Industrilandinger i Danmark fordelt på ugenr, region, landingsplads og fartøjsnation samt art i 2021.
Note: Mængde er levende vægt i tons.
Opdateret den 11. Januar 2022 kl.1:00.

Ugenr./Region/Landingsplads Ialt pr. art Total Fartøjsnation
Tyskland Danmark Færøerne Storbritannien Grønland Irland

Island Litauen Holland Norge Polen Sverige
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Blæretang
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Havlampret
Havtaske
Havørred
Hellefisk
Helleflynder
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Konksnegl
Krabber
Kuller
Kulmule
Kutling
Kvabbe
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Lyssej
Makrel
Mulle
Multe
Mørksej
Panserulk
Pighvarre
Plettet Fløjfisk
Prikfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
SWY
Sardin
Sild
Skaller
Skrubbe
Skærising
Slimål
Sorthaj
Sperling
Stor Rødfisk
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
TNL
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Tunge
Ulk
Vandmand
Ålekvabbe
Ansjos
Blæksprutte
Brisling
Dybvandsrejer
Hestemakrel
Hestereje
Hvilling
Ising
Knurhane
Kuller
Lille fjæsing
Makrel
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Sperling
Tobis
Torsk
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Havlampret
Havtaske
Havørred
Hellefisk
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Konksnegl
Krabber
Kuller
Kulmule
Kutling
Kvabbe
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Lyssej
Makrel
Mulle
Multe
Mørksej
Panserulk
Plettet Fløjfisk
Prikfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
SWY
Sardin
Sild
Skaller
Skrubbe
Skærising
Slimål
Sperling
Stor Rødfisk
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Tobis
Torsk
Tunge
Vandmand
Ålekvabbe
Blåhvilling
Guldlaks
Makrel
Prikfisk
Sild
Blåhvilling
Blæksprutte
Guldlaks
Havgalt
Kuller
Makrel
Prikfisk
Sild
Sølvtorsk
Blåhvilling
Blæksprutte
Makrel
Prikfisk
Sølvtorsk
Blåhvilling
Blåhvilling
Makrel
Prikfisk
Brisling
Hundestejle
Ising
Pighvarre
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Torsk
Andet
Hestereje
Makrel
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Dybvandsrejer
Glyse
Guldlaks
Hestemakrel
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Kuller
Kulmule
Lille Rødfisk
Lyssej
Makrel
Mørksej
Plettet Fløjfisk
Rødfiskearter
Sild
Skærising
Slimål
Sorthaj
Sperling
Strømsild
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Tobis
Torsk
Vandmand
Andet
Brisling
Hundestejle
Hvilling
Ising
Makrel
Sild
Skrubbe
Sperling
Torsk
Trepig. Hundestejle
Almindelig Søstjerne
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Blæretang
Brisling
Dybvandsrejer
Fjæsing
Havtaske
Helleflynder
Hestemakrel
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Knurhane
Krabber
Kuller
Kvabbe
Makrel
Mulle
Rødspætte
Rødtunge
Sild
Skrubbe
Slimål
Sperling
TNL
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Ulk
Vandmand
Ålekvabbe
Total 1.223,20 3,61 128,23 139.055,71 39,92 0,29 160.110,37 0,17 535,52 9,05 3,20 39,36 3.815,29 0,65 0,15 0,27 0,03 0,02 260,09 92,59 1,92 113,75 2.466,81 51,80 82,90 1,21 176,31 4,86 0,19 11,15 1.563,48 9,31 0,20 0,17 1,91 5,06 1,44 1.827,61 0,60 0,01 32,66 0,00 0,12 0,50 39,44 2,51 0,34 28,32 0,88 0,04 267,84 43.858,94 0,40 121,24 10,84 6,04 1,12 41.980,95 0,24 76,61 68,21 26,04 2,12 0,05 99.093,70 14,34 102,63 0,04 0,65 14,83 0,15 497.390,13 4,30 1,71 9.079,17 2,37 0,08 6,34 77,22 4,54 12,17 27,16 0,62 18,69 0,55 503,85 1,50 479,50 1.819,76 1,94 1.223,19 3,07 116,27 18.518,26 29,14 88.932,28 0,17 533,00 8,78 1,85 7,56 2.621,88 0,65 0,08 0,27 0,03 192,49 84,60 1,61 14,74 2.251,23 46,68 62,19 1,15 150,25 4,86 0,19 9,52 1.341,81 5,57 0,20 0,08 1,77 4,45 0,01 1.162,65 0,38 0,01 2,25 0,00 0,41 11,48 2,51 0,30 20,00 0,82 0,04 267,84 14.494,86 0,40 3,53 10,50 5,93 40.227,93 0,24 22,09 68,21 17,22 0,50 69.603,32 5,73 0,04 13,51 0,04 48.796,17 3,23 115,38 12,44 10,07 15.277,07 0,19 3,32 1.193,41 0,12 207,03 1,38 63,19 0,47 16.330,35 3,21 30,96 8,66 2,12 1.033,79 8.215,98 12,95 5,48 7.696,43 4,86 0,03 0,12 4,36 80,99 2,57 0,53 0,05 1,64 41,88 0,12 30.882,93 1,03 8,93 0,04 1,35 25,25 65,77 82,17 4,57 2,33 0,06 7,77 166,04 3,74 0,14 1,43 174,10 30,41 0,08 0,04 441,97 0,35 0,06 1,12 1.268,22 54,52 6,22 1,62 12.835,31 4,86 0,09 0,50 11.063,98 0,46 0,56 0,92 31,68 1.512,36 102,68 0,69 1,04 0,85 0,01 7,54 1,17 4,64 0,29 43.329,58 0,10 0,27 0,07 0,02 1,74 0,31 93,69 55,62 0,55 12,89 6,11 1,62 28,36 0,08 32,29 0,22 3,41 0,06 26.751,65 10,97 0,05 4,61 0,05 14.835,31 0,26 101,79 0,65 1,23 0,11
52 Hovedstaden Nexø . 0,03 . . . . 11,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,68 . . . . 21,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . 10,31 . . . 47,59 . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,31 . . 47,59 . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,10 10,31 . . . 59,28 . . . . . . . . . . . . 0,10 . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 10,31 . . 47,60 . . . . . . . . . . . 0,10 . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,68 . . . . 21,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Hovedstaden Nexø . . . . . . 24,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25 . . . . 62,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 82,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . 0,34 0,20 . . . 3,90 . 0,11 . . . . . . . 0,10 0,08 . . 9,74 0,38 . . . . . . 6,09 . . . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . . 16,02 . . . . . 188,38 . 0,49 . 2,17 . . . . . . . . . 228,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 0,20 . . 3,90 . 0,11 . . . . . . 0,10 0,08 . . 9,74 0,38 . . . . . . 6,09 . . . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . 16,02 . . . . 188,38 . 0,49 . 2,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 0,24 . . 814,59 . 4,01 . . . . . . . . . . . . . 2,37 0,23 2,91 . 2,60 . . . 0,57 . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . . 15,46 . . . 1,10 . 341,03 . . 2,93 . . . . . . . . . . 1.188,74 . . 814,59 . . . 0,58 2,91 2,60 0,31 . . . 1,46 . . . . . . . 0,24 . . . 4,01 . . . . . . . . . . . . 1,79 0,23 . . . . . . 0,26 . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . 14,00 . . . 1,10 341,03 . . 2,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,41 . 0,01 . 3,16 . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . 2,60 . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . 6,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 . 0,01 3,16 . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 2,60 . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,03 0,41 0,58 0,21 . 924,47 . 7,91 . 0,11 . . . . . . . 0,11 0,42 . . 12,46 0,61 2,91 . 2,60 . . . 6,66 . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . 130,19 . . . 1,10 . 529,41 . 0,49 2,93 2,17 . . . 0,01 . . . . . 1.626,71 . . 814,59 . . . 0,58 2,91 2,60 0,31 . . . 1,46 . . . . . 0,03 0,41 0,58 0,21 85,63 . 7,91 . 0,11 . . . . . . 0,11 0,42 . . 11,88 0,61 . . . . . . 6,35 . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . 65,82 . . . 1,10 529,41 . 0,49 2,93 2,17 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25 . . . . 62,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Hovedstaden Nexø . . . . . . 340,89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,57 . 0,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . 548,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,27 . 0,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,61 . . . . 179,30 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . 18,29 . . . 1.161,28 . . . . . . . . . . . . . . . 2,34 . 1,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.588,73 4,30 . 1.066,33 . . . 2,15 1,08 . . . . . 2,15 . . . . . . 13,98 . . 94,95 . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403,15 . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 0,19 . 1.820,20 . 11,02 . . . . . . . . . . . . . 16,47 0,41 1,82 . 0,82 . . 0,36 1,14 . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . 0,55 . . . 370,00 . . . 0,04 . 1.517,50 . . 5,15 . . . . . . . . . . 3.745,67 . . 449,54 . . . 0,28 . . . . . 0,55 13,95 . . . . . . . . 0,19 1.370,65 . 11,02 . . . . . . . . . . . . 16,19 0,41 1,82 . 0,82 . . 0,36 1,14 . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . 356,05 . . . 0,04 1.517,50 . . 5,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 1,56 17,92 0,10 . 1.081,49 . 7,52 0,01 0,05 1,48 . . . . . . 0,09 . . 5,76 14,09 0,98 . . . . . . 7,30 . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . 949,92 . . . 0,13 . 416,02 . . . . . 0,05 . 0,07 . . 0,53 . 0,08 2.505,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,56 0,49 0,10 25,56 . 7,52 0,01 0,05 1,48 . . . . . 0,09 . . . 14,09 0,98 . . . . . . 7,30 . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . 6,45 . . . 0,08 416,02 . . . . . . 0,07 . . . 17,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,57 . . . . 14,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424,36 . . . . . . 5,76 . . . . . . . . . . . 928,73 . 0,05 . 0,05 . . . 0,53 . 0,08
Ørodde 23,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 0,00 1,96 . 0,04 . 1.168,59 . 0,12 . . . . . . . . . . . . . 4,50 . 5,54 . 1,12 . . 1,12 . . . 0,04 . . . 0,23 . . . . . . . . . 0,69 . 0,04 . 16,04 . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . 1.200,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1,96 . 0,04 1.168,59 . 0,12 . . . . . . . . . . . . 4,50 . 5,54 . 1,12 . . 1,12 . . . 0,04 . . . 0,23 . . . . . . . . 0,69 . 0,04 . 16,04 . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Skærbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt 23,46 0,06 21,81 17,92 0,32 . 5.573,20 . 18,65 0,01 0,05 1,48 . . . . . . 0,09 1,23 . 5,76 37,50 1,38 8,44 . 1,93 . 0,15 1,47 8,44 . . 0,04 . 0,02 . 0,28 . . . . . . . . . 1,24 . 0,04 . 1.954,98 . 0,59 . 0,17 . 1.933,53 . . 5,15 . . 0,05 0,08 0,07 . . 0,53 . 0,08 9.620,17 4,30 . 1.515,87 . . . 2,43 1,08 . . . . 0,55 16,11 . . . . 23,46 0,06 17,51 0,49 0,32 2.865,79 . 18,65 0,01 0,05 1,48 . . . . . 0,09 1,23 . . 35,07 1,38 7,36 . 1,93 . 0,15 1,47 8,44 . . 0,04 . 0,02 . 0,28 . . . . . . . . 0,69 . 0,04 . 412,95 . 0,38 . 0,12 1.933,53 . . 5,15 . . 0,08 0,07 . . . 17,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,57 . . . . 14,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,61 . . . . 179,30 0,21 . . . . . . . . 424,36 . . . . . . 5,76 . . . . . . . . . . . 1.331,88 . 0,05 . 0,05 . . . 0,53 . 0,08
49 Hovedstaden Nexø . . . . . . 166,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,58 . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,66 . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,00 . . . . 61,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . 0,45 . . . 198,83 . . 0,11 . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . 20,25 . . 0,11 . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629,49 . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 0,24 . . . 5,02 . . . . . . . . . . . . . 6,09 0,69 . 0,26 . . . . 0,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,66 . . . . . 1.019,10 . . 1,88 . . . . . . . . . . 1.083,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . 5,02 . . . . . . . . . . . . 6,09 0,69 . 0,26 . . . . 0,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,66 . . . . 1.019,10 . . 1,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 4,94 . . . . . . . . 7,25 . . . . . 109,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,25 . . . . 109,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde 42,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46 . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt 42,38 0,08 0,45 4,94 0,24 . 365,08 . 5,02 0,11 . . 7,25 . . . . . 109,05 1,98 . . 6,18 0,69 . 0,26 . . . . 0,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756,36 . 0,36 . . . 1.019,10 . . 1,88 . . . . . . . . . . 2.322,37 . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . 42,38 0,08 0,45 . 0,24 103,49 . 5,02 0,11 . . 7,25 . . . . 109,05 1,94 . . 6,18 0,69 . 0,26 . . . . 0,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,95 . 0,36 . . 1.019,10 . . 1,88 . . . . . . . 4,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,00 . . . . 61,92 . . . . . . . . . 178,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629,49 . . . . . . . . . .
48 Hovedstaden Nexø . . . . . . 147,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,52 . . . . 201,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 258,81 . . . . . . . . . . . . . . . 6,31 . . . . . . 0,30 . . . . . 0,30 . . 0,30 . . . . . . 0,60 . 0,30 . . . 25,85 . . 7,82 . . . . . . . . . . . . . . . . 300,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,81 . . . . . . . . . . . . . . 6,31 . . . . . . 0,30 . . . . . 0,30 . . 0,30 . . . . . 0,60 . 0,30 . . . 25,85 . . 7,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 0,35 . . . . 6,99 . . . . . . . . . . . . . 39,48 0,95 . . 0,12 . . . 17,53 . . . . . . 0,97 . . . . . . . . . . . . . 318,39 . . 0,14 0,32 . 1.824,83 . . 1,13 . . . . 0,26 . . . . . 2.211,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 . . . 6,99 . . . . . . . . . . . . 39,48 0,95 . . 0,12 . . . 17,53 . . . . . . 0,97 . . . . . . . . . . . . 318,39 . . 0,14 0,32 1.824,83 . . 1,13 . . . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,57 . 0,06 . 427,23 . . . . . . . . . . . 0,06 . . 0,42 0,11 0,43 . . 0,11 . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . 260,02 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 0,02 0,03 689,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . 24,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,54 . . . . 30,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56 . 0,06 . 55,79 . . . . 0,06 . 0,42 0,11 0,43 . 0,11 0,02 . . . . 0,02 . 228,26 . . . . . . . 0,10 0,02 0,03
Hanstholm . . 1,07 . 0,16 . 452,53 . . 0,04 . . . . . . . . 0,07 . . . 4,31 . 4,95 . 0,90 . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67 . . . 67,49 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 532,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07 . 0,16 452,53 . . 0,04 . . . . . . . 0,07 . . . 4,31 . 4,95 . 0,90 . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67 . . . 67,49 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 1,64 0,35 0,22 . 1.286,43 . 6,99 0,04 . . . . . . . . 0,13 1,27 . 0,42 50,21 1,37 4,95 . 1,14 . . 0,41 17,53 . . . . 0,30 . 0,97 0,30 . . . . . . 0,60 . 1,00 . . . 904,98 . . 7,96 0,32 . 1.824,83 . . 1,13 . . . . 0,26 . 0,01 0,10 0,02 0,03 4.115,92 . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . 1,08 0,35 0,16 842,59 . 6,99 0,04 . . . . . . . 0,07 1,11 . . 50,10 0,95 4,95 . 1,02 . . 0,39 17,53 . . . . 0,30 . 0,97 0,30 . . . . . 0,60 . 0,97 . . . 444,89 . . 7,96 0,32 1.824,83 . . 1,13 . . . 0,26 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,54 . . . . 30,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,52 . . . . 201,80 . . . . . 0,56 . 0,06 . 55,79 . . . . 0,06 . 0,42 0,11 0,43 . 0,11 0,02 . . . . 0,02 . 228,26 . . . . . . . 0,10 0,02 0,03
47 Hovedstaden Nexø . . . . . . 189,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . 0,08 . . . . 1,69 . . 0,23 . . . . . . . 0,13 . . 12,89 0,22 . . 0,07 . . . 6,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,14 . . . . . 177,11 . . . . . . . . . . . . . 218,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . 1,69 . . 0,23 . . . . . . 0,13 . . 12,89 0,22 . . 0,07 . . . 6,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,14 . . . . 177,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 414,70 . 16,30 . . . . . . . . . . . . . 32,23 1,86 0,25 . . . . 0,04 18,76 . . . 0,16 0,04 . 11,41 . . . . . . . . . 0,02 . . . 405,94 . . . . . 2.491,00 . . 1,62 . . . . . . . . . . 3.394,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,70 . 16,30 . . . . . . . . . . . . 32,23 1,86 0,25 . . . . 0,04 18,76 . . . 0,16 0,04 . 11,41 . . . . . . . . 0,02 . . . 405,94 . . . . 2.491,00 . . 1,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen 0,01 . 0,12 0,30 0,36 0,29 717,15 . 7,41 . . 0,55 . . 0,04 . . 0,02 0,07 . . 0,48 5,51 . 2,06 . 0,76 . . 0,77 21,30 . . . . . 0,29 38,02 . . 1,18 . . . . . . 0,05 0,06 . . 390,08 . . . . . 201,69 . . . . . . . . . . 0,02 0,09 . 1.388,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 . . . 7,41 . . 0,55 . . . . . . . . . 0,86 . . . . . . . 0,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,12 . . . . 201,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,10 0,34 . . . . . 3,80 . . . 0,76 21,05 . . 0,29 38,02 1,18 . . 133,99 . . . 0,28 . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . 0,01 . . 0,02 0,29 717,15 . . 0,04 0,02 0,07 . 0,48 0,86 . 2,06 . 0,77 . . . . 0,05 0,06 235,97 . . . . . . . 0,02 . .
Ørodde 54,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,53 . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt 54,05 0,08 0,12 0,37 0,36 0,29 1.321,80 . 25,40 . . 0,78 . . 0,04 . . 0,02 0,07 1,43 . 0,48 50,63 2,08 2,31 . 0,83 . . 0,81 46,20 . . . 0,16 0,04 0,29 49,43 . . 1,18 . . . . . . 0,06 0,06 . . 828,83 . . . . . 2.869,80 . . 1,62 . . . . . . . 0,02 0,09 . 5.259,71 . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . 54,04 0,08 . 0,27 . 604,65 . 25,40 . . 0,78 . . . . . . 1,35 . . 45,97 2,08 0,25 . 0,07 . . 0,04 25,15 . . . 0,16 0,04 . 11,41 . . . . . . . . 0,02 . . . 458,87 . . . . 2.869,52 . . 1,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,10 0,34 . . . . . 3,80 . . . 0,76 21,05 . . 0,29 38,02 1,18 . . 133,99 . . . 0,28 . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . 0,01 . . 0,02 0,29 717,15 . . 0,04 0,02 0,07 . 0,48 0,86 . 2,06 . 0,77 . . . . 0,05 0,06 235,97 . . . . . . . 0,02 . .
46 Hovedstaden Nexø . . . . . . 124,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,77 . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,63 . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,68 . . . . 84,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . 0,11 0,06 . 0,01 . 1,63 . 0,30 . . . . . . . . 0,99 . . 7,69 0,32 . . . . . . 4,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,23 . . . . . 183,95 . 0,24 . 1,12 . . . . . . . . . 222,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 0,06 0,01 . 1,63 . 0,30 . . . . . . . 0,99 . . 7,69 0,32 . . . . . . 4,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,23 . . . . 183,95 . 0,24 . 1,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 1,28 . . . . 18,89 . . . . . . . . . . . . . 46,31 1,67 . . . . . . 43,99 . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . . 328,36 . . . 0,05 . 2.669,88 . . 3,85 . . . . . . . . . . 3.114,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,28 . . . 18,89 . . . . . . . . . . . . 46,31 1,67 . . . . . . 43,99 . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . 328,36 . . . 0,05 2.669,88 . . 3,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 2,46 . 0,07 . 1.491,75 . . 0,09 . . . . . . . . 0,20 . . 0,04 1,67 . 1,10 . 0,01 . . 0,15 0,04 . . . . . . 0,82 0,11 . . . . . . . . 0,04 . . . 255,42 . . . . . . . . . . . . . 0,03 1,38 . . . 0,01 1.755,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,68 . 0,07 29,91 . . 0,07 . . . . . . . 0,11 . . . 1,09 . 0,91 . 0,01 . . 0,11 0,04 . . . . . . 0,76 0,08 . . . . . . . . . . . 4,28 . . . . . . . . . . . 0,03 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383,82 0,04 . . . 12,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,78 . 0,01 . 1.078,02 . 0,02 . . 0,09 . . 0,58 . 0,19 . 0,04 . . 0,06 0,03 0,04 . 238,19 . . . . . . 1,38 . . .
Hanstholm . . . . . . 222,83 . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . . . . . . . 0,22 . . . . . . . . . . . . . 0,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,83 . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . . . . . . . 0,22 . . . . . . . . . . . . 0,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 . . . . . 0,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,09 2,46 1,39 0,14 . 1.839,30 . 20,52 0,09 0,30 . . . . . . . 0,20 2,50 . 0,04 56,12 1,99 1,10 . 0,01 . . 0,15 48,95 . . . . . . 1,74 0,11 . . . . . . . . 0,04 . . . 697,00 . 0,52 . 0,05 . 2.853,83 . 0,24 3,85 1,12 . . . 0,03 1,38 . . . 0,01 5.535,24 . . . . . 0,25 . . . . . . . . . . . . . 0,09 0,68 1,39 0,13 278,79 . 20,52 0,07 0,30 . . . . . . 0,11 2,25 . . 55,54 1,99 0,91 . 0,01 . . 0,11 48,95 . . . . . . 1,68 0,08 . . . . . . . . . . . 361,71 . 0,52 . 0,05 2.853,83 . 0,24 3,85 1,12 . . 0,03 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383,82 0,04 . . . 12,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,68 . . . . 84,15 . . . . . 1,78 . 0,01 . 1.078,02 . 0,02 . . 0,09 . . 0,58 . 0,19 . 0,04 . . 0,06 0,03 0,04 . 238,19 . . . . . . 1,38 . . .
45 Hovedstaden Nexø . 0,04 . . . . 136,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,39 . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,75 . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 57,69 . . . . 22,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 95,84 . 21,73 . . . . . . . . . . . . . 22,39 1,10 0,46 . 0,02 . . . 4,28 . . . 0,02 . . 0,85 . . . . . . . . . . . . . 133,76 . . . 0,21 . 1.973,68 . . 1,83 . . . . . . . . . . 2.256,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,73 . . . . . . . . . . . . 20,57 1,10 . . . . . . 4,28 . . . 0,02 . . 0,78 . . . . . . . . . . . . 132,44 . . . 0,21 1.973,68 . . 1,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,84 . . . . . . . 1,82 . 0,46 0,02 . . . 0,07 . . . 1,32 . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 1,09 0,55 0,02 . 679,25 . 34,19 0,06 . . . . 0,03 . . . 0,28 . . 0,87 12,64 0,47 2,79 . 0,08 . . 0,80 6,26 . . . . . . 0,73 0,19 . . . . . . . . . . . . 738,64 . . . 0,06 . 878,92 . 2,39 . 0,52 . . . 0,08 . . . . . 2.360,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . . . 34,19 . . . . . . . . . . . . 9,99 0,47 . . . . . . 6,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,60 . . . 0,06 878,92 . 2,39 . 0,52 . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,09 . 0,02 . 679,25 . 0,06 0,03 . 0,28 . 0,87 2,65 . 2,79 0,08 0,80 . . 0,73 0,19 . . 625,04 . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . . . 55,19 . . . . . . . . . . . . . . . 0,93 . 0,25 . 0,86 . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,19 . . . . . . . . . . . . . . 0,93 . 0,25 . 0,86 . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,67 . . . . . . . . . . . . . 4,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,67 . 4,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,32 . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,04 1,09 0,55 0,02 . 966,56 . 55,92 0,06 . . . . 0,03 . . . 0,28 3,20 . 0,87 35,96 1,56 3,50 . 0,96 . . 0,80 10,91 . . . 0,02 . . 25,24 0,19 . . . . . . . . . . . . 924,60 . 0,13 . 0,27 . 2.852,59 . 2,39 1,83 0,52 . . . 0,08 . . . . . 4.890,17 . . . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 . 133,78 . 55,92 . . . . . . . . . 3,00 . . 31,48 1,56 0,25 . 0,86 . . . 10,91 . . . 0,02 . . 0,78 . . . . . . . . . . . . 270,87 . 0,13 . 0,27 2.852,59 . 2,39 1,83 0,52 . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . 23,67 . 4,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 57,69 . . . . 22,63 . . . . . 1,09 . 0,02 . 775,09 . 0,06 0,03 . 0,28 . 0,87 4,47 . 3,25 0,09 0,80 . . 0,79 0,19 . . 626,36 . . . . . . . . . .
44 Hovedstaden Nexø . 0,03 . . . . 39,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 8,27 . . . . 17,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 116,67 . . . . . . . . . . . . . . . 1,77 . . . . . . . 1,37 . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . . . . 17,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,67 . . . . . . . . . . . . . . 1,77 . . . . . . . 1,37 . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . . . 17,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . 0,21 0,03 . . . 1,72 . . . . . . . . . . 0,30 . . 3,53 0,50 . . . . . . 3,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . 206,80 . 0,07 . 0,92 . . . 0,11 . . . . . 218,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 0,03 . . 1,72 . . . . . . . . . 0,30 . . 3,53 0,50 . . . . . . 3,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . 206,80 . 0,07 . 0,92 . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 0,73 . . 1.059,69 . 8,51 . . . . . . . . . . . . . 16,45 . 4,22 . 0,07 . . . 16,12 . . . 0,13 . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . 511,61 . . . 0,93 . 1.253,04 . . 1,90 . . . . . . . . . . 2.873,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73 . . . 8,51 . . . . . . . . . . . . 12,87 . 0,11 . . . . . 15,53 . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . 173,79 . . . 0,93 1.253,04 . . 1,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.059,69 . . . . . . . 3,58 . 4,12 0,07 . 0,59 . 0,16 . . . 337,82 . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 1,40 . 0,12 . 145,55 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,76 . 0,04 . . . . . 0,21 . . . . . . 119,04 . . . . . . . . . . . . . 60,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . 0,06 37,25 . . . . . . . . . . . . . . 0,58 . . . . . . . . . . . . . . 0,33 . . . . . . . . . . . . 18,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 118,64 . 10,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,16 . 0,06 . 108,30 . 0,01 . . . . . 0,18 . 0,04 . . 0,09 . 0,07 . . . 31,23 . . . . . . . . . .
Ørodde 19,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt 19,14 0,03 1,40 0,94 0,14 . 1.361,38 . 10,23 0,01 . . . . . . . . . 2,89 . . 22,50 0,50 4,26 . 0,07 . . . 21,57 . . . 0,13 . . 119,52 . . . . . . . . . . . . . 614,43 . . . 0,93 . 1.459,84 . 0,07 1,90 0,92 . . . 0,11 . . . . . 3.642,88 . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . 19,14 . 0,24 0,94 0,09 185,12 . 10,23 . . . . . . . . . 2,72 . . 18,74 0,50 0,11 . . . . . 20,77 . . . 0,13 . . 0,65 . . . . . . . . . . . . 217,12 . . . 0,93 1.459,84 . 0,07 1,90 0,92 . . 0,11 . . . . . . . . . . . . 0,12 118,64 . 10,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 8,27 . . . . 17,55 . . . . . 1,16 . 0,06 . 1.167,99 . 0,01 . . . . . 3,76 . 4,15 0,07 . 0,68 . 0,23 . . . 369,05 . . . . . . . . . .
43 Hovedstaden Nexø . . . . . . 44,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 49,34 . . . . . . . . . . . . . . . 1,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,34 . . . . . . . . . . . . . . 1,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . 0,15 0,08 . . . 10,86 . 0,03 1,55 . . . . . . . 0,11 . . 3,61 0,46 . 0,03 . . . . 3,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 . . . . . 488,80 . 0,07 0,38 0,74 . . . . . . . . . 519,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 0,08 . . 10,86 . 0,03 1,55 . . . . . . 0,11 . . 3,61 0,46 . 0,03 . . . . 3,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 . . . . 488,80 . 0,07 0,38 0,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 1,00 . . 37,47 . 27,79 . . . . . . . . . . . . . 21,10 1,10 0,02 0,06 0,18 . . . 23,78 . . . . . . 1,11 . . . . . . . . . 0,15 . . . 77,70 . . . . . 2.118,48 . . 2,54 . . . . . . . . . . 2.312,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . 37,47 . 27,79 . . . . . . . . . . . . 21,10 1,10 0,02 0,06 0,18 . . . 23,78 . . . . . . 1,11 . . . . . . . . 0,15 . . . 77,70 . . . . 2.118,48 . . 2,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,54 . . . . . . . . . . . . . 693,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,54 . 14,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . 0,10 0,14 . . . 24,12 . 0,09 . . . . . . . . . . . 30,75 0,16 . . . . . . 25,75 . . . . . . 1,01 . . . . . . . . . . . . . 75,24 . . . 0,03 . 1.137,18 . 1,16 . 0,54 . . . 0,41 . . . . . 1.296,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 0,14 . . 24,12 . 0,09 . . . . . . . . . . 30,75 0,16 . . . . . . 25,75 . . . . . . 1,01 . . . . . . . . . . . . 75,24 . . . 0,03 1.137,18 . 1,16 . 0,54 . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,17 . . . . . . . . . . . . . 17,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,17 . 17,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Stubbekøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Bagenkop . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,07 . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,10 . 1,83 0,22 . 131,26 . 62,76 . 0,11 1,55 . . . . . . . 3,69 . . 57,33 1,72 0,02 0,09 0,18 . . . 53,23 . 0,08 . . . . 32,83 . . . . . . . . . 0,15 . . . 886,20 . . . 0,03 . 3.744,46 . 1,23 2,92 1,28 . . . 0,41 . . . . . 4.983,69 . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . 0,10 . 1,83 0,22 131,26 . 62,76 . 0,11 1,55 . . . . . . 3,34 . . 57,33 1,72 0,02 0,09 0,18 . . . 53,23 . 0,08 . . . . 2,12 . . . . . . . . 0,15 . . . 853,81 . . . 0,03 3.744,46 . 1,23 2,92 1,28 . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . 30,71 . 32,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Midtjylland Hvide sande . . . . . . 34,59 . 25,27 . . 1,67 . . . . . . 0,07 0,17 . . 0,69 0,02 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . 0,16 . . . . . . . . . . 4,91 . . . . . 385,21 . . 0,11 . . . . . . . . . . 452,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,59 . 25,27 . . 1,67 . . . . . 0,07 0,17 . . 0,69 0,02 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . 0,16 . . . . . . . . . 4,91 . . . . 385,21 . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 0,54 . . 973,59 . 42,87 . . . . . . . . . . . . . 18,75 0,55 0,04 0,12 . . . . 6,96 . . . . . . 1,10 . . . . . . . . . . . . . 104,35 . . . 0,26 . 1.107,50 . . 2,05 . . . . . . . . . . 2.258,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 . . . 42,87 . . . . . . . . . . . . 15,14 0,55 0,04 0,12 . . . . 6,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,50 . . . 0,26 1.107,50 . . 2,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973,59 . . . . . . . 3,61 . . . . 0,13 . 1,10 . . . 43,85 . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . 0,60 0,05 . . . . 28,22 . . . . . . . . . . . . . 3,72 0,14 . . . . . . 2,96 . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . 25,74 . . . . . 141,73 . . . . . . . . . . . . . 203,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 . . . . 28,22 . . . . . . . . . . . . 3,72 0,14 . . . . . . 2,96 . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . 25,74 . . . . 141,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . 0,00 0,71 . 0,07 . 1.087,49 . 34,21 . . . . . . . . . 0,07 . . . 46,03 0,19 . . 1,60 . . . 39,10 . . . . . . 24,26 . . . . . . . . . . . . . 203,73 . . . 0,05 . 1.220,60 . 0,95 . 1,46 . . . . . . . . . 2.660,52 . . . 1,56 . . 1,17 . . 0,39 . . . 5,06 . 380,79 . . . 0,00 0,71 . 0,07 1.087,49 . 32,65 . . . . . . . . 0,07 . . . 44,86 0,19 . . 1,60 . . . 38,72 . . . . . . 24,26 . . . . . . . . . . . . 198,67 . . . 0,05 839,80 . 0,95 . 1,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 0,34 . . . . . . 0,00 . . . . . . 34,01 . . . . . . . . . . . . . 15,50 . . . 0,07 . 9,64 . . . . . . . . . . . . . 60,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 0,34 . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . 0,07 9,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,01 . 15,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,00 1,31 0,97 0,07 . 2.095,68 . 130,57 . . 1,67 . . . . . . 0,14 2,74 . . 69,26 1,24 0,04 0,12 1,60 . . . 49,03 . . . . . . 59,52 . . 0,16 . . . . . . . . . . 354,22 . . . 0,38 . 2.864,67 . 0,95 2,16 1,46 . . . . . . . . . 5.637,92 . . . 1,56 . 0,12 1,17 . . 0,39 . . . 5,06 . 380,79 . . . 0,00 1,31 0,91 0,07 1.122,08 . 129,01 . . 1,67 . . . . . 0,14 2,62 . . 64,49 1,24 0,04 0,12 1,60 . . . 48,51 . . . . . . 24,41 . . 0,16 . . . . . . . . . 289,97 . . . 0,38 2.483,88 . 0,95 2,16 1,46 . . . . . . . . . . . . . . . . 34,01 . 15,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973,59 . . . . . . . 3,61 . . . . 0,13 . 1,10 . . . 43,85 . . . . . . . . . .
41 Hovedstaden Nexø . . . . . . 15,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,58 . . . . 17,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . 0,09 . . . . 3,67 . . . . . . . . . . 0,07 . . 5,91 0,01 . . . . . . 0,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,54 . . . . . 189,46 . 0,48 . 1,25 . . . . . . . . . 215,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . 3,67 . . . . . . . . . 0,07 . . 5,91 0,01 . . . . . . 0,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,54 . . . . 189,46 . 0,48 . 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 1,02 . . . . 41,25 . . . . . . . . . . . . . 10,62 . 0,52 . . . . . 9,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,06 . . . 1,40 . 2.138,71 . . 2,69 . . . . . . . . . . 2.496,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . 41,25 . . . . . . . . . . . . 10,62 . 0,52 . . . . . 9,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,06 . . . 1,40 2.138,71 . . 2,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 79,06 . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,06 . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . 85,40 . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 4,43 . 0,30 . 996,98 . 9,67 . . . 1.193,41 0,17 . . . . 0,01 . 0,15 . 25,56 . 0,50 . 3,08 . . . 8,60 . . . . . . 14,40 . . . . . . . . . 0,58 . . . 189,12 . . . . . 977,02 . . . . . . . . . . . . . 3.423,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,43 . 0,11 996,98 . 9,67 . . . . 0,17 . . . 0,01 . 0,15 . 25,56 . 0,50 . 3,08 . . . 8,60 . . . . . . 14,40 . . . . . . . . 0,58 . . . 189,12 . . . . 977,02 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . 1.193,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 4,43 1,11 0,30 . 1.091,62 . 54,59 . . . 1.193,41 0,17 . . . . 0,01 1,43 0,15 0,10 42,09 0,01 1,02 . 3,08 . . . 19,40 . . . . . . 14,40 . . . . . . . . . 0,58 . . . 595,17 . . . 1,40 . 3.305,20 . 0,48 2,69 1,25 . . . . . . . . . 6.334,10 . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . 4,43 1,11 0,11 996,98 . 54,59 . . . . 0,17 . . . 0,01 1,31 0,15 . 42,09 0,01 1,02 . 3,08 . . . 19,40 . . . . . . 14,40 . . . . . . . . 0,58 . . . 492,73 . . . 1,40 3.305,20 . 0,48 2,69 1,25 . . . . . . . . . . . . 0,19 . 1.193,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,58 . . . . 17,05 . . . . . . . . . 79,06 . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . 85,40 . . . . . . . . . .
40 Hovedstaden Nexø . . . . . . 25,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,14 . . . . 30,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . 0,23 . . 112,53 . 17,46 . 0,03 0,44 . . . . . . . 0,05 . . 3,29 0,67 0,02 0,09 0,12 . . . 1,84 . . . 0,10 . . 0,14 . . . . . . . . . . . . . 52,25 . . . . . 700,15 . 0,17 . 0,62 . . . . . . . . . 890,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 . 112,53 . 17,46 . 0,03 0,44 . . . . . . 0,05 . . 3,29 0,67 0,02 0,09 0,12 . . . 1,84 . . . 0,10 . . 0,14 . . . . . . . . . . . . 52,25 . . . . 700,15 . 0,17 . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 0,40 . . . . 10,40 . . . . . . . . . . . . . 10,22 0,59 . 0,13 . . . . 13,32 . . . . . . 0,86 . . . . . . . . . . . . . 59,42 . . . . . 474,27 . . . . . . . . . . . . . 569,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . 10,40 . . . . . . . . . . . . 10,22 0,59 . 0,13 . . . . 13,32 . . . . . . 0,86 . . . . . . . . . . . . 59,42 . . . . 474,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 2,36 0,61 0,04 . 453,03 . 39,77 . . . . . . . . . 0,72 . . . 7,72 0,35 0,86 . 0,63 . . . . . . . . . . 1,38 . . . . . . . . . 0,30 . . . 81,92 . . . 0,73 . 893,07 . 2,94 . 1,87 . . . . . . . 0,16 0,03 1.488,48 . . . 0,82 . . . . . . . . . 2,55 . 98,69 . . . . . 0,61 0,04 . . 38,96 . . . . . . . . . . . . 0,13 0,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,38 . . . 0,73 794,38 . 2,94 . 1,87 . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,36 . . . 453,03 . . . . 0,72 . . 7,59 . 0,86 0,63 . . . 1,38 . 0,30 . 3,99 . . . . . . . . 0,16 .
Hirtshals . . . 1,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 0,91 . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,61 . . . . .</