Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2010 til 31.januar 2011.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 2. Januar 2012 23:20

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 57.116 28,9 368 4.892.761 4.674.836 95,5 12.866
TR2 1.967.506 1.923.347 97,8 9.212 4.106.634 2.985.266 72,7 9.800
TR3 523.126 39.019 7,5 220 4.391.356 1.021.349 23,3 1.179
BT1 0 . . . 1.157.265 514.002 44,4 424
BT2 0 . . . 88.645 3.678 4,1 3
GN1 115.456 63.499 55,0 499 2.307.977 1.436.591 62,2 8.013
GT1 22.645 14.661 64,7 139 224.124 176.411 78,7 1.250
LL1 1.100 . . . 56.312 31.572 56,1 190

Note: Kw-kvote for Kattegat er forhøjet på grundlag af brev til Kommissionen af 29. april 2010
om anvendelse af artikel 13.2
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.