Industrilandinger i Danmark fordelt på ugenr, region, landingsplads og fartøjsnation samt art i 2020.
Note: Mængde er levende vægt i tons.
Opdateret den 8. Februar 2021 kl.10:24

Ugenr./Region/Landingsplads Ialt pr. art Total Fartøjsnation
Tyskland Danmark Finland
Færøerne Storbritannien Grønland Irland

Litauen Letland Holland
Norge Polen Sverige
Aborre
Alm.Rejer
Almindelig Havål
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Art af kutling
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Firtrådet Havkvabbe
Fjæsing
Flyveblæksprutte
Glyse
Gråhaj
Guldlaks
Havgalt
Havkat
Havlampret
Havtaske
Hellefisk
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Konksnegl
Kuller
Kulmule
Kutling
Kvabbe
Lange
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Lyssej
Makrel
Mulle
Multe
Mørksej
Panserulk
Pighaj
Pighvarre
Plettet Fløjfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sardin
Sild
Skaller
Skrubbe
Skælbrosme
Skærising
Slethvarre
Slimål
Sorthaj
Sperling
Stenbider
Stor Rødfisk
Stribet Fløjfisk
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Søpindsvin
Tangsnarre
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Ulk
Uspecificeret Art
Vandmand
Ålekvabbe
Andet
Blæksprutte
Brisling
Fjæsing
Havtaske
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Ising
Knurhane
Kuller
Kulmule
Makrel
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Strømsild
Tobis
Vandmand
Aborre
Alm.Rejer
Almindelig Havål
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Art af kutling
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Firtrådet Havkvabbe
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Havlampret
Havtaske
Hellefisk
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Konksnegl
Kuller
Kulmule
Kutling
Kvabbe
Lange
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Lyssej
Makrel
Mulle
Multe
Mørksej
Panserulk
Pighaj
Pighvarre
Plettet Fløjfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sardin
Sild
Skaller
Skrubbe
Skælbrosme
Skærising
Slethvarre
Slimål
Sperling
Stenbider
Stor Rødfisk
Stribet Fløjfisk
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Søpindsvin
Tangsnarre
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Ulk
Uspecificeret Art
Vandmand
Ålekvabbe
Brisling
Sild
Blåhvilling
Brisling
Guldlaks
Hvilling
Ising
Knurhane
Makrel
Sild
Vandmand
Blåhvilling
Hvilling
Knurhane
Kuller
Makrel
Sild
Tobis
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Hvilling
Makrel
Sild
Blåhvilling
Andet
Brisling
Hundestejle
Hvilling
Ising
Kuller
Makrel
Sild
Strømsild
Torsk
Trepig. Hundestejle
Brisling
Hundestejle
Sild
Andet
Hestereje
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Fjæsing
Flyveblæksprutte
Glyse
Gråhaj
Guldlaks
Havkat
Havtaske
Hestemakrel
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Kuller
Kulmule
Lange
Lille Rødfisk
Makrel
Mørksej
Pighaj
Plettet Fløjfisk
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sild
Skærising
Slethvarre
Sorthaj
Sperling
Stenbider
Stor Rødfisk
Strømsild
Sølvtorsk
Tobis
Torsk
Andet
Brisling
Makrel
Sild
Skrubbe
Tobis
Torsk
Alm.Rejer
Andet
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Fjæsing
Guldlaks
Hestemakrel
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Knurhane
Knurhanefamilien
Kuller
Makrel
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Skærising
Sperling
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Total 0,13 151,39 0,07 581,62 34,09 77,94 0,05 113.563,74 65,74 241.444,31 0,38 146,35 0,30 183,15 1,72 6,64 0,83 26,41 68,01 0,01 0,59 4,55 0,01 294,88 112,56 24,73 526,64 3.756,98 96,46 263,44 3,43 681,57 12,63 0,13 1.492,73 23,69 0,82 0,08 0,25 0,97 0,29 0,33 3.755,89 0,05 0,04 72,02 0,11 0,59 0,02 0,14 3,49 1,40 32,45 5,12 3.219,25 50.293,97 1,07 85,53 0,19 17,96 0,02 13,13 1,45 68.661,23 1,40 0,96 0,18 221,15 110,67 17,08 0,33 0,01 4,46 237.675,85 39,29 85,15 0,10 0,92 16,75 0,19 727.990,17 0,00 0,16 16.170,84 0,15 0,13 11,31 0,94 0,35 98,28 30,61 89,40 11,08 2,34 153,53 4,24 1.188,46 0,87 0,04 2.281,22 4,17 0,13 151,38 0,07 581,62 6,57 77,23 0,05 35.686,31 53,23 171.752,84 0,38 146,35 0,30 172,24 6,58 8,11 68,01 0,59 1,52 0,01 182,00 94,91 20,31 36,63 3.390,34 94,18 214,56 2,40 500,38 8,92 0,13 1.040,15 1,88 0,82 0,08 0,23 0,79 0,29 0,33 2.994,89 0,05 0,04 9,65 0,11 0,33 0,02 0,05 3,49 0,84 26,31 4,41 3.219,25 20.052,76 1,07 2,70 0,19 12,68 0,01 13,13 66.084,39 1,17 0,67 0,18 123,95 110,67 14,85 0,33 0,01 4,46 169.783,87 21,55 0,10 0,92 12,06 0,19 27,91 811,96 18.587,28 1.057,15 2,84 0,97 0,24 3,05 7,67 281,79 0,52 7.192,52 1,53 0,98 6,18 123,04 101,80 2.067,38 0,71 13.452,60 3,91 3,79 0,71 63,98 15,57 4.240,74 0,17 7.174,41 0,64 1,47 0,28 0,07 0,48 2.050,87 0,04 0,11 0,09 425,55 6,56 22,59 0,12 6,34 34.388,05 5,86 275,11 1,39 1,72 0,07 0,83 15,34 0,01 2,89 112,21 179,36 1,69 4,28 1,03 38,08 383,12 19,47 0,02 0,18 157,75 62,37 0,26 0,09 0,57 1,59 0,71 113,44 4,53 0,01 1,45 2.576,42 0,23 0,29 97,12 2,23 39.674,69 10,13 25,82 9.981,05 9,00 2.788,70 81,26 331,25 0,01 0,00 1,41 16,25 2,59 34.575,66 9,37 0,12 0,67 3,47 482,46 84,33 0,59 13,48 49,68 3,71 52,13 245,56 0,32 22.866,05 0,70 0,75 0,41 23.537,44 7,50 85,06
53 Midtjylland Glyngøre . . . . . . . . . 15,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 18,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,24 . . . . . 0,04 . . . . . . . 22,26 . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . . 0,02 . . . . 34,16 . . . . . . . . . . . . . . 0,31 . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . 22,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . 15,91 . . . . . . . . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,24 . . . . . 0,04 . . . . . . . 22,26 . . . . . .
52 Hovedstaden Nexø . . . . . . . . . 25,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,07 . 9,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . 1,43 . . . . . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,86 0,46 . . . . . 0,85 . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . 44,18 . . . . . . . 362,98 . . . 0,92 . . . . . . . . . . . . 416,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,43 . . . . . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . 4,86 0,46 . . . . . 0,85 . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . 44,18 . . . . . . 362,98 . . . 0,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,02 1,01 . . . . . 8,69 . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . 99,65 . . . . . . . 424,45 . . . . 0,35 . . . . . . . . . . . 555,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,02 1,01 . . . . . 8,69 . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . 99,65 . . . . . . 424,45 . . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . . . . 11,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . . . . 707,71 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762,16 . . 707,71 . . . . 0,35 . . . . . . . 54,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 6,30 . . . . . 0,56 . 0,02 . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . 1,49 0,28 . . . . . 1,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,11 . . . . . . . 262,46 . . . 1,08 . 0,16 . . . . . . . . . . 311,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,30 . . . . . 0,56 . 0,02 . . . . 0,17 . . . . . . . . . 1,49 0,28 . . . . . 1,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,11 . . . . . . 262,46 . . . 1,08 . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 7,73 . . 0,01 . . 0,56 0,14 744,32 . . . . . 0,17 . . . . . . . . 0,10 . 0,35 27,37 1,75 . . . . . 10,92 . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . 0,01 . . 245,00 . . . . . . . 1.049,89 . . . 2,00 0,35 0,16 . . . . . . . . . . 2.091,17 . . 707,71 . . . . 0,35 . . . . . . . 54,10 . . . . . 7,73 . . 0,01 . . 0,56 0,14 11,54 . . . . 0,17 . . . . . . 0,10 . . 27,37 1,75 . . . . . 10,92 . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . 0,01 . . 181,06 . . . . . . 1.049,89 . . . 2,00 0,35 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,07 . 9,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Hovedstaden Nexø . . . . . . . . . 40,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,88 . 9,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . 2.363,30 . . . . . . . . . . . . . . . . 21,06 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.178,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.562,50 . . 891,77 . . . . . . . . . . . . 164,83 . . . . . . . . . . . . . 22,19 . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.449,35 . . . . 21,06 . . . . . . . . 1.010,81 . . . . . .
Hvide sande . 1,31 . . . . . . 0,38 9,11 . . . . . . . . . . . . . . 0,53 . . 14,00 1,09 . . . . . 7,36 . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . 1,54 . . . . . . . 681,98 . . . 0,73 . . . . . . 0,52 . . . . . 718,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . 0,38 9,11 . . . . . . . . . . . 0,53 . . 14,00 1,09 . . . . . 7,36 . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . 1,54 . . . . . . 681,98 . . . 0,73 . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . 1.720,44 3,79 . . 2,43 . . . . . . . . . . . 0,40 . . . 80,82 3,79 . . 0,28 . . 30,91 . . . . . . . 1,42 . . . . . . . . . . . . 164,74 . . . . . 0,09 . 2.091,87 . . . . 2,86 . . . . . . . . . . . 4.103,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 0,82 . . 2,43 . . . . . . . . 0,40 . . . 80,82 3,79 . . 0,28 . . 30,91 . . . . . . . 1,42 . . . . . . . . . . . . 164,74 . . . . . 0,09 2.091,87 . . . . 2,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720,12 2,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . . . . 55,93 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,93 . . . . . . . . . . . . . 0,04 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . 3,19 . . . . . 0,18 0,04 15,98 . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . 2,32 . 0,11 . . . . 0,51 . . . . . . . 0,58 . . . . . . . . . . . . 60,22 . . . . . . . 320,87 . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . 404,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,19 . . . . . 0,18 0,03 10,89 . . . . . . . . . . 0,02 . . . 2,28 . 0,11 . . . . 0,49 . . . . . . . 0,49 . . . . . . . . . . . . 16,96 . . . . . . 320,87 . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 5,09 . . 0,01 . . 0,04 . . . . 0,02 0,09 . 43,26 . . . . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 120,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,59 . . . . . . . . . . . . . . 3,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . . . 78,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Klintholm havn . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guldborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,64 . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 4,50 . 78,74 0,23 . . 1.720,63 4,20 2.605,80 . 2,43 . . . . . . . . . . . 0,42 1,56 . 21,09 100,86 4,88 0,11 . 0,28 . . 38,78 . 0,43 . . . . . 2,30 . . . . . . . . . 0,01 . . 1.425,45 . . . . . 0,09 . 3.094,72 . . . 1,08 2,86 . . . . . 0,52 . . . . . 9.111,98 . . 891,77 . . 0,19 . . . . . . . . . 164,83 . . . . . 4,50 . 78,74 0,23 . . 0,51 1,23 218,72 . 2,43 . . . . . . . . 0,41 1,37 . 0,04 100,82 4,88 0,11 . 0,28 . . 38,76 . 0,43 . . . . . 2,20 . . . . . . . . . 0,01 . . 197,33 . . . . . 0,09 3.094,72 . . . 1,08 2,86 . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.720,12 2,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,88 . 9,22 . . . . . . 0,01 1.454,44 . . 0,01 . 21,06 0,04 . . . . 0,02 0,09 . 1.054,07 . . . . . .
50 Hovedstaden Nexø . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . 604,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . 0,20 . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . 1,38 . . 7,05 0,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,26 . . . . . . . 199,75 . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . 221,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . 1,38 . . 7,05 0,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,26 . . . . . . 199,75 . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . 0,41 0,42 0,35 . 9,49 . . . . . . . . . . . 0,97 . . . 123,07 6,68 . 0,24 . . . 31,28 . . . . 0,08 . . 5,46 . . . . . . . . . . . . 374,94 . . . . . 0,09 . 3.566,24 . . . . 14,27 . . . . . . . . . . . 4.133,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 0,42 0,35 . 9,49 . . . . . . . . 0,97 . . . 123,07 6,68 . 0,24 . . . 31,28 . . . . 0,08 . . 5,46 . . . . . . . . . . . . 374,94 . . . . . 0,09 3.566,24 . . . . 14,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . . . 0,00 74,71 . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,03 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,76 . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . 77,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 74,71 . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,03 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,76 . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . 21,80 . . . 0,72 . 1.753,03 1,04 958,97 . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . 0,16 10,43 0,57 0,45 . . . . 0,94 . . . . . . . 1,48 . . . . . . . . . . . . 235,26 . . . . . . . 674,97 . . . 2,64 . . . . . 0,01 . . . . . . 3.662,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,80 . . . 0,01 . . 0,06 26,55 . . . . . . . . . . 0,14 . . . 4,68 0,57 . . . . . 0,10 . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . 8,99 . . . . . . 674,79 . . . 2,64 . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71 1.753,03 0,95 3,79 0,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,03 928,63 . . 0,17 . 0,16 5,04 . 0,45 . . 0,83 . . 226,27 . . 0,02 . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 44,82 . . . . . . . . . . . . . 0,14 . . . 3,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,13 . . . . . . . . . . 0,14 . . . 3,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,69 . . . . . . . . . . . . . 12,59 . . . . . .
Ørodde . . . 115,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 2,30 . . . . . 0,45 0,02 0,05 . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . 3,33 0,61 . . . . . 3,66 . . . . . . . 0,63 . . . . . . . . . . . . 44,49 . . . . . . . 484,38 . . . 1,04 . 0,11 . . . . . . . . . . 541,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 . . . . . 0,45 0,02 0,05 . . . . 0,18 . . . . . . . . . 3,33 0,61 . . . . . 3,66 . . . . . . . 0,63 . . . . . . . . . . . . 44,49 . . . . . . 484,38 . . . 1,04 . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74 . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 24,30 . 115,72 0,28 0,72 . 1.753,90 1,56 1.683,59 . 9,49 . . . 0,18 . . . . . . . 1,42 4,17 . 0,19 147,46 8,40 0,45 0,24 . . . 35,87 . . . . 0,08 . . 7,57 . . . . . . . . . 0,02 . . 941,94 . . . . . 0,09 . 4.925,34 . . . 4,05 14,27 0,11 0,01 . . 0,01 . . . . . . 9.681,40 . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . 24,30 . 115,72 0,28 0,01 . 0,87 0,58 744,48 . 9,49 . . 0,18 . . . . . 1,25 3,46 . 0,03 141,70 8,40 . 0,24 . . . 35,04 . . . . 0,08 . . 6,37 . . . . . . . . . 0,02 . . 703,08 . . . . . 0,09 4.925,16 . . . 4,05 14,27 0,11 0,01 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71 1.753,03 0,95 3,79 0,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,03 935,32 . . 0,17 . 0,16 5,04 . 0,45 . . 0,83 . . 238,86 . . 0,02 . . .
49 Hovedstaden Nexø . . . . 0,02 . . . . 37,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,71 . 1,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . 2.035,74 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.146,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,28 . . . . . . . . . . . . . 2,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900,46 . . . . 2,51 . . . . . . . . 545,72 . . . . . .
Hvide sande . 1,09 . . . . . . . 487,77 . . . . . . . . . . . . . . 1,40 . . 2,19 1,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,91 . . . . . . . . . . . . 495,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,09 . . . . . . . 487,77 . . . . . . . . . . . 1,40 . . 2,19 1,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . 0,55 1,68 0,16 . 28,39 . . . . . . . . . . . . . . . 128,26 7,45 . . 0,14 . . 46,87 . . . . 0,20 . . 3,98 . . . . . . . . . . . . 242,80 . . . 0,19 . 0,16 . 5.087,82 . . . . 31,64 . . . . . . . . . 0,14 . 5.580,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 1,68 0,16 . 28,39 . . . . . . . . . . . . 128,26 7,45 . . 0,14 . . 46,87 . . . . 0,20 . . 3,98 . . . . . . . . . . . . 242,80 . . . 0,19 . 0,16 5.087,82 . . . . 31,64 . . . . . . . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glyngøre . . . . . . . . . 17,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . 0,00 0,17 . . 0,20 4.262,29 . . . . . . . . . . . . . 0,14 . . 2,29 10,43 . 3,45 . . . . . . . . . . . . 4,69 . . . . . . . . . . . . 906,34 . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . 0,43 4,41 . . . . 5.194,89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,17 . . 0,19 1.642,53 . . . . . . . . . . 0,14 . . . 9,20 . 3,45 . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . 43,43 . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,34 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . 0,02 2.619,76 . . . . 2,29 1,24 . . . . . . . 862,91 . . 0,01 . . 4,41
Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 30,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,16 . . . . . 0,88 . . . . . . . 17,76 . . . . . .
Hanstholm . 0,56 . . . . . 0,08 . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . 5,34 0,17 . . . . . 3,99 . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . 135,39 . . . 0,34 . 0,05 . . . . 0,33 . . . . . 146,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56 . . . . . 0,08 . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . 5,34 0,17 . . . . . 3,99 . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . 135,39 . . . 0,34 . 0,05 . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Klintholm havn . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 1,64 . . 0,38 0,17 . 0,63 1,88 6.871,11 . 28,39 . . . 0,01 . . . . . . . 0,14 3,96 . 6,89 147,11 8,74 3,45 . 0,14 . . 50,85 . . . . 0,20 . . 8,72 . . . . . . . . . 0,03 . . 2.276,37 . . . 0,19 . 0,16 . 5.223,25 . . . 2,24 31,64 0,05 . . . . 0,75 4,41 . . 0,14 . 14.673,64 . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 . . 0,38 0,17 . 0,63 1,86 2.283,02 . 28,39 . . 0,01 . . . . . 0,14 3,43 . 2,09 144,99 8,74 3,45 . 0,14 . . 50,85 . . . . 0,20 . . 4,37 . . . . . . . . . 0,03 . . 848,56 . . . 0,19 . 0,16 5.223,24 . . . 2,24 31,64 0,05 . . . . 0,43 . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,34 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . 37,71 . 1,42 . . . . . . 0,02 4.550,38 . . . . 4,79 2,12 . . . . . . . 1.426,39 . . 0,01 . . 4,41
48 Hovedstaden Nexø . . . . . . . . . 35,66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,66 . 25,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . 0,03 . 1,47 . 1.339,76 . 1,47 . . . . . . . . . . . . . . 13,89 13,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753,22 . . . . . . . 694,15 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.817,68 . . 626,49 . . . . . 1,26 . . . . . . 1,89 . . . . . . . . . 0,03 . 1,47 . 14,35 . 1,47 . . . . . . . . . . . . 11,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,10 . . . . . . 694,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698,92 . . . . 13,89 1,37 . . . . . . . 722,23 . . . . . .
Ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . 0,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . 9,48 1,28 . . . . . 5,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,57 . . . . . . . 655,88 . . . 1,47 . . . . . . . . . . . . 677,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . 9,48 1,28 . . . . . 5,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,57 . . . . . . 655,88 . . . 1,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . 0,22 2.096,49 . 0,89 . . . . . . . . . . . . . . . 18,96 0,55 . . . . . 11,23 . . . . . . . 1,78 . . . . . . . . . . . . 14,12 . . . 0,25 . . . 304,95 . . . . 1,71 . . . . . . . . . . . 2.451,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22 2.096,49 . 0,89 . . . . . . . . . . . . 18,96 0,55 . . . . . 11,23 . . . . . . . 1,78 . . . . . . . . . . . . 14,12 . . . 0,25 . . 304,95 . . . . 1,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jegindø . . . 12,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 0,01 . . 0,11 2.802,69 . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . 18,02 6,70 . 0,27 . . . . 0,23 . . . . . . . 5,40 . . 4,12 . . . . . . . . . 1.008,36 . 0,47 . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . 0,33 12,67 . . . . 3.859,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . 0,11 541,85 . . . . . . . . . . 0,22 . . . 5,51 . 0,27 . . . . 0,06 . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . 37,69 . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 1,19 . . . . 0,17 . . . 5,24 4,12 . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.260,84 . . . . 18,02 . . . . . . . . 970,67 0,47 . . . 0,20 12,67
Strandby (nordjylland) . . . . . 0,15 . . . 468,50 . . . . . . . . . . . . . 0,25 . . . 8,63 . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . 30,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . 468,50 . . . . . . . . . . 0,25 . . . 8,63 . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . 30,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . . . 36,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 4,56 . . . . . 0,62 . 1,91 . . . . . 2,65 . . . . . . . . . . . 5,73 0,47 . . . . . 5,41 . . . . . . . 1,62 . . . . . . . . 0,03 . . . 71,35 . . . . . . . 743,86 . . . 1,18 . 0,21 . . . . . . . . . . 839,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,56 . . . . . 0,62 . 1,91 . . . . 2,65 . . . . . . . . . 5,73 0,47 . . . . . 5,41 . . . . . . . 1,62 . . . . . . . . 0,03 . . . 71,35 . . . . . . 743,86 . . . 1,18 . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,57 . . . . . 0,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 5,13 . 48,22 0,23 0,19 . 2,09 0,33 6.745,01 . 2,36 . . . 2,65 . . . . . . . 0,63 3,29 . 31,90 63,20 2,30 0,27 . . . . 22,49 . . . . . . . 9,02 . . 4,12 . . . . . 0,03 0,03 . . 1.905,26 0,62 0,47 . 0,25 . . . 2.398,97 . . . 2,65 1,71 0,21 . . . . 0,33 12,67 . . . . 11.266,58 . . 626,49 . . 0,28 . . 1,26 . . . . . . 1,89 . . . . . 5,13 . 48,22 0,23 0,19 . 2,09 0,33 3.123,10 . 2,36 . . 2,65 . . . . . 0,47 2,57 . . 59,39 2,30 0,27 . . . . 22,32 . . . . . . . 3,78 . . . . . . . . 0,03 0,03 . . 185,19 0,62 . . 0,25 . . 2.398,95 . . . 2,65 1,71 0,21 . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . 0,16 1,19 . . . . 0,17 . . . 5,24 4,12 . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . 35,66 . 25,28 . . . . . . . 2.959,76 . . . . 31,90 1,37 . . . . . . . 1.692,90 0,47 . . . 0,20 12,67
47 Hovedstaden Rønne . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . 3,07 . . . . . . . . . . . . . . . 9,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,30 . . . . . . . 689,87 . . . . . . . . . . . . . . . . 768,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,07 . . . . . . . . . . . . 9,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,30 . . . . . . 689,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . 5,51 1,64 . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 . . . . . 0,46 . 177,83 . . . 2,99 . . . . . . . . . . . 0,19 189,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . 5,51 1,64 . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 . . . . . 0,46 177,83 . . . 2,99 . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . 0,14 2.046,44 . 5,21 . . . . . . . . . . . . . . . 78,18 7,41 . . 0,66 . . 44,94 . . . . . . . 6,16 . . . . . . . . . . . . 453,21 . . . 0,21 . . . 4.356,63 . . . . 21,33 . . . . . . . . . . . 7.020,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 2.046,44 . 5,21 . . . . . . . . . . . . 78,18 7,41 . . 0,66 . . 44,94 . . . . . . . 6,16 . . . . . . . . . . . . 453,21 . . . 0,21 . . 4.356,63 . . . . 21,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . 0,96 . . . 0,32 . . 0,15 2.831,01 . . . . . . . . . . . . . 0,14 . . 2,08 5,52 . 1,33 . . . . 0,58 . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . 358,96 . . . . . . . 528,12 . . . 0,83 . . . . . . . . . . . . 3.730,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 . . . 0,32 . . 0,05 1.998,35 . . . . . . . . . . 0,04 . . . 4,30 . 0,35 . . . . 0,37 . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . 72,41 . . . . . . 527,96 . . . 0,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 832,65 . . 0,10 . 2,08 1,22 . 0,98 . . 0,21 . . 286,55 . . 0,17 . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 105,82 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . 2,34 . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . 6,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,82 . . . . . . . . . . 0,08 . . . 2,34 . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . 6,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 5,96 . . . . . 0,60 0,16 0,50 . 0,19 . . . 1,44 . . . . . 0,05 . . . . . 13,97 2,89 . . . . . 19,56 . . . . . . . 1,10 . . . . . . . . . . 0,18 0,21 49,80 . . . . . 0,25 . 1.017,02 . . . 6,01 . 0,13 . . . . . . . . . . 1.120,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,96 . . . . . 0,60 0,16 0,50 . 0,19 . . 1,44 . . . 0,05 . . . . . 13,97 2,89 . . . . . 19,56 . . . . . . . 1,10 . . . . . . . . . . 0,18 0,21 49,80 . . . . . 0,25 1.017,02 . . . 6,01 . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 7,16 . . 0,00 0,32 . 0,60 0,45 4.983,77 . 8,48 . . . 1,44 . . . . . 0,05 . 0,22 1,01 . 2,08 115,51 11,94 1,33 . 0,66 . . 65,07 . . . . 0,34 . . 7,45 . . . . . . . . . 0,01 0,18 0,21 934,25 . . . 0,21 . 0,71 . 6.769,47 . . . 9,83 21,33 0,13 . . . . . . . . . 0,19 12.944,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,16 . . 0,00 0,32 . 0,60 0,35 4.151,12 . 8,48 . . 1,44 . . . 0,05 . 0,12 1,01 . . 114,28 11,94 0,35 . 0,66 . . 64,87 . . . . 0,34 . . 7,45 . . . . . . . . . 0,01 0,18 0,21 647,70 . . . 0,21 . 0,71 6.769,30 . . . 9,83 21,33 0,13 . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 832,65 . . 0,10 . 2,08 1,22 . 0,98 . . 0,21 . . 286,55 . . 0,17 . . .
46 Hovedstaden Nexø . . . . 0,29 . . . . 132,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 132,21 . 156,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . 431,67 . 1,09 . . . . . . . . . . . . . . 0,99 4,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.670,96 . . . . . . . 511,81 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.620,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,09 . . . . . . . . . . . . 4,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,65 . . . . . . 511,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431,67 . . . . 0,99 . . . . . . . . 1.644,31 . . . . . .
Hvide sande . 2,46 . . . . . . 0,39 . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 . . 8,40 3,19 . 0,07 . . . 2,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55 . . . . . 2,56 . 661,34 . . . 5,80 . . . . . . . . . . . . 688,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,46 . . . . . . 0,39 . . . . . . . . . . . . 0,82 . . 8,40 3,19 . 0,07 . . . 2,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55 . . . . . 2,56 661,34 . . . 5,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . 0,90 1.905,49 . 2,40 . . . . . . . . . . . . . . . 154,57 1,05 1,18 . 0,70 . . 52,24 . . . . . . . 18,70 . . 0,54 . . . . . . . . . 500,18 . . . 0,16 . . . 2.774,01 . . . . 7,02 . . . . . 1,06 . . . . . 5.420,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 1.905,49 . 2,40 . . . . . . . . . . . . 154,57 1,05 1,18 . 0,70 . . 52,24 . . . . . . . 18,70 . . 0,54 . . . . . . . . . 500,18 . . . 0,16 . . 2.774,01 . . . . 7,02 . . . . . 1,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . . . 0,15 4.684,48 . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . 22,63 6,55 . 1,92 . 0,82 . . 0,30 . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . 1.606,91 . . . . . . . . . . . 10,82 . . . . . . 0,94 0,09 . . . . 6.336,51 . . 2,34 . . . . . . . 0,05 . . . . 192,09 . 0,04 . . . . . . . . . . 0,15 1.986,76 . . . . . . . . . . 0,19 . . 0,19 6,55 . 1,92 . 0,77 . . 0,30 . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . 67,41 . . . . . . . . . . 10,78 . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762,29 0,05 . . . . 16,39 . . 0,09 . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.932,76 . . . . 22,39 . . . . . . . . 1.331,03 . . . . 0,93 .
Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 381,98 . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . 8,60 . 0,14 . . . . . . . . . . . . 1,35 . . . . . . . . . . . . 18,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,99 . . . . . . . . . . 0,24 . . . 8,60 . 0,14 . . . . . . . . . . . . 1,35 . . . . . . . . . . . . 9,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,99 . . . . . . . . . . . . . 8,87 . . . . . .
Hanstholm . 7,00 . . 0,01 1,44 . 0,99 0,90 185,27 . 1,72 . . . 0,11 . . . . . . . 0,04 . . . 38,58 1,06 0,88 . 0,09 . . 16,75 . . . . . . . 2,45 . . . . . . . . . . . . 44,61 . . . . . . . 879,76 . . . 9,45 . 0,50 . . . . . . . . . . 1.191,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 . . 0,01 1,44 . 0,99 0,90 185,27 . 1,72 . . 0,11 . . . . . 0,04 . . . 38,58 1,06 0,88 . 0,09 . . 16,75 . . . . . . . 2,45 . . . . . . . . . . . . 44,61 . . . . . . 879,76 . . . 9,45 . 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . 0,07 . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . 6,06 0,76 . . . . . 0,34 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . . 63,76 . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . 72,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . 6,06 0,76 . . . . . 0,34 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . 63,76 . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Klintholm havn . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,26 . . . . . 0,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 9,45 . . 0,60 1,44 . 1,06 2,35 7.721,09 . 5,27 . . . 0,11 . . . . . . . 0,47 5,00 . 23,62 227,10 6,06 4,11 0,07 1,61 . . 71,69 0,15 . . . . . . 23,22 . . 0,54 . . . . . . . . . 4.000,15 . . . 0,16 . 2,56 . 4.890,67 . . . 26,06 7,02 0,50 . . . . 2,27 0,09 . . . . 17.034,49 . . 2,34 . . 0,53 . . . . 0,05 . . . . 192,09 . 0,04 . . . 9,45 . . 0,33 1,44 . 1,06 2,35 4.318,50 . 5,27 . . 0,11 . . . . . 0,47 4,48 . 0,19 227,10 6,06 4,11 0,07 1,56 . . 71,69 0,15 . . . . . . 23,22 . . 0,54 . . . . . . . . . 651,20 . . . 0,16 . 2,56 4.890,67 . . . 26,03 7,02 0,50 . . . . 1,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762,29 0,05 . . . . 16,39 . . 0,09 . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 132,21 . 156,26 . . . . . . . 2.505,42 . . . . 23,38 . . . . . . . . 2.984,21 . . . . 0,93 .
45 Hovedstaden Rønne . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . 36,84 . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,84 . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . 21,33 . . . 775,61 . 3,36 . . . . . . . . . . . 1,46 . . . 17,38 0,67 0,23 . 2,92 . . 8,49 . . . . . . . 6,11 . . . . . . . . . . . . 273,81 . . . 0,60 . 0,05 . 1.376,49 . . . 0,28 1,23 . . . . . . . . . . . 2.490,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,33 . . . 775,61 . 3,36 . . . . . . . . 1,46 . . . 17,38 0,67 0,23 . 2,92 . . 8,49 . . . . . . . 6,11 . . . . . . . . . . . . 273,81 . . . 0,60 . 0,05 1.376,49 . . . 0,28 1,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . 0,93 . . . 0,01 . . 0,45 796,67 . . . . . . . . . . . . . 1,23 . . 0,29 15,76 0,63 0,10 . 0,01 . . 2,34 . . . . . . . 2,08 . . . . . . . . . . . . 87,47 . . . . . . . 459,23 . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . 1.367,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93 . . . 0,01 . . 0,45 456,45 . . . . . . . . . . 1,23 . . . 15,40 0,63 0,10 . 0,01 . . 2,26 . . . . . . . 2,08 . . . . . . . . . . . . 64,99 . . . . . . 459,23 . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,23 0,29 0,37 . 0,07 . 22,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strandby (nordjylland) . . . . . . . . . 163,19 . . . . . . . . . . . . . 0,37 . . . 3,95 . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . 6,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,19 . . . . . . . . . . 0,37 . . . 3,95 . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . 6,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . . . 8,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 12,57 . . 0,01 . . 0,09 . 1,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 0,52 . . . . . 2,71 . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . 12,95 . . . . . . . 457,71 . . . 1,98 . 0,29 . . . . . . . . . . 490,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,57 . . 0,01 . . 0,09 . 1,60 . . . . . . . . . . . . . . 0,24 0,52 . . . . . 2,71 . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . 12,95 . . . . . . 457,71 . . . 1,98 . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Klintholm havn . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 13,50 . 8,38 0,08 21,34 . 0,09 0,45 1.773,92 . 3,36 . . . . . . . . . . . 3,06 2,37 . 0,29 37,35 1,81 0,32 . 2,93 . . 13,54 . . . . . . . 8,38 . . . . . . . . . . . . 380,80 . . . 0,60 . 0,05 . 2.293,43 . . . 2,26 1,23 0,29 . . . . 0,01 . . . . . 4.569,84 . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . 13,50 . 8,38 0,08 21,34 . 0,09 0,45 1.433,69