Industrilandinger i Danmark fordelt på ugenr, region, landingsplads og fartøjsnation samt art i 2019.
Note: Mængde er levende vægt i tons.
Opdateret den 19. August 2020 kl.11:09

  Ialt pr. art Total Tyskland Danmark Estland Finland Færøerne Storbritannien Grønland

Irland

Litauen Letland Holland
Norge Polen Sverige
Alm.Rejer
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Fjæsing
Havgalt
Havkat
Havtaske
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hornulk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Kuller
Kulmule
Kutling
Lodde
Makrel
Mørksej
Pighaj
Rødfiskearter
Rødspætte
Sardin
Sild
Sildehaj
Skader og rokker
Skaller
Skrubbe
Skærising
Sorthaj
Sperling
Stenbider
Strømsild
Sølvtorsk
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Ulk
Uspecificeret Art
Andet
Brisling
Hestereje
Hvilling
Ising
Knurhane
Knurhanefamilien
Kuller
Makrel
Sild
Tobis
Torsk
Uspecificeret Art
Alm.Rejer
Almindelig Søstjerne
Andet
Blåhvilling
Brisling
Dybvandsrejer
Fjæsing
Havgalt
Hestemakrel
Hestereje
Hornulk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Kuller
Kulmule
Kutling
Makrel
Mørksej
Pighaj
Rødfiskearter
Rødspætte
Sardin
Sild
Sildehaj
Skaller
Skrubbe
Sperling
Stenbider
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Uspecificeret Art
Brisling
Sild
Torsk
Andet
Brisling
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Torsk
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Hestemakrel
Hvilling
Kuller
Makrel
Mørksej
Sild
Sperling
Strømsild
Andet
Blåhvilling
Brisling
Hvilling
Makrel
Sild
Stenbider
Torsk
Blåhvilling
Blåhvilling
Andet
Brisling
Hundestejle
Ising
Sild
Skrubbe
Torsk
Andet
Brisling
Hundestejle
Hvilling
Sild
Skrubbe
Hestereje
Uspecificeret Art
Andet
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Havkat
Havtaske
Hestemakrel
Hornfisk
Hvilling
Håising
Ising
Knurhane
Knurhanefamilien
Kuller
Kulmule
Lodde
Makrel
Mørksej
Pighaj
Sild
Skader og rokker
Skrubbe
Skærising
Sorthaj
Sperling
Stenbider
Strømsild
Sølvtorsk
Tobis
Torsk
Andet
Brisling
Hvilling
Sild
Skrubbe
Tobis
Torsk
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Brisling
Fjæsing
Hestemakrel
Hundestejle
Hvilling
Ising
Knurhane
Knurhanefamilien
Kuller
Makrel
Mørksej
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Sperling
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Ulk
Uspecificeret Art
Total 0,01 896,45 105,47 0,04 165.342,40 2,32 255.082,61 0,22 3,04 308,79 345,95 0,01 0,02 2.617,72 122,17 0,01 5,82 188,65 360,55 1,03 42,91 0,01 70,91 40,34 38,83 12,03 1,52 1,88 988,85 32,39 0,01 0,00 14,32 1,56 77.898,88 0,46 0,65 1,78 408,70 2,20 1,27 47.825,80 0,51 851,60 229,08 0,10 124.077,47 70,00 74,81 0,23 27,34 678.099,71 1,08 16.541,65 9,00 0,62 0,58 0,44 0,46 0,09 3,47 1.826,11 3.951,17 0,38 0,13 0,01 896,45 13,17 67.493,38 149.314,12 3,04 68,10 345,95 1.023,79 104,93 5,82 26,90 247,35 0,21 37,16 0,01 22,44 32,03 29,54 0,59 1,52 475,68 16,40 0,00 0,00 3,35 1,56 9.447,37 0,46 1,78 4,11 40.115,08 0,06 0,10 97.099,62 0,18 26,30 766,89 135,09 0,55 0,38 3.235,10 10,82 12.390,99 30,42 38,85 28.769,82 0,10 989,82 1,00 66,60 0,50 64,80 0,30 129,55 2.593,51 30,45 0,10 18.890,66 678,01 2,47 235,14 1.396,75 0,00 0,53 10.926,08 1.021,99 2,54 11.803,79 0,22 0,39 3.895,78 2,43 2,59 1,33 2.285,55 0,62 2,50 16,38 8,51 8,24 0,87 2,53 38.214,59 2,22 1.174,49 0,22 0,01 0,02 1.479,68 0,01 14,21 0,82 4,73 3,09 2,97 8,61 11,44 1,88 158,42 15,65 0,01 592,69 0,65 1,91 2,20 1,27 5.112,78 0,45 821,15 229,08 11.273,74 5,49 83,92 21.843,22 22,70 6.798,54 360,74 194,30 17,74 0,42 0,04 25,90 46.449,99 240,69 113,26 160,91 4,10 0,06 44,93 4,89 0,10 51,34 0,04 0,15 41.269,63 0,58 4,43 11.558,64 3,70 74,81 0,23 0,04
52 Hovedstaden Rønne . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . . . . . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 788,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 849,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788,12 . . 61,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,10 . . . 788,12 . . . . . . . 1,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . 61,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 850,53 . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . 1,27 . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788,12 . . 61,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Hovedstaden Nexø . . 0,05 . . . 152,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,48 . . . . . . . . . . . . . . . . 296,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 149,72 . 143,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.254,30 . . . . . . . . . 2.254,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.254,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . 27,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . 2.277,07 . 250,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,72 . . . . . 10,00 . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . 2.599,76 . 250,87 . . . . . . . 10,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.277,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,72 . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . 40,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,62 . . . . . . . . . . . . . . 40,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . 21,38 . . . . . 1,28 . . . . 0,09 . . . . 20,10 . . . . . . 316,44 . . . . . . . . . 359,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . 21,38 . . . . . 1,28 . . . 0,09 . . . . 20,10 . . . 316,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 40,62 0,22 . 2.277,07 . 431,28 . 0,51 . . . . . 3,70 . . . 21,38 . . . . . 1,28 . . . 61,72 0,09 . . 0,02 . 173,57 . . . . . . 2.570,74 . . . . . 0,10 . . 0,04 5.582,34 . 250,87 . . . . . . . 10,00 . . . . 40,62 0,17 . 30,69 0,51 . . . 3,70 . . 21,38 . . . . . 1,28 . . . 0,09 . . 0,02 . 20,20 . . . 2.570,74 . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.277,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,72 . . . . . . . . . . . . 0,10 0,05 149,72 . 143,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Hovedstaden Nexø . . . . . . 4,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,41 . 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 168,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 218,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,54 . 50,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 394,92 . . . . . . . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656,15 . . . . . . . . . 2.051,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 394,92 . . . . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . 39,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 198,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 226,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . 41,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,96 . . . . . . . . . . . . . . 41,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 0,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 41,96 0,14 . . . 805,80 . . . . . . . 1,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . 83,00 . . . . . . 1.656,15 . . . . . . . . 0,04 2.588,58 . . . . . . . . . . . . . . 41,96 0,14 . 632,84 . . . . 1,48 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . 28,00 . . . 1.656,15 . . . . 0,04 . . . . 168,54 . 50,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,41 . 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 Hovedstaden Nexø . . 0,25 . . . 34,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,02 . . . . . . . . . . . . . . . . 117,22 . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 34,95 . 82,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejn . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 1,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,80 . . . 0,50 . . . . . . . . . . . . 34,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 . 32,80 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 4.139,23 . . . . . . 1,00 . . . . 22,10 . . . . . 0,50 . . . 0,20 0,20 . . . . 80,00 . . . . . . 2.219,31 . . . . . . . . . 6.462,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.139,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 22,10 0,50 0,20 0,20 80,00 1.385,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . 43,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 993,18 . 0,92 . . . . . . . . 8,00 35,21 . 1,74 . . . 4,97 0,01 . . 2,34 1,71 . . . . 1.152,35 . . . . . . 657,83 0,06 . . . . 0,01 7,72 . . 2.866,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 . . . . . . 34,39 . 1,74 . . . 4,95 . . 0,99 . . . . . 64,87 . . . 655,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . 0,02 0,01 . 1,35 1,71 . . . . . . 1,97 0,06 . . . 0,01 . . . . . . . . . . 993,18 . . 8,00 . . . . . . . . 1.087,47 . . . . 7,72 . .
Ørodde . 32,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,48 . . . . . . . . . . . . . . 32,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . . . . . 0,69 . . . . . . . . . 20,32 . . . . . 2,08 . . . 0,30 . . . . . 35,19 . . . . . . 346,97 . . . . . . . . . 405,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 . . . . . . 20,32 . . . . . 2,08 . . 0,30 . . . . . 35,19 . . . 346,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 1,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,99 . . 0,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 32,48 0,37 . . . 5.212,43 . 1,62 . . . . 1,00 2,28 . . 8,00 77,63 . 1,74 . . . 7,55 0,01 . . 2,84 1,91 . . . . 1.382,36 . . . 0,50 . . 3.224,11 0,06 . . . . 0,01 7,72 . . 9.964,64 . . 0,58 . . . . . . . . . . . 32,48 0,27 . 4.183,11 1,62 . . . 1,70 . . 54,71 . 1,74 . . . 7,03 . . 1,29 . . . . . 100,07 . . . 1.836,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 22,10 0,50 0,20 0,20 80,00 1.385,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . 0,02 0,01 . 1,35 1,71 . . . . . . 1,97 0,06 . . . 0,01 0,10 36,15 . 114,82 0,50 . . . . . 993,18 . . 8,00 . . . . . . . . 1.087,47 . . . . 7,72 . .
48 Hovedstaden Nexø . . 0,71 . . . 222,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213,92 . . . . . . . . . . . . . . . . 437,57 . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67 222,94 . 213,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 3.447,04 . . . . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.541,69 . . . . . . . . . 6.988,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.447,04 . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.541,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,07 . 2.376,65 . 892,11 . . . . . . 0,03 . . . 1,00 0,68 . . . . . 0,01 0,00 . . 14,53 1,09 . . . . 748,88 . . . . . . . 0,04 . . . . 0,01 . . . 4.035,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . 535,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.376,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . . . 0,01 0,00 . 14,42 1,08 . . . . . . . 0,04 . . . 0,01 . . . . . . . 0,07 . . 357,04 . 0,03 1,00 0,11 . . . . 0,11 0,01 . 718,88 . . . . . . .
Hanstholm . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Klintholm havn . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93 . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 1,19 . 2.376,65 . 4.562,09 . . . . . . 0,03 2,22 . . 1,00 0,68 . . . . . 0,01 0,00 . . 14,53 1,09 . . . . 962,80 . . . . . . 3.541,69 0,04 . . . . 0,01 . . 0,00 11.464,02 . . 0,28 . . . . . . . . . . . . 0,45 . 3.982,11 . . . . 1,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 . . . 3.541,69 . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.376,65 . . . . . . . . . . . . . . 0,26 . . . . . . . . . . 0,57 . . . . 0,01 0,00 . 14,42 1,08 . . . . . . . 0,04 . . . 0,01 0,67 222,94 . 213,92 . . . 0,07 . . 357,04 . 0,03 1,00 0,11 . . . . 0,11 0,01 . 718,88 . . . . . . .
47 Hovedstaden Rønne . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 127,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 202,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,85 . 75,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,50 . . . . . . . . . 0,85 0,10 . . . . 49,55 . . . . . . 3.005,96 . . . . . . . . . 3.100,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.797,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,50 . 0,85 0,10 49,55 1.208,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 3.199,82 . 0,30 . . . . . . . . 6,61 27,79 . 7,35 . . 6,00 0,55 0,00 . . 13,96 0,73 . . . . 2.088,20 . . . . . . 730,36 0,08 . . . . 0,06 4,00 . . 6.085,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.031,28 0,30 . . . . . . 25,70 . 7,35 . . 6,00 0,50 . . 3,60 . . . . . 175,50 . . . 730,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,40 . . 103,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,09 . . . . 0,05 0,00 . 10,36 0,73 . . . . . . . 0,08 . . . 0,06 . . . . . . . . . . 673,15 . . 6,61 . . . . . . . . 1.809,70 . . . . 4,00 . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 76,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,07 . . . . . 0,22 . . . . 0,11 . . . . 26,37 . . . . . 0,81 . . . 3,23 . . . . . 24,22 . . . . . . 360,06 . . . . . . . . . 415,07 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . 0,22 . . 0,11 . . . 26,37 . . . . . 0,81 . . 3,23 . . . . . 24,22 . . . 360,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,60 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Guldborg 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 1,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 1,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,09 . . 0,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt 0,01 . 0,35 . . . 3.403,89 . 0,52 . . . . 0,11 3,51 . . 6,61 98,66 . 7,35 . . 6,00 1,36 0,00 . . 18,59 0,83 . . 0,04 . 2.236,96 . . . . . . 4.096,37 0,08 . . . . 0,06 4,00 . 0,01 9.885,32 . . 0,22 . . . . . . . . . . 0,01 . 0,35 . 2.107,50 0,52 . . 0,11 3,29 . . 52,07 . 7,35 . . 6,00 1,31 . . 6,83 . . . 0,04 . 199,72 . . . 2.888,29 . . . . 0,01 . . . . 127,85 . 75,00 . . . . . . 44,50 . 0,85 0,10 49,55 1.208,08 . . . . . . . . . . . . 495,40 . . 103,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,09 . . . . 0,05 0,00 . 10,91 0,73 . . . . . . . 0,08 . . . 0,06 . . . . . . . . . . 673,15 . . 6,61 . . . . . . . . 1.809,70 . . . . 4,00 . .
46 Hovedstaden Nexø . . 1,84 . . . 112,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,62 . . . . . . . . . . . . . . . . 255,49 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 112,03 . 141,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejn . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . 0,03 . . . 6,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . 219,28 . . . 0,03 . . . . . . . . 0,17 0,15 . . 225,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . 6,00 . . . . . . . . . . 0,01 219,28 0,03 . . 0,17 0,15 . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 3.286,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.394,09 . . . . . . . . . 6.680,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.286,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.394,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 1.607,54 . . . . . 0,00 . . 0,01 . 25,00 0,02 . 1,80 . . . 0,00 . . . 2,57 . . . . . 1.932,46 . . . 0,00 . . . 0,01 . . . . 0,05 . . . 3.569,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,98 . . . . . . . . . 1,80 . . . . . . . . . . . . 18,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431,17 . . 64,99 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . 0,01 0,01 . . . . 0,00 . . 2,53 . . . . 0,00 . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . 870,40 . . 25,00 0,01 . . . . 0,04 . . 1.849,47 . . . 0,04 . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 81,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,00 . . . . . 0,39 . . . . 0,20 . . . . 20,08 . . . . . 0,20 . . . 0,98 . . . . . 18,50 . . . . . . 270,67 . . . . . . . . . 311,02 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,39 . . 0,20 . . . 20,08 . . . . . 0,20 . . 0,98 . . . . . 18,50 . . . 270,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 1,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,74 . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 2,05 . . . 5.092,89 . 0,39 . . . 0,00 0,20 2,27 0,01 . 25,00 20,10 . 1,80 . . . 0,20 . . . 3,55 . . . 0,03 . 2.311,86 . . . 0,03 . . 3.664,76 0,01 . . . . 0,22 0,15 . . 11.125,50 . . 0,14 . . . . . . . . . . . . 0,22 . 3.673,29 0,39 . . 0,20 2,13 . . 20,08 . 1,80 . . . 0,20 . . 0,98 . . . 0,02 . 36,50 . . . 3.664,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431,17 . . 64,99 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . 0,01 0,01 . . . . 0,00 . . 2,53 . . . . 0,00 . . . 0,01 . . . 0,01 1,80 112,03 . 141,62 . . . 0,03 . . 876,40 . . 25,00 0,01 . . . . 0,04 . 0,01 2.068,74 0,03 . . 0,21 0,15 . .
45 Hovedstaden Nexø . . 0,04 . . . 60,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,73 . . . . . . . . . . . . . . . . 225,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 60,54 . 164,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejn . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 197,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 445,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197,19 . 248,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 1.497,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.022,52 . . . . . . . . . 2.519,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.497,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.022,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,05 0,02 1,20 . 4.367,42 . . . . . . . . . . 5,61 10,81 0,10 20,23 . 7,61 . 0,15 . . . 30,19 2,74 . . 0,10 . 1.756,17 . . . . . . . 0,00 . . . . 0,72 23,00 . . 6.226,13 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 3.364,61 . . . . . . . 10,59 0,10 20,18 . 7,61 . 0,14 . . 30,19 . . . 0,10 . 314,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234,34 . . 43,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . 0,01 . . . 2,74 . . . . . . . 0,00 . . . 0,71 . . . . . . . 0,05 0,02 . 768,47 . . 5,61 0,06 0,05 . . . 0,00 . . 1.398,45 . . . 0,01 23,00 . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 38,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . 51,33 . . . . . 13,03 . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 65,12 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,74 . . . . . 0,59 . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 43,59 12,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Løkken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 1,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 1,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,72 . . 0,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,25 0,02 1,20 . 6.160,70 . . . . . . . 3,36 . . 5,61 11,53 0,10 20,23 . 7,61 . 0,15 . . . 81,52 2,74 . . 0,10 . 2.181,92 . . . . . . 1.022,52 0,00 . . . . 0,72 23,00 . 0,03 9.523,33 . . 0,78 . . . . . . . . . . . . 0,16 1,20 4.900,16 . . . . 2,58 . . 10,59 0,10 20,18 . 7,61 . 0,14 . . 37,93 . . . 0,10 . 315,31 . . . 1.022,52 . . . . 0,03 . . . . 197,19 . 248,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 43,59 12,44 . . . . . 234,34 . . 43,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . 0,01 . . . 2,74 . . . . . . . 0,00 . . . 0,71 0,04 60,54 . 164,73 . . . 0,05 0,02 . 768,47 . . 5,61 0,06 0,05 . . . 0,00 . . 1.398,45 . . . 0,01 23,00 . .
44 Hovedstaden Nexø . . . . . . 1,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 100,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,96 . . . . . . . . . . . . . . . . 382,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 1.704,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.018,23 . . . . . . . . . 5.722,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.026,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.018,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 787,60 . . . . . . . . . . 20,00 0,45 . . . 0,00 . 0,03 . . . 2,33 0,09 . . . . 2.041,19 . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . 2.851,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 1.288,46 . . . . . 247,60 . . 71,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . 0,00 . 0,03 . . 1,42 0,09 . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . 540,00 . . 20,00 . . . . . . . . 381,48 . . . . . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 97,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,24 . 143,91 . 1.935,21 . . . . . . 194,48 . . . . 7,92 . 2,11 . 0,22 . . . . . 0,89 . . . . . 648,26 . . . . . . 790,73 . 45,88 17,73 . . . 5,00 . . 3.792,56 . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . 1.870,21 . . . 0,52 . . . 7,92 . 2,11 . 0,22 . . . . 0,89 . . . . . 143,26 . . . 244,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,91 . . . . . 193,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,42 . 45,88 17,73 . . . . . . . . . . . . 65,00 . . . . . . . . . . . 505,00 . . . . 5,00 . .
Hirtshals . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 . . . . . . . . . 54,07 . . . . . 44,15 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 99,56 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 54,07 44,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 1,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 1,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,56 . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,59 . 143,91 . 4.626,39 . . . . . . 194,48 3,25 . . 20,00 9,67 . 2,11 . 0,22 . 0,03 . . . 57,29 0,09 . . 0,01 . 3.017,45 . . . . . . 4.808,95 . 45,88 17,73 . . 0,07 5,00 . 0,00 12.953,11 . . 0,40 . . . . . . . . . . . . 0,59 . 3.095,78 . . . 0,52 2,85 . . 7,92 . 2,11 . 0,22 . . . . 0,89 . . . 0,01 . 727,26 . . . 4.262,53 . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678,01 1,30 54,98 1.332,60 . . . . . 247,60 . . 71,10 . . . . . . . . . . . 143,91 . . . . . 193,96 . 0,45 . . 0,00 . 0,03 . . 1,42 0,09 . . . . . . 546,42 . 45,88 17,73 . 0,07 . . . . . . . . . . 605,00 . . 20,00 . . . . . . . . 886,48 . . . . 5,00 . .
43 Hovedstaden Nexø . . . . . . 65,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,98 . . . . . . . . . . . . . . . . 162,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,27 . 96,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . 0,02 . . . 192,46 . . 28,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,07 . . . 0,02 . . . . . . . . 0,09 2,20 0,03 . 503,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,96 . 105,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . 27,50 . . . . . . . . . . . 175,07 0,02 . . 0,09 2,20 0,03 .
Ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.764,47 . . . . . . . . . 3.764,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.764,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,11 . 0,45 . 146,08 . . . . . . . . . . 11,00 0,45 . . . . . . . . . 40,91 0,28 . . . . 665,42 . . . . . . 0,57 . . . . . 0,02 . . . 865,28 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . 3,90 . . . . . 175,52 . . . 0,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,01 37,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . 2,02 . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . 144,06 . . 11,00 . . . . . . . . 452,04 . . . . . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 80,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,08 . . . 2.016,27 . . . . . . . . . . 3,07 0,11 . 0,57 . . . . . . . 0,17 . . . 0,40 . 1.046,41 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 3.067,08 . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 1.333,15 . . . . . . . 0,11 . 0,57 . . . . . . 0,17 . . . 0,40 . 28,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683,12 . . 3,07 . . . . . . . . 1.018,04 . . . 0,01 . . .
Hirtshals . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,16 . . . . . 11,28 . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 39,61 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . 28,16 11,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,41 . 0,45 . 2.500,40 . . 28,96 . . . . 1,60 . . 14,07 0,56 . 0,57 . . . . . . . 69,24 0,28 . . 0,41 . 2.100,15 . . 0,05 0,02 . . 3.765,05 . . . . . 0,11 2,20 0,03 0,03 8.484,57 . . 0,30 . . . . . . . . . . . . 0,15 0,45 1.413,47 . 28,96 . . 1,29 . . 0,56 . 0,57 . . . . . . 4,07 . . . 0,41 . 203,89 . 0,05 . 3.765,05 . . . . 0,03 . . . . 164,96 . 105,00 . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . 65,17 49,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . 2,02 . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . 0,02 . 65,27 . 96,98 . . . 0,05 . . 854,68 . . 14,07 . . . . . . . . 1.645,14 0,02 . . 0,10 2,20 0,03 .
42 Hovedstaden Nexø . . . . . . 21,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,34 . . . . . . . . . . . . . . . . 95,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,45 . 74,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 53,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,32 . . . . . . . . . . . . . . . . 98,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 . 45,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 910,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.797,24 . . . . . . . . 0,31 3.708,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.797,24 . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,18 0,02 0,12 . 87,62 . . 0,00 . . . . . . . . 0,49 . 0,01 . . . 0,06 0,01 . . 31,83 0,13 . . . . 664,05 . . . . . . . 0,03 . . . . 0,01 4,50 . . 789,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,80 . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46 7,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 0,12 . . . . . . . 0,01 . . . . 0,06 0,01 . 20,22 0,13 . . . . . . . 0,03 . . . 0,01 . . . . . . . . 0,02 . 87,62 0,00 . . 0,02 0,01 . . . 0,05 . . 663,05 . . . . 4,50 . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 36,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,11 . 280,74 . . . . . . . . 222,62 . . . . 18,55 . . . . . 0,56 . . . 0,12 . . . . . 348,63 . . . . . . 749,25 . 41,99 13,00 . . . . . . 1.675,57 . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . 18,55 . . . . . 0,56 . . 0,11 . . . . . 39,45 . . . 279,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261,92 . . . . . 184,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . 469,87 . 41,99 13,00 . . . . . . . . . . . 18,82 . . 37,68 . . . . . . 0,00 . . 309,18 . . . . . . .
Hirtshals . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,52 . . . . . 1,95 . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 21,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,09 . . . . . 1,02 . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,43 0,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Stubbekøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . 0,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,34 0,02 280,86 . 1.108,71 . . 0,00 . . . 222,62 1,22 . . . 19,04 . 0,01 . . . 0,62 0,01 0,04 . 51,47 0,13 . . 0,01 . 1.134,29 . . . . . . 3.546,50 0,03 41,99 13,00 . . 0,01 4,50 . 0,33 6.425,71 . . 0,47 . . . . . . . . . . . . 0,13 . 946,65 . . . . 0,75 . . 18,55 . . . . . 0,56 . 0,04 9,00 . . . 0,01 . 41,47 . . . 3.076,63 . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46 22,20 0,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 262,04 . . . . . 184,95 . 0,01 . . . . 0,06 0,01 . 20,22 0,13 . . . . . . 469,87 0,03 41,99 13,00 . 0,01 . 74,45 . 119,66 . . . 0,03 0,02 18,82 87,62 0,00 37,68 . 0,02 0,01 . . . 0,05 . . 972,23 . . . . 4,50 . .
41 Hovedstaden Nexø . . . . . . 43,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,16 . . . . . . . . . . . . . . . . 112,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,00 . 69,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 18,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,58 . . . . . . . . . . . . 0,03 0,73 0,03 . 260,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80 . 53,00 . . . . . . 13,00 . . . . . . . . . . . 187,58 . . . 0,03 0,73 0,03 .
Ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 3.481,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.101,99 . . . . . . . . 0,37 4.583,53 . 773,47 . . . . . . . . . . . . . . . 2.707,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.101,99 . . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . . . . . . 6,78 . . . . . 869,60 . . . . . . 1,47 . . . . . . . . 0,15 878,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,14 . . . . . 416,74 . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . 4,64 . . 452,87 . 1,47 . . . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . 100,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,15 . 255,82 . 193,51 . . . . . . 222,85 . . . 9,80 0,06 0,11 . . . . . . . . 0,06 . . . . . 681,12 . . . . . . 366,11 . 72,77 18,19 . . . . . 0,01 1.820,56 . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . 123,51 . . . . . . . 0,06 0,11 . . . . . . . 0,06 . . . . . 1,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . 255,82 . . . . . 222,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . 366,11 . 72,77 18,19 . . . . . . . . . . . . 70,00 . . 9,80 . . . . . . . . 680,00 . . . . . . .
Hirtshals . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 8,76 . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . 8,64 . . . . . . . . . .
Sjælland Guldborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .