Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2015 til 31.januar 2016.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 11. Januar 2017 3:17.

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 28.439 14,4 186 5.001.862 4.992.263 99,8 12.037
TR2 1.967.506 1.417.623 72,1 7.318 2.341.906 1.973.218 84,3 7.438
TR3 441.872 17.913 4,1 85 2.545.009 1.855.650 72,9 1.382
BT1 0 . . . 817.265 408.206 49,9 332
BT2 0 . . . 79.212 . . .
GN1 115.456 16.542 14,3 194 1.007.977 861.626 85,5 4.563
GT1 22.645 5.420 23,9 37 564.124 546.027 96,8 2.209
LL1 1.100 . . . 56.312 . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs- og fartøjsregister.