Industrilandinger i Danmark fordelt på ugenr, region, landingsplads og fartøjsnation samt art i 2022.
Note: Mængde er levende vægt i tons.
Opdateret den 10. Januar 2023 kl.1:00.

Ugenr./Region/Landingsplads Ialt pr. art Total Fartøjsnation
Tyskland Danmark Finland
Færøerne Storbritannien Grønland Irland

Island
Litauen Letland Holland

Norge Polen Sverige
Alm.Hummer
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Havlampret
Havtaske
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Krabber
Kuller
Kulmule
Kulso
Kutling
Kvabbe
Lakstobis
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Lodde
Makrel
Mulle
Mørksej
Plettet Fløjfisk
Prikfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sardin
Sild
Skrubbe
Skærising
Slimål
Sperling
Stor Rødfisk
Strandkrabbe
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Tunge
Tværstribet knurhane
Ulk
Vandmand
Andet
Brisling
Hestereje
Hundestejle
Hvilling
Rød Knurhane
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Trepig. Hundestejle
Alm.Hummer
Almindelig Søstjerne
Andet
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Brisling
Brosme
Dybvandsrejer
Fjæsing
Glyse
Guldlaks
Havgalt
Havlampret
Havtaske
Hestemakrel
Hestereje
Hornfisk
Hundestejle
Hvilling
Håising
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Knurhanefamilien
Krabber
Kuller
Kulmule
Kulso
Kutling
Kvabbe
Lakstobis
Lille Rødfisk
Lille fjæsing
Makrel
Mulle
Mørksej
Prikfisk
Rød Knurhane
Rødfiskearter
Rødspætte
Rødtunge
Sardin
Sild
Skrubbe
Skærising
Slimål
Sperling
Stor Rødfisk
Strandkrabbe
Strømsild
Strømsildarter
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Taskekrabbe
Tobis
Torsk
Tunge
Tværstribet knurhane
Vandmand
Brisling
Sild
Blåhvilling
Guldlaks
Makrel
Sild
Blåhvilling
Blæksprutte
Havgalt
Hestemakrel
Makrel
Mørksej
Prikfisk
Sild
Sølvtorsk
Sølvøksefamilien
Torsk
Blåhvilling
Makrel
Prikfisk
Blåhvilling
Blåhvilling
Prikfisk
Brisling
Hundestejle
Rødspætte
Sild
Skrubbe
Torsk
Brisling
Hundestejle
Sild
Skrubbe
Hestereje
Ansjos
Blåhvilling
Blæksprutte
Glyse
Guldlaks
Hestemakrel
Hornfisk
Hvilling
Ising
Jomfruhummer
Knurhane
Kuller
Lakstobis
Lille Rødfisk
Lodde
Makrel
Mørksej
Prikfisk
Sild
Sperling
Strømsild
Sølvtorsk
Tobis
Torsk
Vandmand
Andet
Brisling
Hundestejle
Hvilling
Makrel
Sild
Skrubbe
Tobis
Ansjos
Blæksprutte
Brisling
Hestemakrel
Hundestejle
Hvilling
Knurhane
Kuller
Makrel
Plettet Fløjfisk
Rødspætte
Sardin
Sild
Skrubbe
Tobis
Torsk
Trepig. Hundestejle
Ulk
Vandmand
Total 0,02 340,81 2,91 302,14 97.277,07 21,78 182.950,40 0,30 506,49 343,84 0,29 46,47 4.552,54 0,11 0,02 53,99 103,25 3,96 961,59 967,62 15,29 66,13 0,53 156,17 2,13 0,19 512,77 0,97 0,01 0,39 0,08 5,59 0,59 0,03 3.667,19 1.256,36 0,58 13,09 0,37 51,29 3,08 0,40 10,62 1,06 3.151,17 20.913,03 522,08 0,63 12,97 21.328,71 0,03 4,26 31,61 34,62 3,75 1,48 0,06 85.472,76 26,82 48,44 0,17 0,53 0,53 23,14 425.777,27 0,49 14.396,69 11,51 2,59 3,69 0,54 0,91 265,84 32,95 0,97 0,02 340,81 2,11 301,57 39.519,50 16,77 99.523,38 0,30 506,49 343,84 0,20 21,71 3.471,04 0,11 0,02 46,98 90,85 3,10 38,40 942,09 15,29 66,05 0,49 153,11 2,13 0,19 425,36 0,97 0,01 0,39 0,08 5,38 0,37 0,03 681,88 0,58 1,40 7,80 2,54 0,40 7,04 1,06 3.151,07 8.201,30 17,23 0,63 12,97 21.117,15 0,03 4,26 30,41 34,62 2,89 1,18 0,06 73.212,74 12,73 0,17 0,53 22,90 690,59 232,83 15.398,29 16,65 18,19 3,66 10.034,47 3,92 1.081,50 0,32 273,24 0,65 1,90 256,64 0,46 0,30 10,23 11.651,58 27,82 39,56 1.106,22 3.064,39 0,20 6.532,17 0,89 2,25 60,47 2,93 0,05 465,92 0,01 7,64 14,86 0,89 0,27 16.502,63 0,98 0,09 8,11 0,51 0,86 13,29 0,07 0,05 1,83 75,86 0,21 0,22 3.667,19 218,15 11,04 1,82 1.673,33 211,56 1,20 0,40 0,17 2,90 0,19 0,30 13.394,55 1,61 2,65 1,99 923,81 450,03 0,30 0,31 0,10 47.947,10 6,18 918,10 5,90 1,23 11,55 35,08 0,37 0,42 0,10 9.287,50 4,07 12.259,56 0,92 47,47 0,53 0,05
52 Nordjylland Hanstholm . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Midtjylland Thyborøn . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . 0,25 0,50 450,71 . 37,41 . . . . . . . . . 0,32 15,29 0,11 0,66 . . . . 4,74 . . . . . . . . 0,74 . . . . . . . . . 70,87 . . 0,32 633,41 . . 1,16 8,41 . . . . 0,05 . . . . . 1.224,94 . 310,50 . 0,23 . . . 10,72 . . . . . . 0,25 0,50 0,41 . 37,41 . . . . . . . . . . 15,29 0,11 0,66 . . . . 4,74 . . . . . . . 0,74 . . . . . . . . 56,66 . . 0,32 633,41 . . 1,16 8,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,80 0,09 . 3,49 . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørodde . 4,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 . . . . . . . . . . . 4,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . 0,25 0,06 . . 11,89 . . . . . . . . . 0,02 1,91 0,20 . . . . . 0,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,58 . . 0,09 191,59 . . 0,65 . 0,33 . . . . . . . . . 219,37 . . . . . . . . . . . . . . 0,25 0,06 . . 11,89 . . . . . . . . . 0,02 1,91 0,20 . . . . . 0,81 . . . . . . . . . . . . . . . . 11,58 . . 0,09 191,59 . . 0,65 . 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . 4,50 . . 0,50 0,55 450,71 . 49,30 . . . . . . . 0,44 . 0,34 17,20 0,31 0,66 . . . . 5,55 . . . . . . . . 0,74 . . . . . . . . . 82,45 . . 0,41 825,00 . . 1,81 8,41 0,33 . . . 0,05 . . . . . 1.449,25 . 310,50 . 0,23 . . . 10,72 . . . 4,50 . . 0,50 0,55 0,41 . 49,30 . . . . . . . 0,44 . 0,02 17,20 0,31 0,66 . . . . 5,55 . . . . . . . 0,74 . . . . . . . . 68,24 . . 0,41 825,00 . . 1,81 8,41 0,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,80 0,09 . 3,49 . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Hovedstaden Nexø . . . . . . 217,95 . . . . . . . . . . . 1,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,04 1,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,14 . 24,14 . . . . . 1,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,81 1,61 . . 65,63 1,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . 0,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 501,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604,47 . . . . . . . . . . . . . . . . 501,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . 0,45 0,17 0,28 . 16,50 . . . . . . . 0,62 . . 4,12 0,72 . . . . . 0,68 . . . . . . . . 0,16 . . . . . 0,06 . . . 103,13 . . 0,16 656,43 . . 0,74 0,13 . . . . . . . . . . 784,35 . . . . . . . . . . . . . . 0,45 0,17 0,28 . 16,50 . . . . . . . 0,62 . . 4,12 0,72 . . . . . 0,68 . . . . . . . 0,16 . . . . 0,06 . . . 103,13 . . 0,16 656,43 . . 0,74 0,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 0,12 0,03 1.082,77 . 10,94 . . . . . . . 0,38 . . 22,85 0,43 . . . . . 5,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,16 . 0,20 1,21 601,90 . . . 2,80 . . . . . . . . . . 1.984,97 . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,03 1.082,77 . 10,94 . . . . . . . 0,38 . . 22,85 0,43 . . . . . 5,18 . . . . . . . . . . . . . . . . 256,16 . 0,20 1,21 601,90 . . . 2,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . 0,59 0,03 105,27 . 16,68 . . . . . . . . . 0,02 9,52 0,32 . . . . . 2,27 . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . 92,25 . . 0,10 512,98 . . 3,81 . . . . . . . . . . . 744,15 . . . . . . . . . . . . . . 0,59 0,03 0,05 . 16,68 . . . . . . . . . . 9,52 0,32 . . . . . 2,27 . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . 51,65 . . 0,10 512,98 . . 3,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,22 0,02 . 6,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . . . . . 9,05 . . . . . . . . . . 8,45 . . . . . . 1,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,07 . . . 540,85 . . . . . . . . . . . . . . 603,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,05 . . . . . . . . . . 8,45 . . . . . . 1,21 . . . . . . . . . . . . . . . . 44,07 . . . 540,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,05 . 1,16 0,23 1.907,98 . 53,18 . . . . . . . 2,18 . 1,63 44,94 1,47 . . . . . 9,33 . . . . . . . . 0,46 . . . . . 0,06 . . . 665,41 1,54 0,20 1,47 2.312,17 . . 4,55 2,93 . . . . . . . . . . 5.010,94 . 24,14 0,15 . . . . 1,42 . . . . 0,05 . 1,16 0,23 1.584,81 . 53,18 . . . . . . . 2,03 . . 44,94 1,47 . . . . . 9,33 . . . . . . . 0,46 . . . . 0,06 . . . 557,77 . 0,20 1,47 2.312,17 . . 4,55 2,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,22 0,02 . 6,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,88 . . . . . . . 193,81 1,61 . . 65,63 1,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 Hovedstaden Nexø . . 0,19 . . . 134,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,96 0,19 37,96 . . . . . 10,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,51 . . . 49,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 546,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,48 . . . . . . . . . 37,99 . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 6,08 0,50 1.182,84 . 30,60 . . . . . . . . . . 16,33 . 4,71 . 2,49 . . 1,96 . 0,01 . . . . . . 2,69 . . . . . . 0,51 . . 255,93 . . 1,36 1.133,90 . . . 9,97 . . . . . . . . . . 2.649,88 . . . . . . . . . . . . . . 6,08 0,50 1.182,84 . 30,60 . . . . . . . . . . 16,33 . 4,71 . 2,49 . . 1,96 . 0,01 . . . . . 2,69 . . . . . 0,51 . . 255,93 . . 1,36 1.133,90 . . . 9,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,01 32,14 0,36 . 0,07 36,35 . . 8,85 . . . . . . . 10,04 . 2,56 . . . . 8,35 . . . . . . . . 2,85 . 3,86 . . 0,21 0,06 . . . 87,51 . . 2,27 947,41 . . 12,10 . 0,26 . . . 2,84 . . . . . 1.158,07 . . . . . . . . . . . . . . 32,14 0,36 . 0,07 36,35 . . 8,85 . . . . . . . 10,01 . 2,56 . . . . 8,35 . . . . . . . 0,95 . . . 0,21 0,06 . . . 76,26 . . 2,27 947,41 . . 12,10 . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . 0,03 . . . . . . . 1,91 3,86 . 11,24 . . . . 2,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,29 0,01 38,21 0,86 1.863,79 0,07 66,95 . . 8,85 . . . . 1,84 . . 26,36 . 7,27 . 2,49 . . 10,31 . 0,01 . . . . . . 5,54 . 3,86 . . 0,21 0,06 0,51 . . 440,73 . . 3,63 2.081,31 . . 12,10 9,97 0,26 . . . 2,84 . . . . . 4.588,32 0,19 37,96 0,10 . . . . 10,07 . . . . 0,10 . 38,21 0,86 1.182,84 0,07 66,95 . . 8,85 . . . . 1,74 . . 26,33 . 7,27 . 2,49 . . 10,31 . 0,01 . . . . . 3,64 . . . 0,21 0,06 0,51 . . 332,20 . . 3,63 2.081,31 . . 12,10 9,97 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . 0,03 . . . . . . . 1,91 3,86 . 11,24 . . . . 2,84 . . 96,51 . . . 49,23 . . . . 546,48 . . . . . . . . . 37,99 . . . . . .
48 Hovedstaden Nexø . . . . . . 94,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,86 . . . 42,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 1.002,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.177,22 . . . . . . . . . . . . . . . . 512,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489,86 . . . . . . . . . 106,76 . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,15 . . 8,89 . . 0,35 . . . 0,01 0,68 . . 0,38 . 0,45 . . . . 0,28 . . . . . . . . 0,10 . . . . . 0,04 . . . 17,72 . . 0,08 627,15 . . . . . . . . . . . . . . 656,27 . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . 8,89 . . 0,35 . . . 0,01 0,68 . . 0,38 . 0,45 . . . . 0,28 . . . . . . . 0,10 . . . . 0,04 . . . 17,72 . . 0,08 627,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 0,12 0,22 571,16 . 3,80 . . . . . . . . . . 17,73 0,22 . . . . . 4,98 . . . . . . . . 3,69 . . . . . . . . . 276,09 . . 0,04 642,98 . . . 1,30 . . . . . . . . . . 1.522,33 . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,22 571,16 . 3,80 . . . . . . . . . . 17,73 0,22 . . . . . 4,98 . . . . . . . 3,69 . . . . . . . . 276,09 . . 0,04 642,98 . . . 1,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,12 . 0,27 2.422,24 . 30,38 . . 0,14 . . . 0,24 . 0,37 0,38 5,50 . 8,19 . 2,83 . . 14,09 . . . . . . . . 36,76 . . . . . . . . . 421,22 . . 0,22 659,90 . . 5,34 . . . . . 0,48 . . . . 0,03 3.608,68 . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 1.291,39 . 30,38 . . 0,14 . . . 0,24 . 0,37 . 5,25 . 8,16 . 2,83 . . 14,08 . . . . . . . 36,08 . . . . . . . . 154,85 . . 0,22 659,90 . . 5,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,62 . . 10,31 . . . . . . . 0,12 . . . . . . 0,25 0,03 . . 0,01 . . . 0,68 . . 11,69 . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . 978,24 . 0,38 . . . . . . . 244,37 . . 0,48 . . .
Hanstholm . . 0,02 . . . . . 3,68 . . . . . . . . . . 2,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,06 . . . 632,33 . . . . . . . . . . . . . . 735,29 . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . 3,68 . . . . . . . . . . 2,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,06 . . . 632,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69 . . 0,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,02 0,12 0,12 0,64 4.090,79 . 46,74 . . 0,49 . . . 0,25 3,07 0,37 0,38 25,82 0,22 8,63 . 2,83 . . 19,34 . . . . . . . . 40,55 . . . . . 0,04 . . . 1.029,01 . . 0,33 2.562,36 . . 5,34 1,30 . . . . 0,48 . . . . 0,03 7.839,28 . . 0,35 . . . . . . . . . 0,02 . 0,12 0,64 2.375,22 . 46,74 . . 0,49 . . . 0,25 2,72 0,37 . 25,57 0,22 8,61 . 2,83 . . 19,33 . . . . . . . 39,87 . . . . 0,04 . . . 613,65 . . 0,33 2.562,36 . . 5,34 1,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,62 . . 10,31 . . . . . . . 0,12 . . . . . . 0,25 0,03 . . 0,01 . . . 0,68 . . 11,69 . . . . . 0,03 . 94,86 . . . 42,24 . . . . 1.468,09 . 0,38 . . . . . . . 351,13 . . 0,48 . . .
47 Hovedstaden Nexø . . . . . . 240,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,53 . . . 85,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . 0,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 0,20 0,27 1.303,62 . 6,89 . . . 996,13 . . . . . . 3,37 0,69 . . . . . 2,24 . . . . . . . . 38,76 . . . . . . . . . 275,82 . . 0,49 372,45 . . . 0,69 . . . . . . . . . . 3.001,63 . . . . . . . . . . . . . . 0,20 0,27 1.303,62 . 6,89 . . . 996,13 . . . . . . 3,37 0,69 . . . . . 2,24 . . . . . . . 38,76 . . . . . . . . 275,82 . . 0,49 372,45 . . . 0,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 0,13 . . 152,45 . . . . . . . . . . . . 0,15 . 0,05 . . . . 0,01 . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . 22,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,70 . 152,45 . . . . . 22,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . 0,15 0,05 . . 0,01 . . . 0,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 1,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,77 . . 0,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,15 0,13 0,20 0,27 1.696,59 . 6,89 . . . 996,13 . . . 3,77 . . 3,51 0,69 0,05 . . . . 2,25 . . . . . . . . 38,82 . . . . . . . . . 383,75 . . 0,49 372,45 . . . 0,69 . . . . . . 0,02 . . . 3.506,86 . 152,45 0,62 . . . . 22,86 . . . . 0,15 . 0,20 0,27 1.303,62 . 6,89 . . . 996,13 . . . 3,15 . . 3,37 0,69 . . . . . 2,24 . . . . . . . 38,76 . . . . . . . . 275,82 . . 0,49 372,45 . . . 0,69 . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 . . . . . . 0,15 0,05 . . 0,01 . . . 0,06 . . . . . . . . . . 240,53 . . . 85,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Hovedstaden Nexø . . . . . . 122,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,09 . . . 19,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . 0,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 1.012,42 . 0,15 . . . . . . . . . . 0,50 0,02 . . . . . 0,20 . . . . . . . . 12,49 . . . . . . . . . 176,60 . . 0,02 57,98 . . . 0,09 . . . . . . . . . . 1.260,45 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.012,42 . 0,15 . . . . . . . . . . 0,50 0,02 . . . . . 0,20 . . . . . . . 12,49 . . . . . . . . 176,60 . . 0,02 57,98 . . . 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 69,25 1,04 0,07 2.931,38 . 8,42 . . 1,42 0,10 0,11 0,02 0,32 . . . 27,13 . 6,44 . 1,04 . . 26,04 . . . . . . . . 69,87 . . . . . . . . 1.344,74 523,31 . . 0,12 767,54 . 0,01 0,58 . 0,21 . . . . . . . . . 5.779,13 . . . . . . . . . . . . . 69,25 1,04 0,07 2.613,57 . 8,42 . . 1,42 0,10 0,11 0,02 0,29 . . . 26,51 . 6,44 . 1,04 . . 24,99 . . . . . . . 65,41 . . . . . . . 1.344,74 422,93 . . 0,12 767,54 . 0,01 0,58 . 0,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317,81 0,03 . 0,62 . 1,04 4,46 . . . 100,38 . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . 508,20 . 11,34 . . . . . . . . . . 13,86 . . . . . . 3,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,27 . . . 548,70 . . . . . . . . . . . . . . 1.196,52 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . 11,34 . . . . . . . . . . 13,86 . . . . . . 3,15 . . . . . . . . . . . . . . . . 52,92 . . . 548,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508,20 . . . . . . . . . 58,36 . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,07 69,25 1,04 0,07 4.574,08 . 19,91 . . 1,42 0,10 0,11 0,02 0,32 4,16 . . 41,48 0,02 6,44 . 1,04 . . 29,38 . . . . . . . . 82,36 . . . . . . . . 1.344,74 830,21 . . 0,13 1.374,22 . 0,01 0,58 0,09 0,21 . . . . . 0,01 . . . 8.381,46 . . 0,27 . . . . . . . . . 0,07 69,25 1,04 0,07 3.625,99 . 19,91 . . 1,42 0,10 0,11 0,02 0,29 3,90 . . 40,86 0,02 6,44 . 1,04 . . 28,34 . . . . . . . 77,90 . . . . . . . 1.344,74 652,45 . . 0,13 1.374,22 . 0,01 0,58 0,09 0,21 . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,09 . . . 19,03 . . . . 826,01 0,03 . 0,62 . 1,04 4,46 . . . 158,73 . . . . . .
45 Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,03 . . 13,74 . . . . . . . 0,08 . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16 . . . 478,29 . . . . . . . . . . . . . . 497,60 . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . 13,74 . . . . . . . 0,08 . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16 . . . 478,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . 1,60 0,09 . 0,23 21,10 . . . . . . . . . . 6,92 1,66 . 0,49 . . . 3,35 . . . . . . . . 1,63 . . . . . . . . . 49,15 . . 0,09 1.114,68 . . . 1,10 . . . . . . . . . . 1.202,06 . . . . . . . . . . . . . . 1,60 0,09 . 0,23 21,10 . . . . . . . . . . 6,92 1,66 . 0,49 . . . 3,35 . . . . . . . 1,63 . . . . . . . . 49,15 . . 0,09 1.114,68 . . . 1,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . 0,37 0,10 308,24 . 33,26 . . 2,11 . . . . . . . 4,59 . 0,91 . . . . 2,79 . . . . . . . . 15,32 . . . . . . . . . 221,38 . . 0,42 524,91 . . . . . . . . . . . . . . 1.114,40 . . . . . . . . . . . . . . 0,37 0,10 250,93 . 33,26 . . 2,11 . . . . . . . 4,59 . 0,91 . . . . 2,79 . . . . . . . 14,75 . . . . . . . . 217,28 . . 0,42 524,91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,31 . . . . . 0,57 . . . 4,10 . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,81 . . . . . . . . . 25,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,81 . . 25,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22 . . 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 . 1,97 0,22 308,24 0,23 68,09 . . 2,11 . . . . 0,40 . . 11,51 1,66 1,22 0,49 . . . 6,13 . . . . . . . . 42,76 . . . . . . . . . 301,18 . . 0,51 2.117,87 . . . 1,10 . . . . . . 0,02 . . . 2.865,73 . . 0,10 . . . . . . . . . 0,01 . 1,97 0,22 250,93 0,23 68,09 . . 2,11 . . . . 0,30 . . 11,51 1,66 1,22 0,49 . . . 6,13 . . . . . . . 16,37 . . . . . . . . 271,58 . . 0,51 2.117,87 . . . 1,10 . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . 25,81 . . 25,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,31 . . . . . 0,57 . . . 4,10 . . . . . .
44 Hovedstaden Nexø . . . . . . 42,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,24 . . . 9,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . 2,39 . . . . . . . . . . 11,30 1,02 . . . . . 7,55 . . . . . . . . 12,06 . . . . . . . . . 61,01 . . 0,94 585,90 . . . 2,44 . . . . . . . . . . 684,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39 . . . . . . . . . . 11,30 1,02 . . . . . 7,55 . . . . . . . 12,06 . . . . . . . . 61,01 . . 0,94 585,90 . . . 2,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 204,75 . 0,08 1.153,67 . 18,35 . . 1,70 0,30 . . 11,58 . . . 11,30 . 1,10 . . . . 12,82 . . . . . . . . 19,92 . . . . . . . . 1.550,35 125,49 . . 0,05 364,26 0,03 . . . . . . . . . . . . . 3.475,73 . . . . . . . . . . . . . 204,75 . 0,08 988,22 . 18,35 . . 1,70 0,30 . . 11,58 . . . 11,30 . 1,10 . . . . 12,82 . . . . . . . 19,92 . . . . . . . 1.550,35 97,45 . . 0,05 364,26 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,45 . . 28,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . 0,47 . 1,72 . 3,84 . . . . . . . . . . 2,82 0,03 . . . . . 0,80 . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . 41,04 . . 0,04 574,47 . . 0,54 . . . . . . . . . . . 625,79 . . . . . . . . . . . . 0,01 . 0,47 . 1,72 . 3,84 . . . . . . . . . . 2,82 0,03 . . . . . 0,80 . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . 41,04 . . 0,04 574,47 . . 0,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,42 . . . . . . . . . 34,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,42 . . 34,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 . . 0,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,03 204,75 0,47 0,08 1.197,63 . 24,57 . . 1,70 0,30 . . 11,58 1,09 . . 25,41 1,06 1,10 . . . . 21,17 . . . . . . . . 75,40 . . . . . 0,03 . . 1.550,35 270,92 . . 1,04 1.524,63 0,03 . 0,54 2,44 . . . . . . 0,02 . . . 4.916,33 . . 0,11 . . . . . . . . . 0,03 204,75 0,47 0,08 989,94 . 24,57 . . 1,70 0,30 . . 11,58 0,99 . . 25,41 1,06 1,10 . . . . 21,17 . . . . . . . 31,98 . . . . 0,03 . . 1.550,35 199,50 . . 1,04 1.524,63 0,03 . 0,54 2,44 . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . 43,42 . . 34,14 . . . . . . . . . 165,45 . . 28,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,24 . . . 9,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Hovedstaden Nexø . . 0,12 . . . 88,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 88,20 . . . 36,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 370,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,77 121,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . 4,08 . . . 3,61 . . 0,23 . . . . 1,56 . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . 1,37 . . . 350,26 . . . . . . . . . . . . . . 361,47 . . . . . . . . . . . . . . 4,08 . . . 3,61 . . 0,23 . . . . 1,56 . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . 1,37 . . . 350,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . 0,06 868,13 . 13,23 . . . . . . . . . . 25,29 0,52 2,37 . 0,66 . 0,13 16,05 . . . . . . . . 23,26 . . . . . . . . . 9,21 . . 2,28 636,65 . . . 2,08 . . . . . . . . . . 1.599,92 . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 868,13 . 13,23 . . . . . . . . . . 25,29 0,52 2,37 . 0,66 . 0,13 16,05 . . . . . . . 23,26 . . . . . . . . 9,21 . . 2,28 636,65 . . . 2,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . 0,89 . 49,46 . 10,07 . . . . . . . . 0,77 . 4,33 0,12 0,32 . . . . 3,11 . . . . . . . . 11,67 . . . . . . . . . 56,82 . . . 384,48 . . 1,30 . . . . . . . . . . . 523,32 . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . 49,46 . 10,07 . . . . . . . . . . 3,76 0,12 0,32 . . . . 3,11 . . . . . . . 2,62 . . . . . . . . 56,82 . . . 384,48 . . 1,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . 0,77 0,57 . . . . . . . 9,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,02 . . . 225,97 . 18,03 . . . . . . . . . . 0,95 . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,00 . . . 451,13 . . . . . . . . . . . . . . 757,56 . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . 18,03 . . . . . . . . . . 0,95 . . . . . . 0,47 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,80 . . . 451,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,97 . . . . . . . . . 57,20 . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,97 . . . . . . . . . 45,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,97 . . 45,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,14 . 4,97 0,06 1.602,53 . 44,93 . . 0,23 . . . . 3,31 0,77 . 30,56 0,64 2,99 . 0,66 . 0,13 19,63 . . 0,01 . . . . . 80,90 . . . . . 0,06 . . . 331,85 . . 2,28 1.822,52 . . 1,30 2,08 . . . . . . . . . . 3.952,54 . . 0,16 . . . . . . . . . 0,02 . 4,80 0,06 917,60 . 44,93 . . 0,23 . . . . 3,15 . . 29,99 0,64 2,99 . 0,66 . 0,13 19,63 . . 0,01 . . . . 25,88 . . . . 0,06 . . . 71,19 . . 2,28 1.822,52 . . 1,30 2,08 . . . . . . . . 370,77 121,62 . . . . . . . . 45,97 . . 45,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 . . . . 0,77 0,57 . . . . . . . 9,05 . . . . . . . . . 0,12 88,20 . . . 36,78 . . . . 225,97 . . . . . . . . . 57,20 . . . . . .
42 Hovedstaden Nexø . . . . . . 51,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,13 . . . 17,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . 319,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,82 111,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . 0,01 107,41 . . . . . . . . . 1,03 . . 5,34 . 0,05 . . . . 0,03 . . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . . 5,79 . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . 120,71 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 107,41 . . . . . . . . . 1,03 . . 5,34 . 0,05 . . . . 0,03 . . . . . . . 1,05 . . . . . . . . 5,79 . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorsminde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . 0,03 246,56 . 16,58 . . . . . . . . . . 32,16 0,93 0,08 . 0,16 . . 18,18 0,15 . . . . . . . 3,72 . . . . . . . . . 96,87 . . 1,87 1.455,01 . . . 1,78 . . . . . . . . . . 1.874,08 . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 246,56 . 16,58 . . . . . . . . . . 32,16 0,93 0,08 . 0,16 . . 18,18 0,15 . . . . . . 3,72 . . . . . . . . 96,87 . . 1,87 1.455,01 . . . 1,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . 1,34 0,58 0,05 719,31 . 35,85 . . 0,82 . . . . . 0,09 . 67,02 0,31 0,10 . 0,27 . . 37,74 . . . . . . . . 74,98 . . . . . . . . . 69,32 . . 0,07 685,84 . . . . . . . . . . . . . 0,02 1.693,68 . . . . . . . . . . . . . 1,34 0,58 0,05 719,31 . 35,85 . . 0,82 . . . . . . . 63,31 0,31 0,10 . 0,13 . . 35,85 . . . . . . . 20,17 . . . . . . . . 54,86 . . 0,07 685,84 . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . 9,68 . . 14,46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 3,71 . . 0,14 1,89 . . . 45,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . 3,13 . 26,25 . . . . . . . . . . 10,62 . . . . . . 6,87 . . . . . . . . . . 1,25 . . . . . . . 42,49 . . . 533,05 . . . 1,25 . . . . . . . . . . 624,92 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 3,13 . 26,25 . . . . . . . . . . 10,62 . . . . . . 6,87 . . . . . . . . . 1,25 . . . . . . 42,49 . . . 533,05 . . . 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,58 . . . . . . . . . 95,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,58 . . 95,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 1,34 0,58 0,09 1.447,35 . 78,67 . . 0,82 . . . . 2,22 0,09 . 115,14 1,23 0,22 . 0,43 . . 62,82 0,15 . 0,01 . . . . . 155,33 . 1,25 . . . . . . . 439,22 . . 1,94 2.673,89 . 0,02 . 3,03 . . . . . . . . . 0,02 4.985,88 . . 0,29 . . . . . . . . . 0,01 1,34 0,58 0,09 1.076,40 . 78,67 . . 0,82 . . . . 1,94 . . 111,42 1,23 0,22 . 0,29 . . 60,93 0,15 . 0,01 . . . . 24,94 . 1,25 . . . . . . 200,00 . . 1,94 2.673,89 . 0,02 . 3,03 . . . . . . . 0,02 319,82 111,21 . . . . . . . . 85,27 . . 110,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 3,71 . . 0,14 1,89 . . . 45,13 . . . . . . . . . . 51,13 . . . 17,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 Hovedstaden Nexø . . . . . . 45,29 . . . . . . . . . . . . 0,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,29 . 0,19 . 44,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 32,49 . 11,40 . . . . . . . 1,45 . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . 2,35 . . . 340,90 . . . . . . . . . . . . . . 389,10 . . . . . . . . . . . . . . . . 32,49 . 11,40 . . . . . . . 1,45 . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . 2,35 . . . 340,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . 0,32 . 0,03 . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 . . . 8,59 . . . 0,08 . . . . . . . . . . 9,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . 0,32 . 0,03 . . . . 0,16 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 . . . 8,59 . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . . 0,04 . 10,36 . . 1,59 . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . 0,18 . . 0,13 380,64 . . . . . . . . . . . . . . 393,27 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 . 10,36 . . 1,59 . . . . . . . . . 0,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . 0,18 . . 0,13 380,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,02 . . . . . . . . . 34,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 29,02 . . 34,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klintholm havn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 . . . . . . 5,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 2,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61 . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,03 . . . 77,82 . 21,79 . . 1,59 . . . 0,32 4,69 . . 0,95 . 0,32 . . . . 0,16 . . 0,01 . . . . . 29,09 . . . . . 0,03 . . . 82,75 . . 0,13 730,13 . . . 0,08 . . . 5,25 . . 0,01 . . . 955,16 . . 0,17 . . . . . . . . . 0,03 . . . 32,53 . 21,79 . . 1,59 . . . . 4,52 . . 0,76 . 0,32 . . . . 0,16 . . 0,01 . . . . 0,08 . . . . 0,03 . . . 3,13 . . 0,13 730,13 . . . 0,08 . . . 5,25 . 0,01 . . . . . . . . . . . 0,32 29,02 . . 34,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,29 . 0,19 . 44,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 Midtjylland Hvide sande . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . . . 0,89 . . . . . . 0,74 . . . 7,01 0,20 0,27 . . . . 2,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,64 . 0,22 0,16 314,48 . . . 0,43 . . . . . . . . . . 331,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,89 . . . . . . 0,74 . . . 7,01 0,20 0,27 . . . . 2,37 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,64 . 0,22 0,16 314,48 . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 0,05 . . 13,81 . . 0,42 . . . . . . . 3,23 . 0,57 . . . . 3,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,64 . . 0,33 438,82 . . . . . . . . . . . . . . 486,82 . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 . . 13,81 . . 0,42 . . . . . . . 3,23 . 0,57 . . . . 3,96 . . . . . . . . . . . . . . . . 25,64 . . 0,33 438,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . . 2,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,41 . . . 357,72 . . . . . . . . . . . . . . 383,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 . . . . . . . . . . 2,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,41 . . . 357,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 0,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,53 . . 0,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . . . 0,05 . . 15,08 . . 0,42 . . . 0,74 3,05 . . 12,54 0,20 0,84 . . . . 6,33 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . 53,70 . 0,22 0,49 1.111,02 . . . 0,43 . . . . . . . . . . 1.205,12 . . 0,27 . . . . . . . . . . . . 0,05 . . 15,08 . . 0,42 . . . 0,74 2,77 . . 12,54 0,20 0,84 . . . . 6,33 . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . 53,70 . 0,22 0,49 1.111,02 . . . 0,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 Hovedstaden Nexø . . . . . . 21,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,29 . . . 7,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,70 . . . . . . 21,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 137,92 . . . . . . . . . 1,25 . . 0,28 . 0,30 . 0,13 . . 0,59 . . . . . . . . 0,68 . . . . . . . . . 4,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 145,38 . . . . . . . . . . . . . . . . 137,92 . . . . . . . . . 1,25 . . 0,28 . 0,30 . 0,13 . . 0,59 . . . . . . . 0,68 . . . . . . . . 4,21 . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Skagen . . . . . 0,07 183,35 . . . . . 1.308,48 . . 4,67 . . . 11,99 . 0,56 . 0,14 . . 2,93 . . . . . . . . 6,35 . . . . . . . . . 9,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.528,09 . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 183,35 . . . . . 1.308,48 . . 4,67 . . . 11,99 . 0,56 . 0,14 . . 2,93 . . . . . . . 6,35 . . . . . . . . 9,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanstholm . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85 . . . 1,71 . . . . . . . . . . . . . . 18,70 . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . 0,06 . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85 . . . 1,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 1,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,58 . . 0,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 . . 0,07 342,57 . . . . . 1.308,48 . . 4,72 4,46 . . 12,27 . 0,86 . 0,27 . . 3,60 . . 0,01 . . . . . 7,03 . . . . . . . . . 38,43 . . . 1,71 . . . . . . . 21,70 . . . . . 0,01 1.746,20 . . 0,72 . . . . . . . . . 0,01 . . 0,07 321,28 . . . . . 1.308,48 . . 4,72 3,73 . . 12,27 . 0,86 . 0,27 . . 3,60 . . 0,01 . . . . 7,03 . . . . . . . . 30,60 . . . 1,71 . . . . . . . 21,70 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,29 . . . 7,83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Hovedstaden Nexø . . . . . . 69,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,23 . . . 56,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rønne . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,10 . . . . . . 89,10 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . . . 107,78 . . . . . . . . . 0,44 . . 0,75 . 0,17 . 0,40 . . 4,83 . . . . . . . . 0,18 . . . . . . 0,27 . . 13,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,10 . . . . . . . . . . . . . . . . 107,78 . . . . . . . . . 0,44 . . 0,75 . 0,17 . 0,40 . . 4,83 . . . . . . . 0,18 . . . . . 0,27 . . 13,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 19,72 . . . . . . . . . . . . 2,36 . 0,14 . 0,03 . . 0,08 . . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,77 . . . . . . . . . . . . . . . . 19,72 . . . . . . . . . . . . 2,36 . 0,14 . 0,03 . . 0,08 . . . . . . . 0,12 . . . . . . . . 0,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hanstholm . . 0,00 . 0,90 . . . . . . . . . . 1,10 . . . 1,49 . . . . . . 3,31 . . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . . 88,76 . . . 2,89 . . . . . . . . . . . . . . 98,62 . . . . . . . . . . . . 0,00 . 0,90 . . . . . . . . . . 1,10 . . . 1,49 . . . . . . 3,31 . . . . . . . 0,17 . . . . . . . . 88,76 . . . 2,89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 3,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havneby . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69 . . 0,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I alt . . 0,01 . 0,90 . 196,74 . . . . . . . . 1,10 5,37 . . 4,60 . 0,31 . 0,43 . . 8,23 . . 0,02 . . . . . 0,46 . . . . . . 0,27 . . 158,79 . . . 2,89 . . . . . . . 89,10 . . 0,01 . . . 469,22 . . 0,95 . . . . . . . . . 0,01 . 0,90 . 127,50 . . . . . . . . 1,10 4,43 . . 4,60 . 0,31 . 0,43 . . 8,23 . . 0,02 . . . . 0,46 . . . . . 0,27 . . 102,35 . . . 2,89 . . . . . . . 89,10 . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,23 . . . 56,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 Hovedstaden Rønne . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,30 . . . . . . 18,30 . . . . . . . . . . . . 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvide sande . . . . 0,08 . 124,00 . 0,29 . . 0,08 . . . . 0,01 . . 0,68 . 0,13 . 0,22 . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,86 . . . 51,62 . . . . . . . . . . . . . . 186,13 . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 124,00 . 0,29 . . 0,08 . . . . 0,01 . . 0,68 . 0,13 . 0,22 . . 0,17 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,86 . . . 51,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thyborøn . . . . . . 768,31 . . . . . . . . . . . . 1,56 . 0,53 . 0,28 . . 1,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,78 . . . . . . . . . . . . . . . . 768,31 . . . . . . . . . . . . 1,56 . 0,53 . 0,28 . . 1,76 . . . . . . . . . . . . . . . . 48,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland Hanstholm . . . . 0,45 . . . . . . . . . . 0,28 . . . 0,18 . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,61 . . . 3,95 . . . . . . . . . . . . . . 17,47 . . . . . . . . . . . . . . 0,45 . . . . . . . . . . 0,28 . . . 0,18 . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . 12,61 . . . 3,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hirtshals . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 1,02 . . . 8,93 . . . . . . . . . . . . . . 10,21 . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 . 1,02 . . . 8,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland Rødvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 . . . . . . . .