Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2014 til 31.januar 2015.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 4. Januar 2016 21:14

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 52.561 26,6 349 4.316.367 4.295.080 99,5 10.737
TR2 1.967.506 1.434.271 72,9 7.426 2.781.906 2.507.386 90,1 9.168
TR3 441.872 39.783 9,0 218 2.545.009 991.131 38,9 1.294
BT1 0 . . . 822.265 376.576 45,8 256
BT2 0 . . . 79.212 . . .
GN1 115.456 26.499 23,0 230 1.327.977 1.164.989 87,7 6.046
GT1 22.645 4.382 19,4 31 559.124 549.658 98,3 2.436
LL1 1.100 . . . 56.312 . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.