Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
1X14   58.135 1 1 1 0 58.137 63.232 . 91.9 . 1.8
2A  INT 41 0 0 0 0 41 . . . . .
2A  NOR 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.8
3AN EEC 59 0 0 0 0 59 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 78 1 1 1 0 80 . . . . 1.0
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 9 0 0 0 0 9 . . . . .
6A  EEC 25.504 0 0 0 0 25.504 . . . . .
7A  EEC 107 0 0 0 0 107 . . . . .
7B  EEC 148 0 0 0 0 148 . . . . .
7C  EEC 21.133 0 0 0 0 21.133 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7H  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 6.715 0 0 0 0 6.715 . . . . .
7K  INT 4.331 0 0 0 0 4.331 . . . . .
2A4AXF   731 0 0 0 0 731 940 . 77.8 . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 731 0 0 0 0 731 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019