Område Skagerrak og Nordsøen.
Opgørelse af kw-dageforbruget i.h.t. torskegenopretningsplanen RFO 1342/2008.
Udnyttelsesprocent er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug i forvaltningsperioden
adderet med sidste års forbrug, hvis der i forvaltningsperioden ikke har været et forbrug.
Opgjort pr. 24. Januar 2019 3:56. .

  Forvaltningsperiode
2015
Forvaltningsperiode
2016
Prognose 2016 Udnyttelsespct
2015 v/Kwdage
2015
Udnyttelsespct
2016 v/Kwdage
2016
Kw-kvote 2015 Kw-kvote 2016
TR1 I alt 4.992.263 5.626.623 5.626.623 100% 112% 5.001.862 5.001.862
Februar 212.062 221.783 221.783 4% 4% 5.001.862 5.001.862
Marts 259.925 386.047 386.047 5% 8% 5.001.862 5.001.862
April 382.576 420.866 420.866 8% 8% 5.001.862 5.001.862
Maj 382.292 614.432 614.432 8% 12% 5.001.862 5.001.862
Juni 576.677 453.453 453.453 12% 9% 5.001.862 5.001.862
Juli 445.352 512.140 512.140 9% 10% 5.001.862 5.001.862
August 546.765 635.659 635.659 11% 13% 5.001.862 5.001.862
September 461.033 598.138 598.138 9% 12% 5.001.862 5.001.862
Oktober 599.462 479.299 479.299 12% 10% 5.001.862 5.001.862
November 491.174 441.477 441.477 10% 9% 5.001.862 5.001.862
December 299.197 480.746 480.746 6% 10% 5.001.862 5.001.862
Januar 335.750 382.584 382.584 7% 8% 5.001.862 5.001.862
TR2 I alt 1.973.218 2.445.042 2.445.042 84% 104% 2.341.906 2.341.906
Februar 175.441 194.821 194.821 7% 8% 2.341.906 2.341.906
Marts 266.872 289.889 289.889 11% 12% 2.341.906 2.341.906
April 140.034 191.682 191.682 6% 8% 2.341.906 2.341.906
Maj 118.151 188.949 188.949 5% 8% 2.341.906 2.341.906
Juni 118.698 212.079 212.079 5% 9% 2.341.906 2.341.906
Juli 92.891 132.811 132.811 4% 6% 2.341.906 2.341.906
August 138.688 208.265 208.265 6% 9% 2.341.906 2.341.906
September 240.260 283.404 283.404 10% 12% 2.341.906 2.341.906
Oktober 208.262 183.664 183.664 9% 8% 2.341.906 2.341.906
November 142.309 176.851 176.851 6% 8% 2.341.906 2.341.906
December 107.966 121.038 121.038 5% 5% 2.341.906 2.341.906
Januar 223.645 261.590 261.590 10% 11% 2.341.906 2.341.906
TR3 I alt 1.855.650 1.891.457 1.891.457 73% 74% 2.545.009 2.545.009
Marts . 660 660 . 0% 2.545.009 2.545.009
April 54.120 32.498 32.498 2% 1% 2.545.009 2.545.009
Maj 137.528 24.051 24.051 5% 1% 2.545.009 2.545.009
Juni 86.996 52.871 52.871 3% 2% 2.545.009 2.545.009
Juli 64.432 103.415 103.415 3% 4% 2.545.009 2.545.009
August 319.306 147.654 147.654 13% 6% 2.545.009 2.545.009
September 221.503 171.979 171.979 9% 7% 2.545.009 2.545.009
Oktober 199.508 278.907 278.907 8% 11% 2.545.009 2.545.009
November 207.665 561.962 561.962 8% 22% 2.545.009 2.545.009
December 370.782 332.209 332.209 15% 13% 2.545.009 2.545.009
Januar 193.810 185.251 185.251 8% 7% 2.545.009 2.545.009
BT1 I alt 408.206 322.044 395.594 50% 48% 817.265 832.265
Februar 20.594 29.420 29.420 3% 4% 817.265 832.265
Marts 36.775 . 36.775 4% 4% 817.265 832.265
April 36.775 . 36.775 4% 4% 817.265 832.265
Maj 31.603 30.891 30.891 4% 4% 817.265 832.265
Juni 23.536 39.717 39.717 3% 5% 817.265 832.265
Juli 58.840 41.188 41.188 7% 5% 817.265 832.265
August 47.868 33.833 33.833 6% 4% 817.265 832.265
September 41.188 30.551 30.551 5% 4% 817.265 832.265
Oktober 22.683 37.262 37.262 3% 4% 817.265 832.265
November 22.374 39.477 39.477 3% 5% 817.265 832.265
December 29.195 29.776 29.776 4% 4% 817.265 832.265
Januar 36.775 9.929 9.929 4% 1% 817.265 832.265
BT2 I alt . 37.353 37.353 . 47% 79.212 79.212
Februar . 4.413 4.413 . 6% 79.212 79.212
September . 12.188 12.188 . 15% 79.212 79.212
Oktober . 7.355 7.355 . 9% 79.212 79.212
November . 10.087 10.087 . 13% 79.212 79.212
Januar . 3.310 3.310 . 4% 79.212 79.212
GN1 I alt 861.626 731.135 731.135 85% 73% 1.007.977 1.007.977
Februar 59.073 46.329 46.329 6% 5% 1.007.977 1.007.977
Marts 82.427 64.121 64.121 8% 6% 1.007.977 1.007.977
April 84.747 93.312 93.312 8% 9% 1.007.977 1.007.977
Maj 80.031 71.171 71.171 8% 7% 1.007.977 1.007.977
Juni 100.641 83.001 83.001 10% 8% 1.007.977 1.007.977
Juli 86.183 51.175 51.175 9% 5% 1.007.977 1.007.977
August 83.782 54.226 54.226 8% 5% 1.007.977 1.007.977
September 63.976 80.553 80.553 6% 8% 1.007.977 1.007.977
Oktober 65.418 60.967 60.967 6% 6% 1.007.977 1.007.977
November 62.771 26.202 26.202 6% 3% 1.007.977 1.007.977
December 45.604 44.289 44.289 5% 4% 1.007.977 1.007.977
Januar 46.974 55.791 55.791 5% 6% 1.007.977 1.007.977
GT1 I alt 546.027 499.631 499.631 97% 91% 564.124 549.124
Februar 49.387 44.525 44.525 9% 8% 564.124 549.124
Marts 76.223 85.063 85.063 14% 15% 564.124 549.124
April 60.154 55.771 55.771 11% 10% 564.124 549.124
Maj 65.704 74.752 74.752 12% 14% 564.124 549.124
Juni 60.841 51.705 51.705 11% 9% 564.124 549.124
Juli 35.534 34.062 34.062 6% 6% 564.124 549.124
August 45.624 36.839 36.839 8% 7% 564.124 549.124
September 34.162 33.046 33.046 6% 6% 564.124 549.124
Oktober 44.476 20.787 20.787 8% 4% 564.124 549.124
November 15.362 13.205 13.205 3% 2% 564.124 549.124
December 13.778 17.862 17.862 2% 3% 564.124 549.124
Januar 44.782 32.014 32.014 8% 6% 564.124 549.124
LL1 I alt . . . . . 56.312 56.312
Februar . . . . . 56.312 56.312

Fiskeidirektoratets licensregister den 24. Januar 2019 3:56.