Danmarks landinger af kvoterede arter 2018-2020 fordelt på uger.
ART = Havtaske og Kvotefarvand = 04-N.

Sorry, there was a problem with the Graph control or Java plug-in in your browser. The graph "Plot of helt by uge identified by aar" cannot be displayed.

Opdateret den 26. September 2020 3:06.
Farvandskoder svarer til de koder, der anvendes i TAC/Kvoteforordningen på nær for Østlige og Vestlige Østersø,
hvor der anvendes 22/24 for Vestlige- og 25/32 for Østlige Østersø.
Fiskeristyrelsens afregningsregister, 2020 - foreløbige tal.


Danmarks landinger af kvoterede arter 2018-2020 fordelt på uger.
ART = Havtaske og Kvotefarvand = 2AC4-C

Sorry, there was a problem with the Graph control or Java plug-in in your browser. The graph "Plot of helt by uge identified by aar" cannot be displayed.

Opdateret den 26. September 2020 3:06.
Farvandskoder svarer til de koder, der anvendes i TAC/Kvoteforordningen på nær for Østlige og Vestlige Østersø,
hvor der anvendes 22/24 for Vestlige- og 25/32 for Østlige Østersø.
Fiskeristyrelsens afregningsregister, 2020 - foreløbige tal.