Danske fartøjer forbrug af hav- og kw-dage fra 1. februar 2016 til 31.januar 2017.
I henhold til regler i.h.t. i Rådets Forordning 1342/2008.
Fartøjer er på 10 meter eller derover. Opgjort pr. 24. Januar 2019 3:56.

  Kattegat Skagerrak/Nordsøen
Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage Kvote kW-dage Pct. udnyttelse Havdage
TR1 197.929 32.678 16,5 215 . . . .
TR2 1.967.506 1.520.279 77,3 7.741 . . . .
TR3 441.872 15.845 3,6 89 2.545.009 1.891.457 74,3 1.387
BT1 0 . . . 832.265 322.044 38,7 265
BT2 0 . . . 79.212 37.353 47,2 25
GN1 115.456 20.129 17,4 225 1.007.977 731.135 72,5 4.043
GT1 22.645 13.046 57,6 70 549.124 499.631 91,0 2.161
LL1 1.100 . . . 56.312 . . .
TR1_2 . . . . 7.527.834 8.071.665 107,2 23.139

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens logbogs- og fartøjsregister.