Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
1X14   6.763 5.674 4.956 9.452 4.459 31.304 55.321 . 56.6 . 4344.7
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 5 0 0 0 0 5 . . . . .
4A  EEC 4 8 0 0 0 12 . . . . 2.0
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
7C  EEC 1.367 1.510 4.956 6.383 2.086 16.301 . . . . 1958.1
7K  EEC 3.116 4.157 0 3.069 2.373 12.715 . . . . 1818.3
7K  INT 2.265 0 0 0 0 2.265 . . . . 566.4
2A4AXF   0 0 0 0 0 0 1.100 . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 3. April 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019