Industrilandinger i Danmark fordelt på ugenr, region, landingsplads og fartøjsnation samt art i 2022.
Note: Mængde er levende vægt i tons.
Opdateret den 4. Oktober 2022 kl.1:00.

Ugenr./Region/Landingsplads Ialt pr. art Total Fartøjsnation
Tyskland Danmark Færøerne Storbritannien Grønland Irland

Island
Litauen Letland Holland

Norge Polen Sverige
Alm.Hummer
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Dybvandsrejer
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Krabber
Kuller
Kulmule
Kutling
Kvabbe
Lakstobis
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Lodde
Makrel
Mulle
Mørksej
Plettet Fløjfisk
Prikfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sardin
Sild
Skrubbe
Skærising
Slimål
Sperling
Strandkrabbe
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Tunge
Tværstribet knurhane
Ulk
Vandmand
Andet
Brisling
Hestereje
Hundestejle
Hvilling
Rød Knurhane
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Trepig. Hundestejle
Alm.Hummer
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Dybvandsrejer
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Knurhane
Knurhanefamilien
Krabber
Kuller
Kulmule
Kutling
Kvabbe
Lakstobis
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Makrel
Mulle
Mørksej
Prikfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sardin
Sild
Skrubbe
Skærising
Slimål
Sperling
Strandkrabbe
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Tunge
Tværstribet knurhane
Vandmand
Blåhvilling
Guldlaks
Makrel
Sild
Blåhvilling
Blæksprutte
Havgalt
Makrel
Mørksej
Prikfisk
Sild
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Torsk
Blåhvilling
Makrel
Prikfisk
Blåhvilling
Blåhvilling
Prikfisk
Brisling
Hundestejle
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Brisling
Hundestejle
Sild
Skrubbe
Hestereje
Blåhvilling
Blæksprutte
Glyse
Guldlaks
Hestemakrel
Hvilling
Jomfruhummer
Knurhane
Kuller
Lakstobis
Lille Rødfisk
Lodde
Makrel
Mørksej
Prikfisk
Sild
Sperling
Strømsild
Sølvtorsk
Tobis
Torsk
Vandmand
Andet
Brisling
Hvilling
Makrel
Sild
Skrubbe
Tobis
Ansjos
Blæksprutte
Brisling
Hestemakrel
Hundestejle
Hvilling
Knurhane
Kuller
Makrel
Plettet Fløjfisk
Rødspætte
Sardin
Sild
Skrubbe
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Ulk
Vandmand
Total 0,02 336,31 2,08 26,54 95.276,42 18,58 163.467,29 10,39 343,84 0,29 28,83 2.247,53 36,40 72,32 2,74 959,24 600,18 7,79 35,83 0,05 148,59 2,13 0,06 317,66 0,82 0,34 0,08 5,59 0,59 0,03 3.667,19 693,23 0,58 7,98 0,37 34,05 2,87 0,12 10,11 1,06 256,08 16.026,59 520,53 0,21 0,13 1.821,64 4,24 5,38 2,08 2,94 1,48 0,06 85.445,81 23,46 48,44 0,09 0,53 0,53 23,09 372.549,42 0,30 13.871,64 8,93 2,36 3,69 0,54 0,91 220,77 32,95 0,97 0,02 336,31 1,60 26,23 39.470,45 13,58 85.938,81 10,39 343,84 0,20 4,07 1.166,02 29,74 62,50 2,74 38,38 580,17 7,79 35,83 145,67 2,13 0,06 233,21 0,82 0,34 0,08 5,38 0,37 0,03 415,36 0,58 0,15 7,80 2,33 0,12 6,54 1,06 255,98 4.934,64 17,23 0,21 0,13 1.610,08 4,24 4,19 2,08 2,08 1,18 0,06 73.185,79 12,73 0,09 0,53 22,87 15.398,29 16,65 18,19 3,66 10.034,47 3,92 1.081,50 43,76 0,65 1,90 6,78 0,46 0,30 10,23 9.700,15 22,56 22,32 1.106,22 3.064,39 0,20 5.969,08 0,78 2,25 11,92 2,93 465,92 0,01 7,64 14,86 0,89 16.502,46 0,98 0,09 8,11 0,51 8,59 0,05 1,70 73,95 0,21 0,22 3.667,19 161,33 7,18 1,82 1.616,53 211,56 1,20 0,40 0,17 0,06 0,16 0,18 12.398,60 2,46 1,99 546,30 448,48 0,30 0,31 0,10 44.823,24 6,16 917,72 5,29 1,23 10,51 30,05 0,37 0,42 0,10 8.678,35 4,07 12.259,56 0,44 47,47 0,53 0,05
39 Midtjylland Grenå . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 76,99 . . . . . . 1,25 . . 0,16 . 0,30 . 0,13 . . 0,59 . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . 2,89 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 82,76 . . . . . . . . . . . . . . . . 76,99 . . . . . . 1,25 . . 0,16 . 0,30 0,13 . . 0,59 . . . . . . 0,42 . . . . . . . . 2,89 . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hanstholm . . 0,01 . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85 . . . 1,71 . . . . . . . . . . . . . 18,70 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . 16,85 . . . 1,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,58 . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 . . . 76,99 . . . . . 0,06 3,74 . . 0,16 . 0,30 . 0,13 . . 0,67 . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . 19,74 . . . 1,71 . . . . . . . . . . . . 0,01 103,94 . . 0,72 . . . . . . . . . 0,01 . . . 76,99 . . . . . 0,06 3,02 . . 0,16 . 0,30 0,13 . . 0,67 . . . . . . 0,42 . . . . . . . . 19,74 . . . 1,71 . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Hovedstaden Nexø . . . . . . 69,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,23 . . 56,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,10 . . . . . . 89,10 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 107,78 . . . . . . 0,44 . . 0,75 . 0,17 . 0,40 . . 4,83 . . . . . . . 0,18 . . . . . . 0,27 . . 13,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,10 . . . . . . . . . . . . . . . . 107,78 . . . . . . 0,44 . . 0,75 . 0,17 0,40 . . 4,83 . . . . . . 0,18 . . . . . 0,27 . . 13,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 19,72 . . . . . . . . . 2,36 . 0,14 . 0,03 . . 0,08 . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,77 . . . . . . . . . . . . . . . . 19,72 . . . . . . . . . 2,36 . 0,14 0,03 . . 0,08 . . . . . . 0,12 . . . . . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hanstholm . . 0,00 . 0,90 . . . . . . . 1,38 . . . 1,58 . . . . . . 3,56 . . . . . . . 0,87 . . . . . . . . . 132,18 . . . 3,39 . . . . . . . . . . . . . 143,86 . . . . . . . . . . . . 0,00 . 0,90 . . . . . . . 1,38 . . . 1,58 . . . . . 3,56 . . . . . . 0,87 . . . . . . . . 132,18 . . . 3,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 3,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,56 . . 0,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 . 0,90 . 196,74 . . . . . 1,38 5,37 . . 4,69 . 0,31 . 0,43 . . 8,47 . 0,02 . . . . . 1,17 . . . . . . 0,27 . . 202,22 . . . 3,39 . . . . . . 89,10 . . 0,01 . . . 514,46 . . 0,95 . . . . . . . . . 0,01 . 0,90 . 127,50 . . . . . 1,38 4,43 . . 4,69 . 0,31 0,43 . . 8,47 . 0,02 . . . . 1,17 . . . . . 0,27 . . 145,77 . . . 3,39 . . . . . . 89,10 . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,23 . . 56,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 Hovedstaden Rønne . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,30 . . . . . . 18,30 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . 0,08 . 124,00 0,29 . . 0,08 . . 0,01 . . 0,68 . 0,13 . 0,22 . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,86 . . . 51,62 . . . . . . . . . . . . . 186,13 . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 124,00 0,29 . . 0,08 . . 0,01 . . 0,68 . 0,13 0,22 . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . 8,86 . . . 51,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 768,31 . . . . . . . . . 1,56 . 0,53 . 0,28 . . 1,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,78 . . . . . . . . . . . . . . . . 768,31 . . . . . . . . . 1,56 . 0,53 0,28 . . 1,76 . . . . . . . . . . . . . . . 48,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hanstholm . . . . 0,45 . . . . . . . 0,28 . . . 0,18 . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,61 . . . 3,95 . . . . . . . . . . . . . 17,47 . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . 0,28 . . . 0,18 . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 12,61 . . . 3,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . 0,01 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 1,02 . . . 8,93 . . . . . . . . . . . . . 10,21 . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . 0,01 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 1,02 . . . 8,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klintholm havn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,15 . . . . . . 35,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . 0,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,00 . 0,60 . 892,31 0,29 . . 0,08 . 0,28 0,44 . . 2,43 0,09 0,66 . 0,50 . . 1,93 . 0,01 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 70,83 . . . 64,50 . . . . . . 53,45 . . 0,01 . . . 1.088,49 . . 0,37 . . . . . . . . . 0,00 . 0,60 . 892,31 0,29 . . 0,08 . 0,28 0,07 . . 2,43 0,09 0,66 0,50 . . 1,93 . 0,01 . . . . . . . . . . . 0,08 . 70,83 . . . 64,50 . . . . . . 53,45 . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 Hovedstaden Nexø . . . . . . 16,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,11 . . 25,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 . . . . . . 62,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 105,50 . . . . . . 0,01 . . 0,27 . . . 0,05 . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . 3,87 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . 109,97 . . . . . . . . . . . . . . . . 105,50 . . . . . . 0,01 . . 0,27 . . 0,05 . . 0,13 . . . . . . . . . . . . 0,05 . . 3,87 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 717,30 . . . . . . . . . 0,68 . . . 0,26 . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 723,80 . . . . . . . . . . . . . . . . 717,30 . . . . . . . . . 0,68 . . 0,26 . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . 5,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 1.575,19 . . . . 1.166,02 27,11 . . . 1,93 . 1,32 . 1,15 . . 2,25 . . . . . . . . . . . . . . . . 255,55 188,21 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 3.218,75 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575,19 . . . . 1.166,02 27,11 . . . 1,93 . 1,32 1,15 . . 2,25 . . . . . . . . . . . . . . 255,55 188,21 . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . 919,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . 974,77 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919,07 . . . . . . . . . 55,69 . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 . . . 3.333,17 . . . . 1.166,02 27,11 0,54 . . 2,88 . 1,32 . 1,46 . . 2,42 . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,05 . 255,55 278,98 0,08 . . . . . . . . . 62,00 . . 0,00 . . 0,03 5.131,63 . . 0,07 . . . . . . . . . 0,01 . . . 2.397,99 . . . . 1.166,02 27,11 0,47 . . 2,88 . 1,32 1,46 . . 2,42 . 0,01 . . . . . . . . . . 0,05 . 255,55 197,60 0,08 . . . . . . . . . 62,00 . 0,00 . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,11 . . 25,70 . . . . 919,07 . . . . . . . . . 55,69 . . . . . .
35 Hovedstaden Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,30 . . . . . . 89,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 901,38 . . . . . . 0,03 . . 4,77 . . . 0,34 . . 2,71 . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . 50,28 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 959,75 . . . . . . . . . . . . . . . . 901,38 . . . . . . 0,03 . . 4,77 . . 0,34 . . 2,71 . . . . . . . . . . . . 0,19 . . 50,28 . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . 0,07 3.127,47 . . . . . . . . . 9,07 . 0,87 . 3,93 . . 3,40 . . . . . . . 3,41 . . . . . . 0,16 . . 24,25 . . . . . . . . . . 1,59 . . . . . . 3.174,20 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 3.127,47 . . . . . . . . . 9,07 . 0,87 3,93 . . 3,40 . . . . . . 3,41 . . . . . 0,16 . . 24,25 . . . . . . . . . . 1,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 701,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 . . . . . . . . . 49,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,45 . . . . . . . . . . . . . . . . 701,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 . . . . . . . . 49,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . 1,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 . . . . . . . . . . . 1,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,00 . . . 2.094,63 . . . . . . . . . 15,89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.204,08 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 2.094,63 . . . . . . . . . 15,89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . 0,13 1,07 . . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . 0,29 . 0,05 . 11,23 . . . . . . . . . . . . . 13,10 . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . . 0,13 1,07 . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . . 0,06 . 0,29 . 0,05 . 11,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 1,50 0,00 . 0,06 0,07 6.824,64 . . . . . . 0,98 . . 29,85 1,07 0,87 . 4,27 . . 6,32 . . . . . . . 3,99 . . . . . . 0,36 0,06 . 218,07 . 0,05 . 11,23 . . . . . . 90,88 . . 0,00 . . 0,06 7.194,33 . . 0,27 . . . . . . . . 1,50 0,00 . 0,06 0,07 6.824,64 . . . . . . 0,71 . . 29,85 1,07 0,87 4,27 . . 6,32 . . . . . . 3,99 . . . . . 0,36 0,06 . 218,07 . 0,05 . 11,23 . . . . . . 90,88 . 0,00 . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 Hovedstaden Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 . . . . . . 16,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,02 1.222,38 . . . . . . 0,02 . . 7,49 . 0,22 . 0,91 . . 1,10 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . 26,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.258,63 . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 1.222,38 . . . . . . 0,02 . . 7,49 . 0,22 0,91 . . 1,10 0,12 . . . . . . . . . . . . . . 26,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 3.770,16 . . . . . . . . . 14,46 . 1,23 . 3,41 . . 0,02 . . . . . . . 4,95 . . . . . . 0,67 . . 47,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.842,71 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.770,16 . . . . . . . . . 14,46 . 1,23 3,41 . . 0,02 . . . . . . 4,95 . . . . . 0,67 . . 47,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 0,14 3.568,18 . . . . . 0,10 . . . 18,32 . 0,83 . 2,30 . . 1,33 . . . . . . . 4,96 . . . . . . 0,85 . . 117,92 . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . 3.715,34 . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 3.568,18 . . . . . 0,10 . . . 18,32 . 0,83 2,30 . . 1,33 . . . . . . 4,96 . . . . . 0,85 . . 117,92 . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,04 . . . 2.956,05 . . . . . . . . . 9,36 . . . 0,77 . . 3,36 . . . . . . . 0,78 . . . . . . . . . 104,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.075,00 . 932,82 . . 0,94 . . 1,87 . . . . 0,04 . . . 2.023,23 . . . . . . . . . 8,43 . . 0,77 . . 3,36 . . . . . . 0,78 . . . . . . . . 102,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 0,09 0,02 . 0,07 . . . . . . . . 0,40 0,46 0,11 . . . . 0,15 . . 0,08 . . . . . . . . . . . . 0,05 . 1,98 . . . 28,91 . . . . . . . . . . . . . 32,31 . . . . . . . . . . . . . . 0,09 0,02 . 0,07 . . . . . . . . 0,40 0,46 0,11 . . . 0,15 . . 0,08 . . . . . . . . . . 0,05 . 1,98 . . . 28,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,49 . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,04 . 0,09 0,17 11.516,78 0,07 . . . . 0,10 0,67 . . 50,04 0,46 2,39 . 7,38 . . 5,96 0,12 0,02 0,08 . . . . 10,69 . . . . . . 1,52 0,05 . 298,73 . . . 29,32 . . . . . . 16,90 . . 0,01 . . . 11.941,56 . 932,82 0,31 . 0,94 . . 1,87 . . . . 0,04 . 0,09 0,17 10.583,95 0,07 . . . . 0,10 0,36 . . 49,10 0,46 2,39 7,38 . . 5,96 0,12 0,02 0,08 . . . 10,69 . . . . . 1,52 0,05 . 296,86 . . . 29,32 . . . . . . 16,90 . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 Hovedstaden Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,75 . . . . . . 21,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,14 1.721,71 . . . . . . 0,02 . . 11,33 . 0,49 . 1,66 . . . . . . . . . . 0,85 . . . . . . . . . 32,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.768,38 . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 1.721,71 . . . . . . 0,02 . . 11,33 . 0,49 1,66 . . . . . . . . . 0,85 . . . . . . . . 32,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 2.318,12 . . . . . . . . . 6,31 . 0,52 . 2,51 . . . . . . . . . . 1,55 . . . . . . . . . 37,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.366,99 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150,05 . . . . . . . . . 2,48 . 0,52 1,73 . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . 21,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.168,07 . . 3,83 0,78 . 1,03 . . . 16,54 . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,08 . 0,27 6.793,04 . . . . . . . . . 31,80 . 4,35 . 3,64 . . 4,90 . . . . . . . 9,74 . . . . . . 1,86 . . 307,74 . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . 0,26 7.157,92 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 0,27 5.853,33 . . . . . . . . . 31,14 . 4,35 3,41 . . 4,44 . . . . . . 6,19 . . . . . 1,86 . . 255,22 . . . . . . . . . . . . . . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . 939,70 . . 0,66 0,23 0,46 3,56 . . . 52,52 . . . . . 0,05
Hanstholm . . . . . . 1.775,61 . . . . . . . . . 5,64 . . . 1,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.880,94 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.775,61 . . . . . . . . . 5,64 . . 1,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 1,60 0,03 . . . . . . . . . . 0,70 2,40 0,03 . . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . 1,86 . . 0,02 92,81 . . . . . . . 0,09 . . . . . 100,41 . . . . . . . . . . . . . . 1,60 0,03 . . . . . . . . . . 0,70 2,40 0,03 . . . 0,82 . . . . . . . . . . . . . 0,05 . 1,86 . . 0,02 92,81 . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67 . . 0,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . 0,08 1,60 0,44 12.608,47 . . . . . . 1,12 . . 55,79 2,40 5,40 . 9,69 . . 5,72 . 0,01 . . . . . 12,14 . . . . . . 1,86 0,05 . 477,58 . . 0,02 93,05 . . . . . . 21,75 0,09 . 0,00 . . 0,26 13.297,50 . . 0,63 . . . . . . . . . . 0,08 1,60 0,44 10.500,70 . . . . . . 0,49 . . 51,30 2,40 5,40 8,68 . . 5,26 . 0,01 . . . . 7,56 . . . . . 1,86 0,05 . 408,52 . . 0,02 92,81 . . . . . . 21,75 0,09 0,00 . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 . . . . . . . . . . . . . . 2.107,77 . . 4,49 1,00 0,46 4,58 . . . 69,06 . . . . . 0,05
32 Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,07 3.119,92 . . . . . . 0,22 . . 14,50 . 2,70 . 2,22 . . 0,57 . . . . . . . 0,77 . . . . . . 0,12 . . 43,61 . . . 0,14 0,01 . . . . . . . . . . . 0,13 3.184,99 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 3.119,92 . . . . . . 0,22 . . 14,50 . 2,70 2,22 . . 0,57 . . . . . . 0,77 . . . . . 0,12 . . 43,61 . . . 0,14 0,01 . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 539,14 . . . . . . . . . 1,21 . 0,40 . 0,78 . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . 0,23 . . 0,28 . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . 542,45 . . . . . . . . . . . . . . . . 539,14 . . . . . . . . . 1,21 . 0,40 0,78 . . . . . . . . . 0,17 . . . . . 0,23 . . 0,28 . . . . . . . . . . 0,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 0,10 3.389,94 . . . . . . . . . 2,67 . 0,85 . 2,57 . . 0,10 . . . . . . . 0,55 . . . . . . . . . 42,29 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 3.439,23 . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 3.389,94 . . . . . . . . . 2,67 . 0,85 2,57 . . 0,10 . . . . . . 0,03 . . . . . . . . 42,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,00 . . . 735,41 . . . . . . . . . . . 0,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . 794,18 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 735,41 . . . . . . . . . . . 0,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 0,63 . . . . . . . . . . . 1,99 0,11 0,24 . . . . 1,45 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . 5,30 . . . 73,73 . . . . . . . 0,29 . . . . . 83,80 . . . . . . . . . . . . . . 0,63 . . . . . . . . . . . 1,99 0,11 0,24 . . . 1,45 . . . . . . . . . . . . . 0,07 . 5,30 . . . 73,73 . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30 . . . . . . 3,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,00 . 0,63 0,17 7.784,41 . . . . . . 1,78 . . 20,38 0,11 4,98 . 5,58 . . 2,12 . . . . . . . 1,49 . . . . . . 0,36 0,07 . 149,46 . . . 73,87 0,01 . . . . . 3,53 0,29 . 0,01 . . 0,30 8.049,54 . . 0,12 . . . . . . . . . 0,00 . 0,63 0,17 7.784,41 . . . . . . 1,66 . . 20,38 0,11 4,98 5,58 . . 2,12 . . . . . . 0,98 . . . . . 0,36 0,07 . 149,46 . . . 73,87 0,01 . . . . . 3,53 0,29 0,01 . 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 Hovedstaden Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,67 . . . . . . 50,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,19 1.334,23 . . . . . . 0,15 . . 15,94 . 1,35 . 1,29 . . 1,19 . . . . . . . 0,46 . . . . . . . . . 59,63 . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . 0,67 1.415,15 . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 1.334,23 . . . . . . 0,15 . . 15,94 . 1,35 1,29 . . 1,19 . . . . . . 0,46 . . . . . . . . 59,63 . . . . 0,05 . . . . . . . . . 0,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 870,07 . . . . . . . . . 1,54 . 0,63 . 1,46 . . . . . . . . . . 0,81 . . . . . . 0,45 . . 2,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 877,30 . . . . . . . . . . . . . . . . 870,07 . . . . . . . . . 1,54 . 0,63 1,46 . . . . . . . . . 0,81 . . . . . 0,45 . . 2,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hirtshals . . . . 0,52 0,02 . . . . . . . . . . 1,06 0,08 . . . . . 0,78 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . 1,96 . . . 52,34 . . . . . . . 0,11 . . . . . 56,91 . . . . . . . . . . . . . . 0,52 0,02 . . . . . . . . . . 1,06 0,08 . . . . 0,78 . . . . . . . . . . . . . 0,04 . 1,96 . . . 52,34 . . . . . . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,63 . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . . 0,52 0,21 2.204,29 . . . . . . 1,46 . . 18,53 0,08 1,98 . 2,75 . . 1,97 . 0,02 . . . . . 1,27 . . . . . . 0,45 0,04 . 63,93 . . . 52,34 0,05 . . . . . 50,67 0,11 . 0,00 . . 0,67 2.401,36 . . 0,16 . . . . . . . . . . . 0,52 0,21 2.204,29 . . . . . . 1,30 . . 18,53 0,08 1,98 2,75 . . 1,97 . 0,02 . . . . 1,27 . . . . . 0,45 0,04 . 63,93 . . . 52,34 0,05 . . . . . 50,67 0,11 0,00 . 0,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Hovedstaden Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 . . . . . . 11,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Hvide sande . . . . . 0,17 223,90 . . . . . . 0,15 . . 8,31 . 0,05 . . . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . . 1,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . 234,39 . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 223,90 . . . . . . 0,15 . . 8,31 . 0,05 . . . . . . . . . . 0,18 . . . . . . . . 1,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,18 . . 1.577,34 . . . . . . . . . 15,21 . . . 0,85 . . . . . . . . . . 0,98 . . . . . . . . . 1,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.596,40 . . . . . . . . . . . . . 0,18 . . 1.577,34 . . . . . . . . . 15,21 . . 0,85 . . . . . . . . . 0,98 . . . . . . . . 1,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 1,17 0,04 . . . . . . . . . . 0,87 0,17 . . . . . 1,49 . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . 1,00 . . . 62,38 . . . . . . . 0,15 . . . . . 67,44 . . . . . . . . . . . . . . 1,17 0,04 . . . . . . . . . . 0,87 0,17 . . . . 1,49 . . . . . . . . . . . . . 0,17 . 1,00 . . . 62,38 . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05 . . . . . . 2,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 . . 0,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,00 0,18 1,17 0,21 1.801,24 . . . . . . 1,68 . 0,02 24,40 0,17 0,05 . 0,85 . . 1,49 . 0,00 . . . . . 1,16 . . . . . . . 0,17 . 4,47 . . . 62,38 . . . . . . 13,05 0,15 . . . . . 1.912,84 . . 0,54 . . . . . . . . . 0,00 0,18 1,17 0,21 1.801,24 . . . . . . 1,14 . 0,02 24,40 0,17 0,05 0,85 . . 1,49 . 0,00 . . . . 1,16 . . . . . . 0,17 . 4,47 . . . 62,38 . . . . . . 13,05 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 Midtjylland Hvide sande . . . 0,08 . 0,11 352,11 . . . . . . 0,41 . . 2,58 . 0,23 . . . . 0,45 . . . . . . . 7,67 . . . . . . 0,04 . . 6,43 . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . 370,19 . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 0,11 352,11 . . . . . . 0,41 . . 2,58 . 0,23 . . . 0,45 . . . . . . 7,67 . . . . . 0,04 . . 6,43 . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hanstholm . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 7,13 0,09 . . . . . . . . . . 2,18 0,48 . . . . . 3,43 . . . . . . . . . 0,08 . . . . . 0,04 . 2,65 . . . 163,28 . . . . . . . 0,40 . . . . . 179,75 . . . . . . . . . . . . . . 7,13 0,09 . . . . . . . . . . 2,18 0,48 . . . . 3,43 . . . . . . . . 0,08 . . . . 0,04 . 2,65 . . . 163,28 . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,08 . . . . . . 5,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Korshavn (v. fyns hoved) 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,57 . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt 0,02 . 0,02 0,08 7,13 0,20 352,11 . . . . . . 2,59 . 0,04 4,75 0,48 0,23 . . . . 3,88 . 0,02 . . . . . 7,67 . 0,08 . . . . 0,04 0,04 . 9,08 . . . 163,28 0,09 . . . . . 5,08 0,40 . . . . . 557,30 . . 0,61 . . . . . . . 0,02 . 0,02 0,08 7,13 0,20 352,11 . . . . . . 1,97 . 0,04 4,75 0,48 0,23 . . . 3,88 . 0,02 . . . . 7,67 . 0,08 . . . 0,04 0,04 . 9,08 . . . 163,28 0,09 . . . . . 5,08 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Midtjylland Hvide sande . . . . . 0,06 337,49 . . . . . . 0,16 . . 4,21 . . . . . . 0,16 . . . . . . . 0,63 . . . . . . . . . 0,45 . . . . 0,08 . . . . . 0,05 . . . . . . 343,30 . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 337,49 . . . . . . 0,16 . . 4,21 . . . . . 0,16 . . . . . . 0,63 . . . . . . . . 0,45 . . . . 0,08 . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hirtshals . . . . 0,09 0,12 . . . . . . . . . . 0,82 0,04 . . . . . 1,13 . . . . . . . . . 0,07 . . . . . 0,17 . 1,74 . . . 68,53 . . . . . . . 0,27 . . . . . 72,97 . . . . . . . . . . . . . . 0,09 0,12 . . . . . . . . . . 0,82 0,04 . . . . 1,13 . . . . . . . . 0,07 . . . . 0,17 . 1,74 . . . 68,53 . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 3,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,79 . . 0,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . . 0,09 0,18 337,49 . . . . . . 4,98 . . 5,03 0,04 . . . . . 1,30 . 0,01 . . . . . 0,63 . 0,07 . . . . . 0,17 . 2,19 . . . 68,53 0,08 . . . . . 0,05 0,27 . . . . . 421,10 . . 0,69 . . . . . . . . . . . 0,09 0,18 337,49 . . . . . . 4,29 . . 5,03 0,04 . . . . 1,30 . 0,01 . . . . 0,63 . 0,07 . . . . 0,17 . 2,19 . . . 68,53 0,08 . . . . . 0,05 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Midtjylland Grenå . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,07 190,20 . . . . . . 0,29 . . 3,01 . . . 0,05 . . . . . . . . . . 0,37 . . . . . . . . . 4,67 . . . . 0,09 . . . . . 0,01 . . . . . 0,08 198,84 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 190,20 . . . . . . 0,29 . . 3,01 . . 0,05 . . . . . . . . . 0,37 . . . . . . . . 4,67 . . . . 0,09 . . . . . 0,01 . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,07 . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,07 . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . 3,00 . . . . . . 3,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klintholm havn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 . . . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,03 . . 0,07 190,20 . . . . . . 2,10 . . 3,01 . . . 0,05 . . 5,07 . 0,00 . . . . . 0,64 . . . . . . . . . 4,68 0,00 . . . 0,09 . . . . . 6,01 . . 0,01 . . 0,08 212,02 . . 0,03 . . . . . . . . . 0,03 . . 0,07 190,20 . . . . . . 2,06 . . 3,01 . . 0,05 . . . . 0,00 . . . . 0,37 . . . . . . . . 4,68 0,00 . . . 0,09 . . . . . 6,01 . 0,01 . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,07 . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . 0,03 . 0,36 1.325,34 . . . . . . 0,39 . . 10,84 . 0,16 . 1,23 . 0,04 0,39 . . . . . . . 2,40 . . . . . . . . 0,09 69,55 . . . . 0,13 . . . . . 0,56 . . . . . 0,16 1.411,67 . . . . . . . . . . . . . 0,03 . 0,36 1.325,34 . . . . . . 0,39 . . 10,84 . 0,16 1,23 . 0,04 0,39 . . . . . . 2,40 . . . . . . . 0,09 69,55 . . . . 0,13 . . . . . 0,56 . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 2.899,22 . . . . . . . . . 55,44 . 0,29 . 5,52 . . 0,25 . . . . . . . . 0,26 . . . . . 0,63 . . 1,39 . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . 0,08 2.963,13 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.899,22 . . . . . . . . . 55,44 . 0,29 5,52 . . 0,25 . . . . . . . 0,26 . . . . 0,63 . . 1,39 . . . . . . . . . . 0,03 . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 4.299,76 . . . . . . . . . 37,60 . 0,40 . 2,76 . . . . . . . . . . 0,46 0,32 . . . . . . . . 6,14 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73 4.348,17 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.299,76 . . . . . . . . . 37,60 . 0,40 2,76 . . . . . . . . . 0,46 0,32 . . . . . . . 6,14 . . . . . . . . . . . . . . 0,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . . . 1.361,16 . . . . . . . . . 10,36 . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . 1,52 . . . . 0,07 . . . . . . . . . . 8,53 . . . . . . 1.381,72 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.361,16 . . . . . . . . . 10,36 . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . 1,52 . . . . 0,07 . . . . . . . . . . 8,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . 0,53 0,04 . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . 0,59 . . . 22,08 . . . . . . . 0,10 . . . . . 23,63 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . 0,53 0,04 . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . 0,01 . 0,59 . . . 22,08 . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,70 . . . . . . 25,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klintholm havn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,78 . . . . . . 12,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 . . 0,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . 0,03 . 0,37 9.885,49 . . . . . . 1,99 . . 114,77 0,04 0,85 . 9,50 . 0,04 0,91 . 0,01 . . . . . 2,93 0,58 . . . 1,52 . 0,63 0,01 0,09 77,75 . . . 22,08 0,13 . . . . . 47,60 0,10 . 0,00 . . 0,97 10.168,39 . . 0,53 . . . . . . . . . . 0,03 . 0,37 9.885,49 . . . . . . 1,46 . . 114,77 0,04 0,85 9,50 . 0,04 0,91 . 0,01 . . . . 2,93 0,58 . . 1,52 . 0,63 0,01 0,09 77,75 . . . 22,08 0,13 . . . . . 47,60 0,10 0,00 . 0,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . 2,20 0,04 0,67 1.405,21 . 0,06 . . . . 0,70 . . 1,86 0,21 0,42 . 1,62 . 0,02 0,21 . . . . . . . 20,41 . . . . . . 0,09 . . 36,47 . . . . 0,32 . . . . 0,06 0,17 . . . . . 0,50 1.471,25 . . . . . . . . . . . . . 2,20 0,04 0,67 1.405,21 . 0,06 . . . . 0,70 . . 1,86 0,21 0,42 1,62 . 0,02 0,21 . . . . . . 20,41 . . . . . 0,09 . . 36,47 . . . . 0,32 . . . . 0,06 0,17 . . . 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . 0,06 . 0,16 1.315,38 . . . . . 0,08 . . . 11,07 . 1,86 . 2,20 . . 4,01 . . . . . . . 100,78 . . . . . . 0,38 . . 26,59 . . . . 0,26 . . . . . . . . . . . 0,16 1.462,99 . . . . . . . . . . . . . 0,06 . 0,16 1.315,38 . . . . . 0,08 . . . 11,07 . 1,86 2,20 . . 4,01 . . . . . . 100,78 . . . . . 0,38 . . 26,59 . . . . 0,26 . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 2,93 1.143,49 . . . . . . . . 1,02 20,28 . 2,32 . 1,61 . . . . . . . . . . 6,52 . . . . . . 0,21 . . 365,21 . . . . 0,02 . . . . . 0,51 . . . . . 0,84 1.544,95 . . . . . . . . . . . . . . . 2,93 1.108,16 . . . . . . . . . 20,28 . 2,32 1,61 . . . . . . . . . 6,52 . . . . . 0,21 . . 2,16 . . . . 0,02 . . . . . 0,21 . . . 0,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,33 . 1,02 . . . . . . . 363,05 . 0,30 . . . .
Hanstholm . . . . . . 1.019,91 . 0,26 . . . . . . . 3,74 . 1,58 . 1,76 . . . . . . . . . . 1,39 . . . . 0,54 . 0,54 . . 37,33 . . . . 0,00 . . . . . 59,67 . . . . . 0,45 1.127,17 . 535,14 . . 1,08 0,54 0,54 0,54 . . . . . . . . 484,77 . 0,26 . . . . . . . 2,67 . 1,58 1,76 . . . . . . . . . 1,39 . . . . . . . . 36,79 . . . . 0,00 . . . . . 59,67 . . . 0,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 0,18 0,19 . . . . . . . . . . 2,69 0,10 . . . . . 4,10 . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . 1,45 . . . 103,32 . . . . . . . 0,26 . . . . . 112,38 . . . . . . . . . . . . . . 0,18 0,19 . . . . . . . . . . 2,69 0,10 . . . . 4,10 . . . . . . . . . . . . . 0,10 . 1,45 . . . 103,32 . . . . . . . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,17 . . . . . . 25,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,54 . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . 2,27 0,23 3,94 4.883,99 . 0,32 . . . 0,08 2,58 . 1,02 39,64 0,31 6,17 . 7,18 . 0,02 8,32 . 0,01 . . . . . 129,10 . . . . 0,54 . 1,22 0,10 . 467,05 . . . 103,32 0,60 . . . . 0,06 85,52 0,26 . 0,00 . . 1,95 5.745,79 . 535,14 0,44 . 1,08 0,54 0,54 0,54 . . . . . 2,27 0,23 3,94 4.313,53 . 0,32 . . . 0,08 2,14 . . 38,57 0,31 6,17 7,18 . 0,02 8,32 . 0,01 . . . . 129,10 . . . . . 0,69 0,10 . 103,46 . . . 103,32 0,60 . . . . 0,06 85,22 0,26 0,00 . 1,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,33 . 1,02 . . . . . . . 363,05 . 0,30 . . . .
24 Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437,12 . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . 437,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437,12 . . . . . .
Hvide sande . 0,37 . 0,37 . 0,95 2.233,07 . . . . . . 0,92 . . 5,13 . 1,29 . 0,42 . . 0,04 . . . . . . . 10,04 . . . . . . . . . 130,78 0,16 . . . 2,68 . . . . . 0,78 . . . . . 7,02 2.394,01 . . . . . . . . . . . 0,37 . 0,37 . 0,95 2.233,07 . . . . . . 0,92 . . 5,13 . 1,29 0,42 . . 0,04 . . . . . . 10,04 . . . . . . . . 130,78 0,16 . . . 2,68 . . . . . 0,78 . . . 7,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . 0,43 289,43 . . . . . . . . . 0,20 . 0,77 . 0,41 . . . . . . . 0,34 0,03 . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,04 . . . . . 0,06 294,71 . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 289,43 . . . . . . . . . 0,20 . 0,77 0,41 . . . . . . . 0,34 0,03 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,04 . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 0,14 16,13 . . . . . . . . 0,59 13,94 . . . 0,80 . . 7,93 . . . . . . . 14,70 . . . . . . . . . 501,55 . . . . . . . . . . 1.189,07 0,56 . . . . 0,07 1.745,49 . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 16,13 . . . . . . . . 0,59 13,31 . . . . . 3,57 . . . . . . 0,56 . . . . . . . . 501,55 . . . . . . . . . . 1.188,99 0,56 . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,64 . 0,80 4,36 . . . 14,14 . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . 167,98 0,25 0,04 . . 0,09 8,11 . 0,51 . . . 4,24 . . 0,05 . . . 3,93 . . . . 0,22 . . . . 0,69 . . . . . . . 2,98 . . . 211,33 . 1,20 . 0,18 . . 15,78 0,06 . . . . . 417,62 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . 15,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,98 0,25 0,09 8,11 0,51 4,21 0,05 . 3,93 . 0,22 . . 0,69 . 1,97 211,33 1,20 0,18 . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 1,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 0,37 . 0,37 167,98 1,77 2.538,67 . . 0,09 8,11 . 0,51 2,69 . 0,59 23,51 . 2,05 0,05 1,63 . . 11,90 . . . . 0,57 0,03 . 27,74 . 0,69 . . . . . . . 1.072,43 0,16 . . 211,33 2,68 1,20 0,01 0,18 . . 1.205,68 0,62 . 0,02 . . 7,15 5.290,75 . . 0,40 . . . . . . . . 0,37 . 0,37 . 1,51 2.538,67 . . . . . . 2,29 . 0,59 18,66 . 2,05 0,83 . . 3,61 . . . . 0,34 0,03 13,60 . . . . . . . . 633,34 0,16 . . . 2,68 . 0,01 . . . 1.205,60 0,56 0,02 . 7,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,98 0,25 0,09 8,11 0,51 4,85 0,05 0,80 8,29 . 0,22 . 14,14 0,69 . 1,97 211,33 1,20 0,18 0,08 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437,12 . . . . . .
23 Midtjylland Hvide sande . . . 0,14 . 0,19 980,92 . 0,20 . . . 0,71 1,49 . . 5,32 0,45 0,49 . 3,45 . . 3,52 . . . . . . . 5,48 . . . . . . . . 0,02 33,34 0,48 . . . 0,32 . . . . . 1.099,56 . . . . . 9,32 2.145,39 . . . . . . . . . . . . . 0,14 . 0,19 980,92 . 0,20 . . . 0,71 1,49 . . 5,32 0,45 0,49 3,45 . . 3,52 . . . . . . 5,48 . . . . . . . 0,02 33,34 0,48 . . . 0,32 . . . . . 1.099,56 . . . 9,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 2.035,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.035,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.035,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . . . . . . . . . . . 21,38 . . . 7,24 . . 15,52 . . . . . . . 18,48 . . . . . . . . . 15,50 . . . . . . . . . . 1.351,70 . . . . . 0,20 1.430,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,06 . . 7,11 . . 4,85 . . . . . . 14,98 . . . . . . . . 15,50 . . . . . . . . . . 1.351,70 . . . 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . 0,13 10,67 . . . 3,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,00 . . 0,00 98,22 . 0,34 . . . . . . . 3,64 . 0,34 . 0,58 . . 3,78 . . . . . . . 1,53 . . . . . . . . . 16,73 . . . . . . . . . . 374,02 . . . . . 0,22 499,41 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,00 98,22 . 0,34 . . . . . . . 3,64 . 0,34 0,58 . . 3,78 . . . . . . 1,53 . . . . . . . . 16,73 . . . . . . . . . . 374,02 . . . 0,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 4,28 0,28 . . 0,08 . . . . . . . 2,13 0,17 0,00 . 0,06 . . 3,41 . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 . 1,23 . . . 87,04 . . . . . . 5,05 0,06 . . . . . 103,99 . . . . . . . . . . . . . . 4,28 0,28 . . 0,08 . . . . . . . 2,13 0,17 0,00 0,06 . . 3,41 . . . . . . . . . . . . . 0,21 . 1,23 . . . 87,04 . . . . . . 5,05 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,60 . . . . . . 18,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,00 0,14 2.039,56 0,47 1.079,14 . 0,62 . . . 0,71 3,04 . . 32,46 0,62 0,84 . 11,33 . . 26,23 . . . . . . . 25,49 . . . . . . . 0,21 0,02 66,79 0,48 . . 87,04 0,32 . . . . . 2.848,92 0,06 . . . . 9,75 6.234,23 . . 0,15 . . . . . . . . . 0,00 0,14 4,28 0,47 1.079,14 . 0,62 . . . 0,71 2,89 . . 32,14 0,62 0,84 11,20 . . 15,56 . . . . . . 21,99 . . . . . . 0,21 0,02 66,79 0,48 . . 87,04 0,32 . . . . . 2.848,92 0,06 . . 9,75 2.035,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . 0,13 10,67 . . . 3,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Midtjylland Hvide sande . . . . . 0,12 303,38 . 0,05 . . . . 1,23 . . 2,99 0,11 0,59 . 1,95 . . 0,10 . . . . . . . 5,11 . . . . . . . . 0,01 11,49 0,07 . . . 0,05 . . . . . 880,61 . . . . . 1,72 1.209,59 . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 303,38 . 0,05 . . . . 1,23 . . 2,99 0,11 0,59 1,95 . . 0,10 . . . . . . 5,11 . . . . . . . 0,01 11,49 0,07 . . . 0,05 . . . . . 880,61 . . . 1,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 2.124,71 . . . . . . . . . . . 0,42 . . . 2,17 . . 0,38 . . . . . . . 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.371,99 . . . . . . 3.500,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . 2,17 . . 0,38 . . . . . . 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.371,99 . . . . 2.124,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 52,46 . . . . . . . . 1,05 1,49 . . . 3,19 . . 4,08 . . . . . . . 10,99 . . . . . . . . . 628,69 . . . . . . . . . . 1.425,57 . . . . . . 2.127,50 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,05 . . . . . . . . . 1,21 . . 3,19 . . 0,64 . . . . . . . . . . . . . . . 9,13 . . . . . . . . . . 1.425,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . 3,44 . . . 10,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,41 . 1,05 . . . . . . . 619,56 . . . . . .
Hanstholm . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . 1,49 . . . 1,00 . . 4,61 . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . 0,84 . . . . . . . . . . 795,03 . . . . . . 803,23 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . 1,49 . . 1,00 . . 4,61 . . . . . . 0,17 . . . . . . . . 0,84 . . . . . . . . . . 795,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . 0,04 5,90 . 0,01 . . . . . . . 1,36 . 0,16 . 0,12 . . 1,86 . . . . . . . 0,28 . . . . 0,11 . 0,02 . . 6,35 . . . 15,82 . . . . . . 119,34 . . . . . . 151,36 . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 5,90 . 0,01 . . . . . . . 1,36 . 0,16 0,12 . . 1,86 . . . . . . 0,28 . . . 0,11 . 0,02 . . 6,35 . . . 15,82 . . . . . . 119,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 1,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91 . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .