Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2011 til 31.januar 2012.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 3. Januar 2013 23:52

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 40.279 20,4 255 4.339.279 4.260.868 98,2 11.176
TR2 1.967.506 1.594.664 81,1 7.811 3.474.212 3.217.159 92,6 11.380
TR3 441.872 24.172 5,5 143 2.545.009 340.241 13,4 357
BT1 0 . . . 1.157.265 395.154 34,1 349
BT2 0 . . . 84.053 220 0,3 1
GN1 115.456 42.958 37,2 328 2.097.977 1.285.794 61,3 6.904
GT1 22.645 10.531 46,5 105 234.124 221.987 94,8 1.327
LL1 1.100 . . . 56.312 28.856 51,2 103

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.