Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1X14   60.926 0 0 2 0 60.928 67.768 . 89.9 . 9.9
2A  INT 62 0 0 0 0 62 . . . . 9.0
2A  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN EEC 40 0 0 0 0 40 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 17 0 0 0 0 17 . . . . .
4A  NOR 7 0 0 0 0 7 . . . . .
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
6A  EEC 18.253 0 0 2 0 18.255 . . . . .
6B  EEC 479 0 0 0 0 479 . . . . .
7B  EEC 2.597 0 0 0 0 2.597 . . . . 0.3
7C  EEC 35.190 0 0 0 0 35.190 . . . . .
7C  INT 303 0 0 0 0 303 . . . . .
7J  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.6
7K  EEC 342 0 0 0 0 342 . . . . .
7K  INT 3.632 0 0 0 0 3.632 . . . . .
2A4AXF   0 0 0 0 0 0 1.100 . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016