Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 4. Januar 2016 21:14 .

  Forvaltningsperiode
2014
Forvaltningsperiode
2015
Prognose 2015 Udnyttelsespct
2014 v/Kwdage
2014
Udnyttelsespct
2015 v/Kwdage
2015
Kw-kvote 2014 Kw-kvote 2015
TR1 I alt 4.295.080 4.641.667 4.879.925 100% 106% 4.316.367 4.620.183
Februar 103.075 212.062 212.062 2% 5% 4.316.367 4.620.183
Marts 242.545 259.458 259.458 6% 6% 4.316.367 4.620.183
April 322.274 381.563 381.563 7% 8% 4.316.367 4.620.183
Maj 420.964 382.292 382.292 10% 8% 4.316.367 4.620.183
Juni 480.861 577.311 577.311 11% 12% 4.316.367 4.620.183
Juli 368.163 445.495 445.495 9% 10% 4.316.367 4.620.183
August 473.794 547.636 547.636 11% 12% 4.316.367 4.620.183
September 421.840 461.097 461.097 10% 10% 4.316.367 4.620.183
Oktober 489.366 599.462 599.462 11% 13% 4.316.367 4.620.183
November 356.241 489.149 489.149 8% 11% 4.316.367 4.620.183
December 377.698 286.142 286.142 9% 6% 4.316.367 4.620.183
Januar 238.259 . 238.259 6% 5% 4.316.367 4.620.183
TR2 I alt 2.507.386 1.740.502 1.901.401 90% 69% 2.781.906 2.741.906
Februar 197.322 175.441 175.441 7% 6% 2.781.906 2.741.906
Marts 238.263 266.983 266.983 9% 10% 2.781.906 2.741.906
April 221.929 140.034 140.034 8% 5% 2.781.906 2.741.906
Maj 188.680 118.130 118.130 7% 4% 2.781.906 2.741.906
Juni 150.721 112.708 112.708 5% 4% 2.781.906 2.741.906
Juli 193.516 92.891 92.891 7% 3% 2.781.906 2.741.906
August 234.730 138.688 138.688 8% 5% 2.781.906 2.741.906
September 251.738 240.592 240.592 9% 9% 2.781.906 2.741.906
Oktober 233.351 208.041 208.041 8% 8% 2.781.906 2.741.906
November 247.312 142.383 142.383 9% 5% 2.781.906 2.741.906
December 188.925 104.612 104.612 7% 4% 2.781.906 2.741.906
Januar 160.899 . 160.899 6% 6% 2.781.906 2.741.906
TR3 I alt 991.131 1.661.662 1.811.039 39% 71% 2.545.009 2.545.009
April 4.081 54.120 54.120 0% 2% 2.545.009 2.545.009
Maj 2.928 137.528 137.528 0% 5% 2.545.009 2.545.009
Juni 18.313 86.996 86.996 1% 3% 2.545.009 2.545.009
Juli 15.292 64.432 64.432 1% 3% 2.545.009 2.545.009
August 78.272 319.306 319.306 3% 13% 2.545.009 2.545.009
September 233.097 221.492 221.492 9% 9% 2.545.009 2.545.009
Oktober 176.012 199.490 199.490 7% 8% 2.545.009 2.545.009
November 226.591 207.655 207.655 9% 8% 2.545.009 2.545.009
December 87.168 370.643 370.643 3% 15% 2.545.009 2.545.009
Januar 149.377 . 149.377 6% 6% 2.545.009 2.545.009
BT1 I alt 376.576 371.431 392.025 46% 46% 822.265 857.265
Februar 20.594 20.594 20.594 3% 2% 822.265 857.265
Marts 38.246 36.775 36.775 5% 4% 822.265 857.265
April 25.007 36.775 36.775 3% 4% 822.265 857.265
Maj 41.188 31.603 31.603 5% 4% 822.265 857.265
Juni 14.710 23.536 23.536 2% 3% 822.265 857.265
Juli 36.775 58.840 58.840 4% 7% 822.265 857.265
August 45.601 47.868 47.868 6% 6% 822.265 857.265
September 30.891 41.188 41.188 4% 5% 822.265 857.265
Oktober 33.833 22.683 22.683 4% 3% 822.265 857.265
November 41.188 22.374 22.374 5% 3% 822.265 857.265
December 27.949 29.195 29.195 3% 3% 822.265 857.265
Januar 20.594 . 20.594 3% 2% 822.265 857.265
BT2 I alt . . . . . 79.212 79.212
Februar . . . . . 79.212 79.212
GN1 I alt 1.164.989 815.130 873.386 88% 87% 1.327.977 1.007.977
Februar 67.190 59.391 59.391 5% 6% 1.327.977 1.007.977
Marts 118.071 83.417 83.417 9% 8% 1.327.977 1.007.977
April 130.787 85.201 85.201 10% 8% 1.327.977 1.007.977
Maj 149.243 80.480 80.480 11% 8% 1.327.977 1.007.977
Juni 109.472 100.812 100.812 8% 10% 1.327.977 1.007.977
Juli 102.562 87.544 87.544 8% 9% 1.327.977 1.007.977
August 73.801 85.623 85.623 6% 8% 1.327.977 1.007.977
September 101.682 64.147 64.147 8% 6% 1.327.977 1.007.977
Oktober 78.021 66.071 66.071 6% 7% 1.327.977 1.007.977
November 110.009 62.633 62.633 8% 6% 1.327.977 1.007.977
December 65.895 39.811 39.811 5% 4% 1.327.977 1.007.977
Januar 58.256 . 58.256 4% 6% 1.327.977 1.007.977
GT1 I alt 549.658 501.385 543.708 98% 104% 559.124 524.124
Februar 39.027 49.499 49.499 7% 9% 559.124 524.124
Marts 52.841 76.223 76.223 9% 15% 559.124 524.124
April 52.605 61.338 61.338 9% 12% 559.124 524.124
Maj 91.061 66.111 66.111 16% 13% 559.124 524.124
Juni 69.030 60.841 60.841 12% 12% 559.124 524.124
Juli 39.709 35.534 35.534 7% 7% 559.124 524.124
August 53.831 45.624 45.624 10% 9% 559.124 524.124
September 47.962 34.552 34.552 9% 7% 559.124 524.124
Oktober 27.511 44.476 44.476 5% 8% 559.124 524.124
November 23.470 15.362 15.362 4% 3% 559.124 524.124
December 10.288 11.825 11.825 2% 2% 559.124 524.124
Januar 42.323 . 42.323 8% 8% 559.124 524.124
LL1 I alt . . . . . 56.312 56.312
Februar . . . . . 56.312 56.312

Note: Trawl er OTB,OTT,OTM,PTB,PTM,SB,SDN,SSC,SPR,TB og TM
Bomtrawl er TBB. Garn er GN,GNS,GNC,GTR og GTN.
Kw-dage er i 1.000.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister - 2015 er foreløbige tal.