Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1X14   67.541 0 2 0 0 67.543 72.981 . 92.5 . 5.4
2A  INT 227 0 0 0 0 227 . . . . 3.8
2A  NOR 20 0 0 0 0 20 . . . . .
4A  EEC 63 0 2 0 0 65 . . . . 0.4
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
6A  EEC 18.413 0 0 0 0 18.413 . . . . 1.2
6B  EEC 2.618 0 0 0 0 2.618 . . . . .
7B  EEC 1.730 0 0 0 0 1.730 . . . . .
7C  EEC 40.184 0 0 0 0 40.184 . . . . .
7K  EEC 4.284 0 0 0 0 4.284 . . . . .
2A4AXF   1.091 0 0 0 0 1.091 1.100 . 99.1 . .
2A  FRO 25 0 0 0 0 25 . . . . .
5B1 FRO 428 0 0 0 0 428 . . . . .
5B2 FRO 638 0 0 0 0 638 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018