Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 22. Februar 2015 20:48 .

  Forvaltningsperiode
2013
Forvaltningsperiode
2014
Prognose 2014 Udnyttelsespct
2013 v/Kwdage
2013
Udnyttelsespct
2014 v/Kwdage
2014
Kw-kvote 2013 Kw-kvote 2014
TR1 I alt 4.027.536 4.294.372 4.294.372 99% 99% 4.061.402 4.316.367
Februar 192.374 103.075 103.075 5% 2% 4.061.402 4.316.367
Marts 268.626 242.545 242.545 7% 6% 4.061.402 4.316.367
April 376.870 322.274 322.274 9% 7% 4.061.402 4.316.367
Maj 387.272 420.964 420.964 10% 10% 4.061.402 4.316.367
Juni 413.996 480.861 480.861 10% 11% 4.061.402 4.316.367
Juli 392.752 368.163 368.163 10% 9% 4.061.402 4.316.367
August 483.935 473.794 473.794 12% 11% 4.061.402 4.316.367
September 395.650 421.840 421.840 10% 10% 4.061.402 4.316.367
Oktober 428.003 489.366 489.366 11% 11% 4.061.402 4.316.367
November 316.865 356.241 356.241 8% 8% 4.061.402 4.316.367
December 215.526 377.698 377.698 5% 9% 4.061.402 4.316.367
Januar 155.667 237.551 237.551 4% 6% 4.061.402 4.316.367
TR2 I alt 2.041.460 2.507.592 2.507.592 72% 90% 2.841.906 2.781.906
Februar 157.409 197.322 197.322 6% 7% 2.841.906 2.781.906
Marts 149.121 238.263 238.263 5% 9% 2.841.906 2.781.906
April 154.940 221.929 221.929 5% 8% 2.841.906 2.781.906
Maj 129.761 188.680 188.680 5% 7% 2.841.906 2.781.906
Juni 149.504 150.721 150.721 5% 5% 2.841.906 2.781.906
Juli 103.418 193.516 193.516 4% 7% 2.841.906 2.781.906
August 125.743 234.730 234.730 4% 8% 2.841.906 2.781.906
September 246.827 251.738 251.738 9% 9% 2.841.906 2.781.906
Oktober 189.531 233.351 233.351 7% 8% 2.841.906 2.781.906
November 257.384 247.312 247.312 9% 9% 2.841.906 2.781.906
December 184.086 188.925 188.925 6% 7% 2.841.906 2.781.906
Januar 193.738 161.105 161.105 7% 6% 2.841.906 2.781.906
TR3 I alt 1.325.614 986.721 986.847 52% 39% 2.545.009 2.545.009
Marts 126 . 126 0% 0% 2.545.009 2.545.009
April 5.605 4.081 4.081 0% 0% 2.545.009 2.545.009
Maj 25.138 2.928 2.928 1% 0% 2.545.009 2.545.009
Juni 35.840 18.313 18.313 1% 1% 2.545.009 2.545.009
Juli 24.210 15.292 15.292 1% 1% 2.545.009 2.545.009
August 143.311 78.272 78.272 6% 3% 2.545.009 2.545.009
September 274.738 233.097 233.097 11% 9% 2.545.009 2.545.009
Oktober 303.569 176.012 176.012 12% 7% 2.545.009 2.545.009
November 265.531 226.591 226.591 10% 9% 2.545.009 2.545.009
December 217.219 87.168 87.168 9% 3% 2.545.009 2.545.009
Januar 30.327 144.967 144.967 1% 6% 2.545.009 2.545.009
BT1 I alt 424.313 376.576 376.576 48% 46% 877.265 822.265
Februar 29.420 20.594 20.594 3% 3% 877.265 822.265
Marts 27.949 38.246 38.246 3% 5% 877.265 822.265
April 27.949 25.007 25.007 3% 3% 877.265 822.265
Maj 47.072 41.188 41.188 5% 5% 877.265 822.265
Juni 42.659 14.710 14.710 5% 2% 877.265 822.265
Juli 39.717 36.775 36.775 5% 4% 877.265 822.265
August 39.717 45.601 45.601 5% 6% 877.265 822.265
September 39.717 30.891 30.891 5% 4% 877.265 822.265
Oktober 27.190 33.833 33.833 3% 4% 877.265 822.265
November 40.785 41.188 41.188 5% 5% 877.265 822.265
December 26.834 27.949 27.949 3% 3% 877.265 822.265
Januar 35.304 20.594 20.594 4% 3% 877.265 822.265
BT2 I alt 4.413 . 4.413 6% 6% 79.212 79.212
Oktober 4.413 . 4.413 6% 6% 79.212 79.212
GN1 I alt 1.199.274 1.164.919 1.164.919 75% 88% 1.607.977 1.327.977
Februar 66.389 67.190 67.190 4% 5% 1.607.977 1.327.977
Marts 83.581 118.001 118.001 5% 9% 1.607.977 1.327.977
April 137.724 130.787 130.787 9% 10% 1.607.977 1.327.977
Maj 160.863 149.243 149.243 10% 11% 1.607.977 1.327.977
Juni 121.839 109.472 109.472 8% 8% 1.607.977 1.327.977
Juli 119.223 102.562 102.562 7% 8% 1.607.977 1.327.977
August 125.443 73.801 73.801 8% 6% 1.607.977 1.327.977
September 111.690 101.682 101.682 7% 8% 1.607.977 1.327.977
Oktober 60.569 78.021 78.021 4% 6% 1.607.977 1.327.977
November 94.772 110.009 110.009 6% 8% 1.607.977 1.327.977
December 57.417 65.895 65.895 4% 5% 1.607.977 1.327.977
Januar 59.764 58.256 58.256 4% 4% 1.607.977 1.327.977
GT1 I alt 466.114 549.415 549.415 92% 98% 504.124 559.124
Februar 63.890 39.027 39.027 13% 7% 504.124 559.124
Marts 66.691 52.841 52.841 13% 9% 504.124 559.124
April 69.820 52.605 52.605 14% 9% 504.124 559.124
Maj 45.225 91.061 91.061 9% 16% 504.124 559.124
Juni 19.535 69.030 69.030 4% 12% 504.124 559.124
Juli 18.892 39.709 39.709 4% 7% 504.124 559.124
August 29.751 53.831 53.831 6% 10% 504.124 559.124
September 36.280 47.962 47.962 7% 9% 504.124 559.124
Oktober 23.964 27.511 27.511 5% 5% 504.124 559.124
November 24.997 23.470 23.470 5% 4% 504.124 559.124
December 17.516 10.288 10.288 3% 2% 504.124 559.124
Januar 49.553 42.080 42.080 10% 8% 504.124 559.124
LL1 I alt 290 . 290 1% 1% 56.312 56.312
Juli 145 . 145 0% 0% 56.312 56.312
August 145 . 145 0% 0% 56.312 56.312

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2015 er foreløbige tal.