009 2.545.009
Juli 2.281 24.210 24.210 0% 1% 2.545.009 2.545.009
August 48.248 143.311 143.311 2% 6% 2.545.009 2.545.009
September 108.600 274.738 274.738 4% 11% 2.545.009 2.545.009
Oktober 175.153 303.569 303.569 7% 12% 2.545.009 2.545.009
November 203.720 267.311 267.311 8% 11% 2.545.009 2.545.009
December 194.643 217.219 217.219 8% 9% 2.545.009 2.545.009
Januar 95.246 30.327 30.327 4% 1% 2.545.009 2.545.009
BT1 I alt 402.798 424.313 424.313 54% 48% 752.265 877.265
Februar 20.479 29.420 29.420 3% 3% 752.265 877.265
Marts 31.556 27.949 27.949 4% 3% 752.265 877.265
April 35.304 27.949 27.949 5% 3% 752.265 877.265
Maj 31.781 47.072 47.072 4% 5% 752.265 877.265
Juni 35.304 42.659 42.659 5% 5% 752.265 877.265
Juli 33.833 39.717 39.717 4% 5% 752.265 877.265
August 38.246 39.717 39.717 5% 5% 752.265 877.265
September 32.362 39.717 39.717 4% 5% 752.265 877.265
Oktober 39.717 27.190 27.190 5% 3% 752.265 877.265
November 35.304 40.785 40.785 5% 5% 752.265 877.265
December 32.137 26.834 26.834 4% 3% 752.265 877.265
Januar 36.775 35.304 35.304 5% 4% 752.265 877.265
BT2 I alt . 4.413 4.413 . 6% 79.212 79.212
Oktober . 4.413 4.413 . 6% 79.212 79.212
GN1 I alt 1.213.183 1.203.862 1.203.862 95% 75% 1.273.477 1.607.977
Februar 69.518 66.776 66.776 5% 4% 1.273.477 1.607.977
Marts 120.998 84.276 84.276 10% 5% 1.273.477 1.607.977
April 141.220 137.982 137.982 11% 9% 1.273.477 1.607.977
Maj 136.667 162.297 162.297 11% 10% 1.273.477 1.607.977
Juni 122.414 122.097 122.097 10% 8% 1.273.477 1.607.977
Juli 123.101 119.517 119.517 10% 7% 1.273.477 1.607.977
August 140.574 125.443 125.443 11% 8% 1.273.477 1.607.977
September 85.200 111.690 111.690 7% 7% 1.273.477 1.607.977
Oktober 101.706 60.909 60.909 8% 4% 1.273.477 1.607.977
November 57.801 95.057 95.057 5% 6% 1.273.477 1.607.977
December 44.725 57.675 57.675 4% 4% 1.273.477 1.607.977
Januar 69.259 60.143 60.143 5% 4% 1.273.477 1.607.977
GT1 I alt 356.530 467.058 467.058 94% 93% 379.124 504.124
Februar 37.740 63.890 63.890 10% 13% 379.124 504.124
Marts 71.006 67.163 67.163 19% 13% 379.124 504.124
April 49.296 70.056 70.056 13% 14% 379.124 504.124
Maj 21.958 45.461 45.461 6% 9% 379.124 504.124
Juni 19.570 19.535 19.535 5% 4% 379.124 504.124
Juli 13.392 18.892 18.892 4% 4% 379.124 504.124
August 17.576 29.751 29.751 5% 6% 379.124 504.124
September 8.889 36.280 36.280 2% 7% 379.124 504.124
Oktober 9.301 23.964 23.964 2% 5% 379.124 504.124
November 23.467 24.997 24.997 6% 5% 379.124 504.124
December 24.166 17.516 17.516 6% 3% 379.124 504.124
Januar 60.169 49.553 49.553 16% 10% 379.124 504.124
LL1 I alt . 290 290 . 1% 56.312 56.312
Juli . 145 145 . 0% 56.312 56.312
August . 145 145 . 0% 56.312 56.312

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2014 er foreløbige tal.