Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
1X14   58.033 5 14 3 8 58.062 58.094 . 99.9 . 9.0
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 5 0 0 0 0 5 . . . . .
3AN EEC 58 0 0 0 0 58 . . . . 3.0
4A  EEC 23 5 0 0 8 36 . . . . 2.5
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 9 0 14 2 0 25 . . . . 3.5
6A  EEC 25.504 0 0 0 0 25.504 . . . . .
7A  EEC 107 0 0 0 0 107 . . . . .
7B  EEC 148 0 0 0 0 148 . . . . .
7C  EEC 21.133 0 0 0 0 21.133 . . . . .
7K  EEC 8.780 0 0 0 0 8.780 . . . . .
7K  INT 2.265 0 0 0 0 2.265 . . . . .
2A4AXF   731 0 0 0 0 731 940 . 77.8 . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 731 0 0 0 0 731 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019