Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1X14   86.684 1 1 0 0 86.686 90.001 . 96.3 . 0.5
2A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
2A  INT 7 0 0 0 0 7 . . . . .
2A  NOR 20 0 0 0 0 20 . . . . .
3AN EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
4A  EEC 4 1 1 0 0 6 . . . . 0.5
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
5B1 EEC 605 0 0 0 0 605 . . . . .
6A  EEC 23.441 0 0 0 0 23.441 . . . . .
6B  EEC 7.134 0 0 0 0 7.134 . . . . .
7B  EEC 2.011 0 0 0 0 2.011 . . . . .
7C  EEC 53.451 0 0 0 0 53.451 . . . . .
2A4AXF   616 0 0 0 0 616 1.100 . 56.0 . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 616 0 0 0 0 616 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017