Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2009 til 31.januar 2010.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 1. Marts 2011 23:18

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 212.768 90.108 42,4 519 6.911.144 4.818.649 69,7 13.049
TR2 2.070.883 1.725.480 83,3 8.461 6.061.661 3.258.785 53,8 11.116
TR3 427.760 87.282 20,4 289 3.920.732 563.188 14,4 736
BT1 0 . . . 1.316.589 352.815 26,8 278
BT2 0 . . . 106.658 52.073 48,8 35
GN1 96.048 79.215 82,5 595 1.962.340 1.371.228 69,9 8.167
GT1 23.684 21.630 91,3 162 198.783 170.159 85,6 1.121
LL1 140 . . . 44.283 6.428 14,5 51

Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Kilde: Fiskeridirektoratets logbogs- og fartøjsregister.