Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2012 til 31.januar 2013.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 10. Marts 2014 23:58

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 78.789 39,8 533 4.315.762 4.295.126 99,5 11.368
TR2 1.967.506 1.794.673 91,2 8.812 2.841.906 2.665.299 93,8 9.779
TR3 441.872 68.646 15,5 297 2.545.009 905.777 35,6 1.060
BT1 0 . . . 752.265 402.798 53,5 315
BT2 0 . . . 79.212 . . .
GN1 115.456 18.545 16,1 190 1.273.477 1.213.183 95,3 6.140
GT1 22.645 5.573 24,6 54 379.124 356.530 94,0 1.907
LL1 1.100 . . . 56.312 . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.