Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2013 til 31.januar 2014.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 22. Februar 2015 20:48

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 56.046 28,3 366 4.061.402 4.027.536 99,2 10.611
TR2 1.967.506 1.656.068 84,2 8.210 2.841.906 2.041.460 71,8 7.531
TR3 441.872 10.111 2,3 74 2.545.009 1.325.614 52,1 1.684
BT1 0 . . . 877.265 424.313 48,4 299
BT2 0 . . . 79.212 4.413 5,6 3
GN1 115.456 26.186 22,7 223 1.607.977 1.199.274 74,6 6.248
GT1 22.645 5.668 25,0 33 504.124 466.114 92,5 2.254
LL1 1.100 . . . 56.312 290 0,5 2

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.