Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1X14   37.748 3 2 0 0 37.753 37.994 . 99.4 . 1.7
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 30 0 0 0 0 30 . . . . .
3AN EEC 41 0 0 0 0 41 . . . . .
4A  EEC 10 3 0 0 0 13 . . . . 1.3
4A  NOR 25 0 0 0 0 25 . . . . .
4B  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . .
5B1 INT 415 0 0 0 0 415 . . . . .
6A  EEC 15.517 0 2 0 0 15.518 . . . . 0.4
6B  EEC 5.627 0 0 0 0 5.627 . . . . .
7B  EEC 7.535 0 0 0 0 7.535 . . . . .
7C  EEC 7.291 0 0 0 0 7.291 . . . . .
7K  EEC 1.253 0 0 0 0 1.253 . . . . .
2A4AXF   1.381 0 0 0 0 1.381 1.487 . 92.9 . .
2A  FRO 137 0 0 0 0 137 . . . . .
5B1 FRO 1.245 0 0 0 0 1.245 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015